Підручник українська мова 5 клас

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 

§ 46. ОМОНІМИ

 

Про слова, які звучать однаково, але мають різне значення, та чим такі слова відрізняються від багатозначних

ПРИГАДАЙМО. Які слова називають багатозначними?

372  Прочитайте пари сполучень, у яких виділені слова є омонімами. З’ясуйте, чи однаково вимовляємо й пишемо виділені в парах слова. А чи однакові вони за лексичним значенням? На основі спостереження зробіть висновок про особливості омонімів.

Маленький ніс - ніс книжку; водяна пара - пара коней; дерев’яна лава - вулканічна лава.

Ознаки омонімів

Слова, які однакові за звучанням і написанням, але різні за лексичним значенням, називають омонімами. НАПРИКЛАД.

кран - кран                   коса - коса

Омонімія і багатозначність

Омоніми потрібно відрізняти від багатозначних слів. ПОРІВНЯЙМО:

 

Зверніть увагу

При омонімії маємо різні слова, а при багатозначності - одне слово з кількома значеннями.

373 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи слів. Складіть і запишіть речення з омонімами своєї групи, уникаючи двозначності. Про результати виконання завдання розкажіть один одному.

1. Бал (шкільна оцінка) - бал (вечір відпочинку);

балка (яр з пологими схилами) — балка (колода).

2. Лютий (назва місяця) - лютий (злий);

череда (рослина) - череда (гурт свійських тварин).

374 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першій парі речень виділені слова є омонімами, а в другій - ні.

1. Раптом здійнявся вихор у степу. - З-під шапки виглядав вихор волосся.

2. Раптом здійнявся вихор у степу. - Вихор війни пронісся по країні.

375 І. Прочитайте каламбури, побудовані на омонімії. Доведіть, що однозвучні в кожному з них слова - омоніми.

1. Хто це там навколо хижі

Протоптав глибокий слід?

Може, близько звірі хижі?

Обережним бути слід!

2. «Нас з Китом у морі кілька!» - похвалилась Крабу Кілька (Г. Гарченко).

II.     Спробуйте скласти подібні жартівливі віршики з омонімами.

376 Визначте, у яких парах словосполучень є багатозначні слова, а в яких - омоніми. За потреби скористайтеся тлумачним словником.

1.     Теплий день, теплий погляд.

2.  Степова чайка, козацька чайка.

3.  Веселі діти, нікуди діти. 4. Чиста совість, чиста тарілка. 5. Перлова крупа, перлове намисто. 6. Чашечка квітки, чашечка для кави. 7. Вити гніздо, голосно вити. 8. Склад будматеріалів, склад слова.

377 Складіть: а) два речення з багатозначним словом ключ так, щоб це слово було вжито з різними значеннями; б) два речення із словом ключ так, щоб відповідні слова виступали омонімами.

ОМОНІМИ

багатозначне слово

 І ТАКЕ БУВАЄ!

Оленко, я назбирав повний  кошик лисичок! - похвалився Андрій.

- А ці лисички не повтікали з кошика? - здивувалася дівчинка.

-      Та ні.

-      Значить, вони не вміють бігати.

Чому, на вашу думку, сталося непорозуміння між Андрієм і Оленкою?

378  І. Спишіть речення, підкресліть омоніми, надпишіть над ними частину мови.

1. Ой піду я в чисте поле, там дівчина просо поле (Нар. творчість). 2. Пам’ятаю, вишні доспівали, наливаючись сонцем в саду (В. Сосюра). Друзі тихо доспівали свою пісню. 3. Журавлиний в небі ключ відімкнув весну, як ключ (О. Різниченко).

II.     Знайдіть і запишіть фонетичною транскрипцією два слова, у кожному з яких кількість звуків і букв різна.

Лексичний розбір слова

Послідовність розбору

1.     Пояснити лексичне значення слова.

2.     Визначити, однозначним чи багатозначним є слово.

3. Визначити, у прямому чи переносному значенні вжито слово.

4. Дібрати до нього синоніми, антоніми (якщо можливо), назвати його омоніми (якщо є).

379 І. Спишіть перший абзац тексту «Поклик лелечий» (вправа 341). Підкресліть орфограми.

II. Виконайте усно лексичний розбір слів великий і шовковий, ужитих у списаному уривку.

Культурне мовлення

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Українською

Російською

будь-яка мелодія через тиждень чекали дві години заважати працювати замовити рингтон перекладати текст йому щастить

любая мелодия через неделю ждали два часа мешать работать заказать рингтон переводить текст ему везет

люба мелодія через неділю чекали два часа мішати працювати заказати рингтон переводити текст йому везе

 


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.