Підручник українська мова 5 клас

Повторення вивченого в початкових класах

 

§ 4. ЗАЙМЕННИК. ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ

 

ПРИГАДАЙКЮ. 1. Яку частину мови називають займенником? 2. Замість слів яких частин мови вживають займенники?

33 І.      Прочитайте текст і розгляньте малюнок до нього. Опишіть усно зображене. Чи вдалося, на вашу думку, художнику відобразити емоції дитини?

ЧУДАСІЯ

От чудасія: гарбуз на яблуні!

-   Бач, примудрився! - каже Олег.

Гарбуз величезний, як баняк. Гілляка аж нагнулася під ним.

-   Невже це він?

Я кусаю соковите яблуко і мовчу. Та Олег і не чекає відповіді від мене. Йому й так зрозуміло: гарбузйння сп’ялося на тин, потім дісталося нахиленої гілляки і повисло на ній. На гарбузинні зацвіла квітка, а потім зав’язався гарбуз.

Олег сміється:

-  Хоч і виліз він на яблуню, та яблуком не став (За Є. Шморгуном).

II. Випишіть особові займенники і з’ясуйте, замість яких іменників їх ужито. Біля займенників скорочено зазначте їхню особу, відмінок і число.

III. Яке з виділених слів можна замінити займенником? Зробіть усно таку заміну.

Особливості займенників

Займенники вказують на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називають їх.

Займенники змінюються за відмінками, а деякі ще й за числами та родами.

Особові займенники

Особові займенники

Особа

Однина

Множина

1-ша

я

ми

2-га

ти

ви

3-тя

він,

вона,

воно

вони

 

34 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки.

1.  Спасибі земле за твої щ(е,и)дроти! (Л. Костенко). 2. Квітка просто цвіте грає пелюстками, ледь-ледь ворушат(ь)ся її чорні бровенята (Є. Гуцало). 3. Все з рук валит(ь)ся а він хвалит(ь)ся (Нар. творчість). 4. Тужу за вами, солов(’)ї (В,в)країни! (М. Рильський). 5. Я ж(е,и)ву у світі любові до людей до з(е,и)млі до квітів (Г. Дудка).

II. Підкресліть особові займенники, надпишіть особу кожного з них. Які із цих займенників виконують роль підметів?

35 І. Прочитайте текст, замінюючи подані в дужках іменники займенниками. Поясніть, як така заміна сприяла вдосконаленню тексту. Поясніть роль займенників у мові.

ПЕЧИВО ІЗ ШОКОЛАДОМ

Одним з найпопулярніших видів печива є печиво зі шматочками шоколаду. (Печиво) винайшла в 1930-х роках Рут Вейкфілд — господиня невеликого готелю. Жінка вирішила спекти масляне печиво, але натирати шоколад на тертці полінувалася, тому просто розламала шоколадну плитку й перемішала шматочки з тістом. (Жінка) сподівалася, що шоколад розтане і надасть випічці коричневого кольору та приємного смаку. Однак (жінку) підвело незнання законів фізики - солодкі ламанці не розтанули в тісті. З духовки господиня дістала печиво зі шматочками шоколаду (Із журналу).

II. Доберіть спільнокореневі слова до іменника шоколад.

III. Хто зможе знайти в тексті слово, у якому неоднакова кількість звуків і букв?

36 І. Запишіть словосполучення, поставивши займенники у відповідному відмінку. Усно визначте відмінок займенників.

ЗРАЗОК. Біжить за (я) - біжить за мною.

Зустріли (я), спілкувалися з (ми), чекали на (вона), зустрілися з (вони), скажу (ти), подякував (ви), побачив на (він), зняли з (він), летіли над (вона), прийшли після (ми), вибрав для (вона).

II. Провідміняйте усно займенник він.

37 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. І. Уявіть: вам треба попередити когось із рідних, що ви затримуєтесь, а мобільний телефон розрядився. Тому ви вирішили звернутися до однокласника по допомогу. Розкрийте дужки в поданому тексті свого ймовірного прохання.

Андрію, надішли, будь ласка, зі (свій) мобільного смс-повідомлення (моя) сестрі про те, що я затримуюсь на 10 хвилин. Нехай чекає (я) біля (наш) будинку.

II. Уявіть, що з таким проханням звернулися до вас. Складіть текст смс-повідомлення, яке ви надішлете сестрі однокласника. Проте не переплутайте, кого і біля чийого будинку слід чекати.

38 Прочитайте уривок з учнівського твору. Знайдіть у ньому мовленнєві помилки. Користуючись таблицею «Антисуржик», відредагуйте (виправте) усно текст.

Ми із Сергієм завжди приймаємо активну участь у позакласних заходах. Проводимо конкурси, спортивні змагання, випускаємо стінну газету. Щоп’ятниці вирішуємо, чим займатимемося слідуючого тижня. Більша половина однокласників з радістю відгукується на наші пропозиції. Улітку ми навіть усім класом їздили на рибалку.

Н.

я

ми

Р.

мене

нас

Д.

мені

нам

Зн

мене

нас

Ор.

мною

нами

М.

(на) мені

(на) нас

Культурне мовлення

Антисуржик

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

брати участь наступний більша частина залишати вдома мені пощастило ставлення до людей будь-яке питання йти на риболовлю

приймати участь слідуючий більша половина оставляти вдома мені повезло відношення до людей любе питання йти на рибалку

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити