Підручник українська мова 5 клас

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

 

§ 50. КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА ТА ФОРМИ СЛОВА

 

Про те, як правильно визначити корінь у слові, про слова зі спільним коренем, а також про роль цих слів у тексті

ПРИГАДАЙМО. Що таке корінь слова?

401 І. Прочитайте вірш. Поміркуйте, чи можна виділені слова вважати спільнокореневими. Зробіть висновок про особливості спільнокореневих слів.

Світлячка, що в травах мерехтів,

Обережно вніс я до світлиці.

Вимкнув світло, але він світиться

В кам’яному брані не хотів.

Я тоді надвір його узяв,

І стріпнулись криленята кволі,

І, відчувши, що ізнов на волі,

Світлячок од щастя засіяв.

М. Луків

II. Поміркуйте, чи будуть спільнокореневими слова світлячок і світлячка.

Корінь слова

Корінь слова - це головна значуща частина слова, яка спільна для всіх спільнокореневих слів і виражає їхнє загальне лексичне значення.

Усі ці слова пов’язані загальним лексичним значенням - віднесеності до пори року, що настає після весни. Це значення виражає корінь літ.

Зверніть увагу

Унаслідок чергування звуків корінь може змінювати свій звуковий склад.

Спільнокореневі слова

Слова зі спільним коренем, але з різними лексичними значеннями називають спільнокореневими.

Зверніть увагу

Спільнокореневі слова можуть належати як до однієї, так і до різних частин мови.

Форми слова

Потрібно розрізняти спільнокореневі слова і форми слова. Форми слова мають одну й ту саму основу, але різні закінчення і різняться між собою лише граматичними значеннями.

ПОРІВНЯЙМО:

402  ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому слова першого рядка є спільнокореневими, а другого - ні.

403 Позначте в словах корені, дібравши усно до цих слів по 2-3 спільнокореневих. У яких з поданих слів корінь може змінювати звуковий склад?

Барабан, земля, зелений, шість, книга, ходити, дуб.

404 І. Запишіть слова у дві колонки: а) спільнокореневі зі словом читанка; б) форми слова читанка.

Читанці, читацький, читанки, читанкою, читати, читець, читанок, перечитати, читаночка, читанками.

II. Поясніть, як ви розрізнили спільнокореневі слова й форми слова. У словах першої колонки позначте корені, а в словах другої колонки - закінчення.

 

 

405 Прочитайте зашифровані слова. Який корінь їх об’єднує?

406 І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Розгляньте репродукцію картини І. Айвазовського та розкажіть про свої враження від неї.

Шлях мандрівок Івана Айвазовського часто пролягав через Україну. Краса її краєвидів, особливо степів, надихнула художника на створення численних полотен.

На картині «Очерет на Дніпрі поблизу Олешок» змальовано краєвид пониззя Дніпра. До берега, зарослого очеретом, пристав великий човен. Люди приїхали заготовляти очерет. Вітер напинає вітрило, а вдалині височіють вітряки, повернувши крила вітрові назустріч. Це пожвавлює горизонталь прибережної смуги.

Українська тема в творчості Айвазовського присутня і в образах міст, і в краєвидах Чорного моря (За Ю. Белічком).

І. Айвазовський. Очерет на Дніпрі поблизу Олешок

II.     Визначте, які з виділених слів є спільнокореневими. Обґрунтуйте свою думку. Простежте, як спільнокореневі слова допомагають зв’язати речення в тексті.

407 І.    Згрупуйте спільнокореневі слова й запишіть. Доберіть до кожної групи слів ще по одному спільнокореневому. Позначте корені, закінчення.

Морський, водяний, водити, водичка, теплий, заводити, моряк, нарада, примор’я, наводити, підводник, море, тепло, теплесенький, водянистий.

II. Поясніть відмінність у значенні слів: а) водяний, водянистий; б) земний, земляний. З кожним із цих слів складіть словосполучення «іменник+прикметник». За потреби скористайтеся тлумачним словником.

408 Прочитайте речення. Знайдіть у них помилки, пов'язані з невиправданим уживанням спільнокореневих слів. Запишіть речення, уникаючи помилок. І Скористайтеся поданою нижче рубрикою «Культура мовлення».

1. Річні оцінки цього року в мене найкращі. 2. Ми зробили з паперу паперових птахів. 3. Щоранку я роблю ранкову зарядку. 4. Бабуся назбирала малини і зварила малинове варення. 5. Нові робітники швидко виконали роботу.

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

проїзд пасажирським транспортом побудували будинок із цегли

працівники взялися до роботи

проїзд пасажирів пасажирським транспортом побудували цегляний будинок із цегли робітники взялися до роботи

 


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.