Підручник українська мова 5 клас

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

 

§ 56. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 

448 І. Прочитайте текст, правильно наголошуючи слова Визначте його тип і стиль мовлення. Що виражає заголовок до тексту - тему чи основну думку?

ТРИПІЛЬЦІ

У 1893 році видатний український учений Бікентій Хвойка виявив біля містечка Трипілля Київської області залишки поселення, вік якого сягав кількох тисячоліть. Нині в Україні знайдено багато подібних пам’яток. За назвою місця перших розкопок історики назвали племена, що колись давно населяли Україну, трипільськими.

Свої житла трипільці розташовували колами навколо великого майдану. Стіни помешкань споруджували на дерев’яному каркасі й обмазували глиною. Зовні їх розмальовували смугами червоного, жовтого та білого кольорів. Дах перекривали солом’яними або очеретяними сніпками.

В оселях була піч.

З кременю та каменю трипільські майстри виготовляли різні знаряддя праці: сокири, серпи, свердла. З кістки, рогу, дерева і глини робили інструменти для обробки шкур, плетіння та в’язання. Дуже поширеним був глиняний посуд: миски, горщики, макітри. І глечики. Характерна ознака цих виробів - витонченість форм і яскравий розпис (З посібника).

 

 

*Кремінь - дуже твердий мінерал чорного, бурого або жовтого кольору.

II. Виконайте завдання до тексту.

1.  Розкажіть, чому племена, які колись населяли Україну, назвали трипільськими. Як називають представників цих племен?

2.   Поясніть лексичне значення слів пам’ятка, поселення, макітра. Скористайтеся тлумачним словником.

3. Поясніть пряме й переносне значення слова кремінь. З яким значенням (прямим чи переносним) це слово вжито в тексті?

4.   Знайдіть слова і словосполучення, характерні для наукового стилю мовлення. Чи доречно ці слова вжито в тексті?

5.   Чим можна пояснити відсутність у тексті слів з переносним значенням?

6.   Знайдіть у другому абзаці синоніми і поясніть їхню роль.

7. Доберіть синоніми до виділених слів. Скористайтеся словником синонімів

8. Випишіть із тексту назви знарядь праці та виробів. Користуючись виписаними словами, розкажіть, чим займалися трипільці.

449 І. Складіть і запишіть по одному реченню зі словом пливти в прямому й переносному значенні.

II Складіть і запишіть одне речення із стилістично забарвленими словами.

450 Замініть у кожному реченні прикметник крутий найбільш доречним синонімом.

1. Грузовик зупинився за крутим поворотом. 2. Річка біжить між крутими берегами. 3. Характер у хлопця був крутий. 4. Із сушених яблук зварили крутий узвар. 5. З манки зварили круту кашу.

451 Доберіть синонім і антонім до виділеного слова в реченні.

Вітрець рушив - почало колесом сніг крутити (Панас Мирний ).

Складіть усно висловлювання на тему «Які риси характеру я хочу в собі виховати?» (3-5 речень). Використайте синоніми й антоніми для надання висловлюванню виразності.

453 Відредагуйте текст, користуючись поданою нижче рубрикою «Культура мовлення», і запишіть його правильно.

Нова школа, у якій ми навчаємося, світла і простора. Її працівникам довелося прикласти багато зусиль, щоб учням було тут зручно й уютно. У класах стоять новенькі парти та книжкові шкафи, стіни обклеєно гарними обоями, пол полаковано. В актовому залі постелено коврові доріжки.

Чергові стежать, щоб ніде не було грязі, на великих перервах відкривають вікна, щоб провітрити приміщення.

Культурне мовлення

Антисуржик

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

книжкова шафа

книжковий шкаф

підлога

пол

килимові доріжки

коврові доріжки

шпалери

обої

докладати зусилля

прикладати зусилля

відчиняти вікно

відкривати вікно

вимикач

виключатель

бруд

грязь

затишно

уютно

 

§ 57. БУДОВА СЛОВА ТА ОРФОГРАФІЯ

 

454 І. Прочитайте текст. Як ви думаєте, чому саме до шильного колодязя ходив набирати воду дідусь? Чому вода із цього колодязя здавалася йому найсмачнішою?

ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВ’Я

Біля школи живе старий чоловік, дід Іван. Немає в нього нікого: ні рідних, ні знайомих. Було два сини - й ті загинули на фронті. А дружина померла недавно.

Щодня приходить дід Іван до школи по воду.

- У шкільному колодязі дуже смачна вода, - каже він сусідам.

Щойно дідусь підходить до колодязя, до нього підбігають діти.

Дідусю, давайте допоможемо вам витягти води, - кажуть вони.

Дідусь усміхається, не встигне й відпочити біля колодязя, як відро вже повне.

-      Доброго вам здоров’ячка, дідусю! - щебечуть діти.

Ці слова звучать для діда прекрасною музикою. Від них на серці стає тепло й радісно (В. Сухомлинський).

II. Виконайте завдання до тексту.

1.  У реченнях з прямою мовою знайдіть слова із суфіксами, що надають мовленню емоційного забарвлення й виразності.

2.  Знайдіть спільнокореневі слова Простежте, чи допомагають вони зв’язати речення в тексті.

3.  Випишіть по два слова з нульовим закінченням та без закінчення. Розберіть їх за будовою. Які із цих слів називаємо незмінними?

4.  Знайдіть три слова, у складі яких є префікс. Назвіть префікси.

5.  Випишіть форми слова колодязь. Позначте закінчення і визначте, які граматичні значення вони виражають.

6.  Доберіть усно до виділених слів по дві їхні форми та по два спільнокореневі слова.

7. Розберіть за будовою слова дзвінок, шкільний, прекрасний.

455 Поспілкуйтеся Які ваші плани на літні канікули?

456 І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть орфограми.

1.  (3,с)тихне м(е,и)лодія, й (з,с)хлипне поволі срібна хмаринка перлистим дощ(е,о)м (3. Мороз). 2. Та раптом пісня з

закутків нічних ро(з,с)сипалась, як бісер, край дороги (Ю. Вавринюк). 3. Настояна на матіолі тиша пр(е,и)спала смаглі глеки на т(е,и)ну (Д. Іванов). 4. Стомившись, день (з,с)хиливсь на плечі (Л. Гудзь). 5. За 10 хвилин космічний корабель може (з,с)фотографувати до 1 млн км2 з(е,и)мної поверхні (3 довідника). 6. Я пр(е,и)горнусь до тебе тін(н)ю (О. Довгоп’ят).

II. Визначте в першому реченні змінні й незмінні слова.

III.    Підкресліть граматичні основи речень. Яке з речень є складним?

457 Розгадайте ребуси. Слова-відгадки розберіть за будовою.

458 Розберіть за будовою виділені слова. З одним словом (на вибір) складіть речення.

Прибережний, провідник, земляний, добирати.

459 Спишіть слова, розкриваючи дужки. Підкресліть та поясніть орфограми.

Бе(з,с)формений, бе(з,с)платний, (з,с)хвалити, (з,с)кривдити, (з,зі)м’яти, (з,с) фальсифікувати, (з,с)нести, (з,с)творити, пер(е,и)писати, пр(е,и)погано, пр(е,и)в’ялий, пр(е,и)землитися, пр(е,и)великий, пр(е,и)старий, пр(е,и)слати, пр(е,и)садибний.

460 Складіть і запишіть невеликий твір (5-7 речень) на тему «Шкільна родина». Використайте спільнокореневі слова як засіб зв'язку речень у тексті. Який стиль мовлення ви оберете?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити