Підручник українська мова 5 клас

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ


Тема 2. ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ. МОНОЛОГІЧНЕ ТА ДІАЛОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ


477 І. Прочитайте крилаті вислови, у яких узагальнено народні погляди на культуру спілкування. Які правила спілкування можна сформулювати на їхній основі?

1. Що маєш казати - наперед обміркуй. 2. Не хочеш почути поганих і дурних слів - не кажи їх сам. 3. Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути. 4. Умій говорити - умій і слухати. 5. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше.

II. Вивчіть напам’ять два прислів'я з поданих (на вибір).

478 Ознайомтеся з основними правилами спілкування Поясніть, чому їх потрібно дотримуватися.

Правила спілкування

 Бути ввічливими, привітними й доброзичливими.

 Уважно, не перебиваючи, слухати співрозмовника.

 Заохочувати співрозмовника до висловлення власної думки.

 Уміти доброзичливо висловити незгоду з позицією співрозмовника.

 Не розмовляти без потреби голосно.

 Не використовувати грубих слів.

Зверніть увагу

Спілкування є важливим складником культури людини.

Спілкування може бути монологічним і діалогічним. Монолог - це висловлювання однієї особи.

Діалог - це розмова двох осіб. Висловлювання кожного з учасників діалогу називають реплікою.

479 Прочитайте висловлювання. Яке з них є діалогом, а яке - монологом? Відповідь обґрунтуйте. Прочитайте діалог за особами.

1. - Умикай телевізор, наші грають!

-  Не можу. Ще не вивчив уроки.

-  Кінчай зі своїми уроками, пропустимо перший тайм.

-  Вибач мені, Володю, але не можу. Вибач.

-  Ех ти, а ще називається друг (А. Федь).

2. О полини, сиві полини! Хто посіяв вас на землі нашій? Чи вас посіяли по степах неораних прадавні скіфи? А може, ви посіялись по всій землі нашій у давні роки козаччини? Тоді, коли не житом-пшеницею, а сивою тирсою, буркуном та ще сивим горем хлюпала земля наша аж за далекі обрії Дикого поля до самої Татарщини (За І. Цюпою).

480 Попрацюйте в парах. Складіть і розіграйте за особами діалог (5-7 реплік) на одну із запропонованих тем: «Зустріч із першою вчителькою», «Зустріч з колишнім однокласником», «Подяка за допомогу», «У майстерні художника», «Прощання на пероні», «У магазині». Використовуйте подані нижче слова ввічливості.

481 І. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Уявіть, що один з вас опинився в чужому місті і йому необхідно з’ясувати, де знаходиться стадіон (цирк чи театр). Інший з вас живе в цьому місті. Складіть і розіграйте за особами діалог (5-6 реплік), можливий у цій ситуації. Вживайте слова ввічливості.

II. Поясніть, до яких видів мовленнєвої діяльності ви вдавалися, виконуючи вправу.

482 Складіть і запишіть діалог (5-7 реплік) за поданим початком (на вибір).

1. - Ти навіть не уявляєш, яка краса буде, коли в нашому дворі квіти зацвітуть.

Так допоможи мені уявити.

2. - Мамо, що ти мені купила?

-   Новий футбольний м’яч (набір для вишивання).

3. - Як пройшов твій вихідний?

-   Чудово! Я весь день сидів(-ла) за комп’ютером.

483 І. Складіть діалог (5-6 реплік) за одним з поданих малюнків. У діалог уведіть звертання, а також слова і вислови, які виявляють вихованість, ввічливість, тактовність.

II. Послухайте діалоги своїх однокласників.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити