Підручник українська мова 5 клас

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

 

Тема 5. ЧИТАННЯ МОВЧКИ

 

491 І. Прочитайте текст мовчки. Що нового ви дізналися з прочитаного? У чому полягає цінність цієї інформації?

СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА

На північному сході України в межах вододілу басейнів* Дону та Дніпра розкинулася Харківська область.

Цікава та багатогранна історія краю. У давнину на цих землях, там, де річка Сальниця віддає свої води Сіверському Дінцю, в одному з боїв воїни київського князя Володимира розбили половців. А майже через 75 років після тієї події, у травні 1185 року, на цьому місці стояли табором бойові дружини сіверського князя Ігоря Святославича.

Після спустошливих набігів монголо-татар велика територія басейну Сіверського Дінця залишалася тривалий час незаселеним краєм, який прозвали «диким полем». «Дике поле» стало своєрідним плацдармом, звідки татари робили розбійницькі наскоки на міста й села південної окраїни Московської держави. Через нього проходили історичні шляхи. Найважливішим був Муравський шлях, який брав свій початок з Перекопа й доходив до Тули.

Сіверський Донець

У кінці XV - на початку XVI століття на території Дикого поля дедалі частіше почали з’являтися люди, які засновували тут слободи** (звідси - історична назва Слобідська Україна, або Слобожанщина). У XVII столітті були засновані такі міста й слободи, як Суми, Лебедин (сучасна Сумська область), Острогозьк (сучасна Воронезька область у Росії), Харків, Валки, Зміїв, Великий Бурлук, Вовчанськ і багато інших великих і малих поселень. Слобідський край заселявся переважно українцями з Правобережної України, яких називали черкесами. Першочергову увагу переселенці приділяли будівництву укріплень, що зумовлювалося потребами захисту від татарських нападів. Церква ставала центром духовного та громадського життя міста чи слободи. При ній засновували школи.

Долаючи великі труднощі, слобожани за короткий історичний період перетворили «дике поле» в край з розвиненим господарством і досить високим на ті часи рівнем культури (З довідника).

*Басейн - територія, яку охоплює річка з притоками.

**Слобода - велике село, селище.

II.     Виконайте завдання до тексту.

1.   Визначте тему й основну думку тексту, стиль і тип мовлення.

2.   Визначте адресата та мету висловлювання.

3.   Виділіть структурні частини тексту (вступ, основна частина, кінцівка).

4.   Виділіть мікротеми, доберіть до них заголовки. Складіть і запишіть план тексту.

5.   ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поставте один одному запитання за змістом прочитаного. Дайте відповідь на запитання однокласника (однокласниці).

6.   Перегляньте текст швидко і знайдіть слова, написані з великої букви.

7.  Роздивіться ілюстрацію до тексту. Що на ній зображено? Доберіть до неї назву

III.    Виберіть один із запропонованих варіантів продовження речення (за текстом).

1.  Текст може бути вміщено в підручнику з

А математики          В природознавства

Б історії                   Г етики

2.  Свою розповідь про історію краю автор розпочинає зі згадки про

А спустошливі набіги монголо-татар

Б заснування слобід

В перемогу київського князя Володимира над половцями

Г будівництво укріплень

3. Край прозвали «диким полем», тому що

А після спустошливих набігів монголо-татар він тривалий час залишався незаселеним

Б він став своєрідним плацдармом, звідки татари робили розбійницькі наскоки

В тут воїни київського князя Володимира розбили половців Г тут водилися дикі звірі

4. На території «дикого поля» були засновані такі міста, як

А Київ, Чернігів         В Донецьк, Луганськ

Б Львів, Тернопіль     Г Суми, Харків

5. Першочергову увагу переселенці приділяли будівництву

А укріплень і церков                 В шкіл

Б жител і господарських споруд Г доріг

6. Історична назва Слобідська Україна, або Слобожанщина, походить від слова

А свобода     В селище

Б слобода       Г лобода


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.