Підручник українська мова 5 клас

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

 

Тема 7. СТИЛІ МОВЛЕННЯ

 

ПРИГАДАЙМО 1. Які ви знаєте стилі мовлення? 2. У яких сферах життя використовуємо науковий стиль, а в яких - художній?

496 Прочитайте тексти. Визначте стиль мовлення кожного з них. У якій мовленнєвій ситуації доречне кожне з висловлювань?

1. Ромашка - рід рослин із родини складноцвітих. Має розгалужене стебло і пірчасторозсічені листки. Найпоширенішими видами є ромашка лікарська, ромашка запашна із зеленувато-жовтими кошиками без язичкових квітів і ромашка незапашна.

Ростуть ці види як бур’яни на відкритих місцях. Два перші види використовують у медицині (3 енциклопедії).

2. На високому гінкому стебельці росла лугова цариця - ромашка. Це, мабуть, була найпрекрасніша в світі квіточка: рівна, висока, з сумно нахиленою набік яскраво-жовтою, в білих ніжних прозорих пелюстках голівкою, ще й зверху прикроплена дрібного, як вістря стальної голки, росичкою (Г. Тютюнник).

Стиль мовлення

Стиль мовлення - це сукупність мовних засобів  (слів, речень тощо), які свідомо використовує мовець за певних умов спілкування.

 

497 Розгляньте таблицю. Розкажіть за нею про особливості одного зі стилів мовлення (на вибір). Чи часто доводиться вам його використовувати?

Назва

стилю

Сфера

використання

Основні

види

Загальні

ознаки

Розмовний

Побут,

сімейні,

дружні

стосунки

Розмова на побутові теми, лист до близької людини

Невимушеність, жвавість бесіди; вияв авторського ставлення

Науковий

Наука,

техніка,

освіта

Наукова стаття, лекція, відповідь на уроці

Чіткість,

точність,

послідовність

Художній

Художня

література

Оповідання, повість, казка, вірш

Образність,

емоційність

Офіційно-діловий

Службові

стосунки,

законодавство

Заява, оголошення, наказ, закон

Офіційність, конкретність, чіткість, стислість

Публіцистичний

Суспільне життя

Виступ на зборах і мітингу, газетна стаття, звернення

Точність,

логічність,

піднесеність,

офіційність

498 Прочитайте тексти різних стилів. У якій ситуації спілкування можливе кожне з висловлювань? Поясніть, як ви розрізнили тексти наукового, художнього та розмовного стилів.

• Розмовний стиль

- Привіт, Оленко. Брат удома?

- Ні, його немає. Десь погнався на велосипеді.

- Жаль. Нехай зайде до мене, коли повернеться. Бувай!

- До побачення.

• Науковий стиль

Іноді здається, що в метеликів лише два крила, але це не так. Насправді крил у них чотири, як і в більшості інших комах, однак передні крила розташовані в одній площині із задніми, до того ж ще й бувають з’єднані з ними. Ось чому може здаватися, що крил у метеликів удвічі менше, ніж є насправді (З довідника).

• Художній стиль

Прийшла журлива пора прощання з красним літечком. У зелені кучері дерев уже вплітаються жовті пасма. Чарівниця-осінь починає розвішувати на гілках перші золоті дукати чарівного листя. Поступово в золото та багрянець одягається все деревно-чагарникове багатство (Ю. Заверуха).

•   Офіційно-діловий стиль

Стаття 31. Держави визнають право дитини на відпочинок і дозвілля, право брати участь в іграх і розважальних заходах, що відповідають її віку, та вільно брати участь у культурному житті, займатися мистецтвом. Держави поважають і заохочують право дитини на всебічну участь у культурному і творчому житті (3 Конвенції про права дитини).

•   Публіцистичний стиль

Віками народ витворював цю мову, витворив її, одну з найбагатших мов слов’янства, триста тисяч пісень склала Україна цією мовою, зокрема явивши пісенні шедеври незрівнянної краси, дала світові Україна геніальних поетів, зажило українське слово шани й визнання серед народів близьких і далеких (О. Гончар).

499 І. Розгляньте малюнки. Виберіть стиль висловлювання, доречний у кожній із зображених ситуацій спілкування. Якщо це різні стилі, то чим вони різняться? Яке спілкування відбуватиметься за неофіційних обставин?

ІІ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте за особами діалог (4-6 реплік), можливий в одній із зображених ситуацій.

500 Випишіть з підручників чи художньої літератури приклади текстів (3-5 речень) художнього і наукового стилів. Обґрунтуйте свій вибір.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити