Підручник українська мова 5 клас

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

 

ТЕМА 21. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗДУМУ

 

ПРИГАДАЙМО. Чим роздум відрізняється від розповіді?

541 І.    Прослухайте текст з голосу вчителя чи однокласника. Визначте тему й основну думку.

КІНЬ УТІК

Це було в четвертому класі. Усі схилилися над зошитами. Учитель дав задачі - і діти працювали самостійно.

На останній парті сидить Вітя. Він уже закінчував розв’язувати, коли на парту впала записка.

«Знову, мабуть, від Петрика, - подумав собі. - Знову просить ковзани. Чого я маю весь час йому їх давати?»

- Іване Петровичу, - сказав Вітя,- мені хтось записку кинув... Хіба ж можна записки на уроці писати?

- Записки на уроці писати не можна, - відповів Іван Петрович. - Але як уже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителеві недобре, Вітю. Записка - це ж таємниця, що мусить бути відома тільки тобі й твоєму товаришеві. А ти розкриваєш свою таємницю. Візьми записку, заховай, на перерві прочитаєш...

Вітя почервонів. Тепер йому стало зрозуміло, що він немовби пішов з доносом на товариша.

У класі тиша. Хлопці час від часу піднімали голови, позирали на Вітю, і в їхніх поглядах він бачив подив і обурення.

Вітя розгорнув записку й прочитав: «Вітю,— писав Петрик, — я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі».

На перерві Вітя підійшов до Петрика.

- Давай коня... - сказав.

- Утік кінь, - тихо відповів Петрик (В. Сухомлинський).

II.     Доведіть, що прослуханий текст є розповіддю з елементами роздуму. Визначте тезу цього роздуму й аргументи.

III.    Докладно перекажіть текст (усно), користуючись власним або поданим нижче планом.

IV. Поясніть, до яких видів мовленнєвої діяльності ви вдавалися, виконуючи вправу.

План

1.     Це було в четвертому класі.

2.     Записка від Петрика.

3.     Записка - це таємниця.

4.     Подив і обурення однокласників.

5.     Утік кінь.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити