Підручник українська мова 5 клас

Повторення вивченого в початкових класах

 

§ 7. ПРИЙМЕННИК. СПОЛУЧНИК

 

ПРИГАДАЙМО. Яка роль прийменників і сполучників у мові?

53 І. Прочитайте текст та розгляньте репродукцію картини. Розкажіть, чим вражають полотна Катерини Білокур.

НАРОДНА ХУДОЖНИЦЯ

Безрадісно пройшли дитячі та юнацькі роки народної художниці Катерини Білокур. Важка селянська праця, відсутність умов для здобуття освіти. А дівчинка так палко тягнулася до краси: хотіла малювати й читати. Самотужки опанувала грамоту, потайки від усіх вимальовувала перші картини звичайним вуглем на клаптиках полотна. Потім почала малювати фарбами. Пензлі робила із тхорячих волосинок і вишневої гілочки. Вони нагадували швидше голку, але лише та ними пензлями можна тонко й майстерно опрацювати кожну деталь твору.

Полотна майстрині заполонило химерне розмаїття квітів, якого в природі насправді не існує. Це казкове плетиво кручених паничів, рож, маків, півоній, красуль і чорнобривців глибоко зворушує серце.

Наповнені сонцем, радістю та любов’ю до рідної землі, твори Катерини Білокур назавжди ввійшли в золотий фонд української культури (За О. Гончаром).

 

К. Білокур. У Богданівці на загреблі

II.  Значіть з-поміж виділених слів прийменники. Зачитайте словосполучення із цими прийменниками (за зразком).

III. Знайдіть з-поміж виділених слів сполучники. Визначте однорідні члени речення, які зв’язані цими сполучниками (за зразком).

ЗРАЗОК. Любов до землі; радістю та любов’ю.

54 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви розумієте вислів «Краса врятує світ»?

Прийменники

Прийменник і сполучник - це службові частини мови.

Прийменники слугують для зв’язку слів. НАПРИКЛАД: купатися в морі.

З іншими частинами мови прийменники пишемо окремо. НАПРИКЛАД: до школи, зі мною, з гори, на гору.

Сполучники

Сполучники слугують для зв’язку однорідних членів речення і речень. НАПРИКЛАД: небо і земля.

55 ПОЗМАГАЙТЕСЯ. Об'єднайтеся в групи (за варіантами чи рядами). За допомогою прийменників, позначених на малюнку, побудуйте словосполучення, які складалися б з дієслів та іменника стадіон. Дієслова добирайте самостійно. Групи (чи їхні представники) виконують завдання почергово, рухаючись від позначки «Старт». За правильну відповідь - 1 бал.

ЗРАЗОК. Тренуватися на стадіоні.

56 І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Знов устає (переді)мною зелене дзеркало ріки (В. Сосюра). 2. Увесь натовп заворушився і поповз широким шляхом із

с(е,и)ла (на)гору (С. Васильченко). 3. Івась підняв ластів(’)ят- ко поставив драбину й бережно поклав маля у гніздо (К. Наріжний). 4. Веселка бере воду й розливає її (по)хмарах а вода виливаєт(ь)ся дощем (В. Скуратівеький).

II.     Обведіть прийменники та поясніть їхнє написання з іншими частинами мови.

III.    Підкресліть сполучники та зв'язані ними однорідні члени речення. У якому реченні сполучник зв'язує частини складного речення?

57 Утворіть з кожної пари простих речень складне за допомогою сполучників і, та, й, а, але. Утворені речення запишіть, ставлячи між їхніми частинами (перед сполучником) кому.

1. Дітям у зоопарку дуже сподобалось. Вони із захопленням розповідали про враження від побаченого. 2. Спочатку білочка брала з кошика горішок і миттю зникала. Згодом тваринка перестала боятися людей.

58 Розгляньте комікс. Про що нам розповів художник?

II.   ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте за особами невеликий діалог (4 репліки), можливий між дітьми в одному з епізодів. Скористайтеся прийменниками і сполучниками.

IIIСкладіть усно за коміксом невелику розповідь (5-7 речень), використовуючи прийменники і сполучники.

І таке буває

Я швидко збігаю додому за кошиком, а потім підемо в ліс за грибами, - звертається до своїх

друзів Василь.

- Цікаво, хто швидше добіжить - ти чи кошик. А чи зможуть гриби дійти до лісу? - сміються хлопці й дівчата.

-     Ви що, жартуєте?

-     Але ж ти сам щойно сказав, що ...

Продовжте репліку друзів Василя. Чого не знав хлопець? Як йому потрібно було б сказати? Скористайтеся поданою нижче таблицею «Культура мовлення».

Культурне мовлення

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

іти по хліб

змагання з футболу

контрольна з історії

через хворобу

за всіма правилами

на тему

на прохання

за бажанням

іти за хлібом

змагання по футболу

контрольна по історії

по хворобі

по всіх правилах

по темі

по проханню

по бажанню

59 Напишіть невеликий твір (5-7 речень) на тему «Краса врятує світ» або «Не хлібом єдиним живе людина». Підкресліть у своєму тексті по одному слову різних частин мови.

Самооцінка. Продовжте усно фрази.

1.    Під час повторення вивченого я, зокрема, пригадав (пригадала), як ...

2.    Найскладнішим під час опрацювання тем для мене було ...

3.    Свої знання з української мови я б оцінив (оцінила) на ...

Моя сторінка

МОВИ СВІТУ

ЦІКАВО ЗНАТИ!

За приблизними підрахунками вчених-мовознавів, у сучасному — світі є близько 5 тис. мов. Але лише

220 з них мають, крім усної форми, писемну. До таких мов належить і українська.

Не всі мови однаково поширені. Двомастами мовами спілкуються колективи, які становлять не менше 1 млн носіїв, сімдесятьма - не менше 5 млн носіїв, тринадцятьма - колективи з 50 і більше млн носіїв. Рештою мов користуються колективи, які нараховують усього від кількасот до 1 млн носіїв.

КОРИСНО ЗНАТИ

ЇЖТЕ НА ЗДОРОВ’Я!

Вислів «Куштуйте на здоров'я» не завжди використовують доречно. Дієслово куштувати, коли його вживають стосовно їжі, означає «з’їдати або випивати трохи чогось для проби». Отже, наведений вислів означає, що когось запрошують лише зняти пробу з якоїсь страви, а не з’їсти її. Щоб запросити споживати страву, використовуйте вислів «їжте на здоров’я!» (3 посібника).

НА ДОЗВІЛЛІ

Весела вікторина

1. Які два брати у слові ніколи не можуть зустрітися?

2. Яку букву потрібно поставити між двома шостими буквами алфавіту, щоб утворити назву людини похилого віку?

3. Гора й долина. Що між ними?

4. Чого немає у воді, а є в морях, озерах, ріках?

5. Що посеред землі стоїть?

6. Чого немає у вола, а є в корови, кози, коня?

Хто любить, той легко вчить

Якщо з українською мовою

в тебе, друже, не все гаразд,

не вважай її примусовою,

полюби, як весною ряст.

Примусова тим, хто цурається,

а хто любить той легко вчить:

все, як пишеться, в ній вимовляється, -

все, як пісня, у ній звучить.

І журлива вона, й піднесена,

тільки фальш для неї чужа.

В ній душа Шевченкова й Лесина,

і Франкова у ній душа.

Д. Білоус

Моя сторінка

У КОГО НАЙМЕНШЕ ЗВУКІВ?

ЦІКАВО ЗНАТИ!                                                

Найменше звуків у мовах корінних жителів Австралії і Полінезії. Зокрема, у мові австралійського племені аранта лише 3 голосних і 10 приголосних. У мові гавайців 5 голосних і 7 приголосних. А рекордсменом з найменшої кількості голосних, мабуть, буде мова убихів (Північний Кавказ). У ній 2 голосних і аж 82 приголосних звуки. Проте зараз убихи майже втратили свою рідну мову (З довідника).

І ТАКУ БУВАЄ!

Кожну літеру ціни,         зміниш літеру одну -

бо немає їй ціни.            мирна перепілка.

Ось відома в давнину     Зміниш літеру одну

дудочка - сопілка:         у словечку бійка -

виймеш літеру одну -     і вже - леле - на сосну

і вже буде спілка.          мчить звірятко білка.

Сварка йде така, що ну! -       Більше прикладів не дам,

перепалка (бійка):        помізкуй - придумай сам.

Д. Білоус

НА ДОЗВІЛЛІ

ЛАНЦЮЖОК

Починаючи від слова, що складається з однієї букви, доберіть ланцюжок слів з тією ж початковою буквою. Розташуйте слова так, щоб кожне наступне мало на одну букву більше, ніж попереднє. НАПРИКЛАД б-бо-бал - база - бокал - боксер - барабан - біганина - Бориспіль - барабанщик.

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

1. Чого багато має болото, менше - озеро, ще менше - море, а зовсім не має ріка?

2. Що має груша й слива, але не має клен?

3. Як перетворити омара (морський рак) на маленьку комаху?

4. Чого немає в дельфіна, але є в кита, акули, краба?

5. Як перетворити ворота на їхнього захисника?

6. У назвах яких дерев є звук [р]?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.