Підручник українська мова 5 клас

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ


Тема 22. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-РОЗДУМ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ


ПРИГАДАЙМО. Які особливості тексту-роздуму?

542 І. Прочитайте твердження (тези). Доберіть переконливі аргументи, за допомогою яких можна було б довести кожне з них.

1.      Кожна людина повинна знати послідовність розташування літер в алфавіті.

2.     Пропускати уроки без поважних причин не можна.

3.      Діти повинні не лише вчитися, а й допомагати своїм батькам по господарству.

4.     Говорити правду не завжди легко.

II. Напишіть твір-роздум за одним із тверджень (на вибір) у художньому стилі, попередньо склавши план висловлювання. Скористайтеся словами (сполученнями слів) з поданої нижче таблиці, щоб поєднати тезу й аргументи, а також приєднати висновок.

Текст-роздум

543 Напишіть твір-роздум на одну з поданих тем у художньому стилі, попередньо склавши план. Розпочніть роботу з визначення теми й основної думки майбутнього висловлювання. Наприкінці перевірте, чи дотримано у вашому тексті вимог до мовлення.

1. Яке народне свято мені подобається найбільше і чому?

2.  Яку музику я люблю найбільше і чому? 3. Коли людина стає дорослою?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити