Підручник українська мова 5 клас

ДОДАТКИ

 

Додаток 1 ОРФОЕПІЧНИЙ СЛОВНИЧОК

 

Б

багатство [багацтво]

батьківщйна [бат'к’івшчина]

безжурний [беиж:урний]

безмежжя [беизмеж’:а]

берізка биер'ізка], -зці [з'ц'і]

боротьба [бород'ба]

В

вернутися [веирнутиес'а],

вернешся [неис':а],

вернеться [неиц':а]

вибачатися [виєбачатиес'а], -чся [ц'с'а]

вогкий [вохкий]

вокзал [воґзал]

вузько [вуз'ко]

д

дивитися [диевйтиес'а],

дивишся [виес':а],

дивиться [виец':а]

дігтяр [д'іхт'ар]

діжка [д'їжка], -жці [з'ц'і]

довідка [дов’ідка]

дочка, дочці [доц'а]

доччин [доч:ин]

дошка, дошці [дбс'ц'і]

З

зжати [ж:ати]

злість [з'л'їс'т']

зозуля [зоузул'а]

зсадити [с:адити]

зшивати [ш:иевати]

К

кіготь [к’ігот'], -гтя [хт'а]

Л

легко [лехко]

ложка [ложка], -жці [з'ц'і]

людський [л'уд'с'кий]

М

молотьба [молод'ба]

мотузка [моутузка], -зці [з'ц'і]

Н

ніготь [н'ігот'], -гті [хт'і]

ніч [н'іч],

 ніччю [н'іч’:у]

П

премудрий [преимудрий]

привізши [приев’іжши]

принісши [приен'іш:и]

просьба [проз'ба]

Р

рідня [р'ід'н'а]

розшити [рожшйти] і [рош:йти]

рюкзак [р'уґзак]

С

сережка [сеирежка], -ежці [ез'ц'і]

сміятися [с'м’ійатиес'а], -ієшся [ійес':а], -іється [ійец':а]

солодкий [солодкий]

сорочка, - очці [оц':і']

стежка [стежка], — жці [з'ц'і]

суцвіття [суц'в’гг':а]

Ф

футбол [фудбол]

Ш

швидкий [швиедкий]

шістнадцять [ш’існадз'ц'ат']


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.