Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

 

 

73.    Прочитайте вірші Тамари Коломієць спочатку мовчки, потім уголос.

Жовтень

Осінь відеречка

З фарбою носить,

Жовтня-підмайстра

Припрошує-просить:

—      Йди пофарбуємо

Листя уранці

В золото щедре,

В буйні багрянці!

Ще й покладемо

На трави сьогодні

Інею першого Срібло холодне.

Яблука пізні Складають до тайстри

Малярка — осінь

І  жовтень — підмайстер

Чи можна сказати, що кожен текст складається з речень, а кожне речення — зі словосполучень?

Який розділ науки про мову вивчає словосполучення та речення?

Як ви зрозуміли значення виділеного слова? Перевірте себе за Тлумачним словничком.

Роздивіться зображення ляльки- мотанки. Поясніть, чому автор дав їй ім’я Дівчинка-осінь. Як ви уявляєте зимову або весняну ляльку? Розкажіть про це.

Листопад

— От і все,— сказала осінь. Потрудилися, і досить! Нелегкі вдалися дні, Відпочить пора мені. Недоробки ж тут і там, Листопаде, впорай сам… — Ходить, ходить листопад, Заглядає в кожен сад, Оглядає кожен ліс, Перебродить верболіз, Одчиня вітрам ворота, Мовить їм:

— З ясного злота Розстеляйте килими!

А для кого?

Для зими.

Синтаксис — розділ науки про мову, який вивчає словосполучення та речення.

Пунктуація — розділ науки про мову, який вивчає вживання розділових знаків у реченні й тексті на письмі.

74.   Поясніть, для чого слугують розділові знаки. Чи допомогли вони вам прочитати й зрозуміти вірші? За потреби скористайтеся підказкою.

ПІДКАЗКА

Розділові знаки вживають для того, щоб:

•      тому, хто читає, полегшити розуміння писемного мовлення;

•      тому, хто пише, допомогти чітко викладати свої думки в письмовій формі.

В українській пунктуації вживають такі розділові знаки:

крапка — .

кома — ,

знак питання — ?

знак оклику — !

двокрапка — :

тире - -

дужки — ()

лапки — « »

крапка з комою — ;

три крапки — …

75.  Прочитайте запитання і дайте на них відповіді:

•     Які розділові знаки вживають у кінці речення? Яка їхня роль?

•     Які розділові знаки вживають у середині речення? Навіщо?

•     Як пов’язані розділові знаки й усне мовлення людини?

Зупинки в мовленні називають паузами. Мелодійний лад вимови називають інтонацією.

Розділові знаки, які ставлять у кінці кожного з речень, вказують на паузи (зупинки) між реченнями. Ці ж знаки вказують, з якою інтонацією (окличною, неокличною) треба вимовляти речення. Розділові знаки в середині речення також позначають паузи та визначають інтонацію.

Інтонація, крім пауз, ураховує силу звучання голосу (гучність), темп (швидкість) мовлення, зміну висоти голосу.

Саме зміни інтонації роблять усне мовлення виразним.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити