Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

 

§11. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ: РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ, СПОНУКАЛЬНІ

 

Окличні речення

 

103. Розгляньте таблицю. Складіть по три окличних і неокличних речення. Запишіть ці речення та прочитайте їх, правильно інтонуючи.

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА ЕМОЦІЙНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ

Окличні

Розповідні, питальні, спонукальні речення можуть бути окличними, якщо передають сильні емоції (переживання): хвилювання, захоплення, радість, страх, відчай та ін.

Прогулянка в лісі! Яка насолода! Як тішить людину велична природа! (В. Чаклош).

Що може буть від трав і сонця краще?!

(Т. Севернюк).

Неокличні

Розповідні, питальні, спонукальні речення, якщо вони вимовляються спокійним тоном, без окличної інтонації.

Листячко із дуба стукає в віконце (Г. Булах).

104. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Який розділовий знак указує на окличну інтонацію?

1. Посадіть калину в чистім полі! Хай вона освятить час! Рід наш дуже любить волю. Хай же воля любить нас! (А. Листопад).

2. Трава як пахне! Як горить суниця! Яка морозна дзвонкова вода! (І. Драч). 3. Як до мудрості важко йти! (Л. Клименко). 4. Як тепло і добре хорошим словам! (М. Сом). 5. Як стало тепло враз у серці і навколо! (М. Рильський). 6. Якби в моєму серці були дверці! (Народна творчість).

Важливу роль для сприйняття висловлювання відіграє темп (швидкість) говоріння або читання. Темп вимірюють кількістю вимовлених за одиницю часу (наприклад, за хвилину) слів.

На думку вчених, найкращий темп мовлення (так званий середній) — 100-120 слів за хвилину.

105. Прочитайте вірш у середньому темпі, правильно інтонуючи речення. Визначте окличні речення. Прочитайте вірш удруге — у прискореному темпі, втретє — в уповільненому. Поясніть, чому найкращим для сприймання є саме середній темп мовлення.

Де живуть солов’ї?

І чому вони в тиші ранковій

Розсипають свої

Переливи на квіти бузкові?

І чого всі гаї

Не змовкають од щастя допізна?

Солов’ї, солов’ї,

Розкажіть же, про що ваша пісня?

Хай ваш голос луна

Кожну мить над лісами й гаями!

Щоб і в смуток для нас

Щебетало життя солов’ями!

Д. Луценко.

Визначте вид кожного речення за метою висловлювання та за інтонацією.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ.

СТИЛІ МОВЛЕННЯ

106. Прочитайте. Про що йдеться в кожному з уривків? Який уривок узято з підручника? Який — з художнього твору? Як ви це зрозуміли?

І. Кущі калини ростуть у лісовій та лісостеповій зоні як у дикому середовищі, так і в садах, скверах та парках. Росте калина й на берегах річок, озер і боліт, у ярах та долинах.

Кущі калини виростають до 4 метрів. Стовбур — гладенький, укритий сірувато-бурою корою. Листочки — великі, мають 3-5 виступів. У великих білих суцвіттях є квіти двох видів: плодоносні, які знаходяться в центрі, та безплідні — довкола, що служать рослині для приваблення комах-запилювачів.

Ягоди калини — соковиті, червоні, із жовтою м’якоттю, червоним соком, плоскою великою кісточкою, їстівні. Достигають у серпні-вересні. У ягодах міститься цукор, вітамін С, каротин та інші корисні речовини. Ягоди використовують у народній медицині.

II.  Є на світі плоди і дерева незнані:

Помаранчі, цитрини, кокоси, банани,

Виногради солодкі, інжир і маслини,

А для нас наймиліша — червона калина.

І наїдку в ній мало, й краса небагата,

Не вистигне влітку, терпка й гіркувата.

Восени червоніє, а спіє — в морози.

І не ягоди в неї — кривавії сльози.

Чумаки від’їжджали в далеку дорогу

І калину везли, проти лиха підмогу.

Запорожці пили із калини напій,

Як за правду і волю виходили в бій.

Розростуться, розквітнуть гаї калинові,

І сопілки заграють мелодії нові,

Кожну душу зігріють, застиглу й холодну,

І розбудять і славу, і силу народну.

І. Коваленко.

За різних умов спілкування про одне й те саме ми говоримо чи пишемо по-різному, тобто використовуємо різні стилі мовлення.

Кожен зі стилів має свої особливості: своєрідні слова й словосполучення, будову речень тощо. Стилі мовлення вивчає розділ науки про мову, який називають стилістикою.

107. Розгляньте таблицю «Стилі мовлення» на форзаці підручника. Розкажіть, у якій галузі життя застосовують кожен зі стилів мовлення.

108. Прочитайте висловлювання різних стилів. У якій галузі життя можливе кожне з висловлювань, хто є можливим адресатом, яка мета спілкування?

Науковий стиль

Мова — система звукових знаків. Виконує важливі комунікативні, пізнавальні, оцінні функції. У процесі мовленнєвого само- здійснення постає у вигляді текстів. Мовні одиниці (фонеми, морфеми, лексеми, словосполучення, речення та ін.) та відношення між ними витворюють складну структуру мовної системи.

Зі словника.

 

Офіційно-діловий стиль

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Конституція України.

Художній стиль

Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без неба нема,

Так і мови нема без народу

І народу без мови нема.

Для народу свойого велика

Кожна з мов, як творіння вінець.

Люд без мови — то глина безлика,

Без’язика отара овець.

В. Забаштанський.

Публіцистичний стиль

Якщо в минулому українська мова часом трактувалася переважно як мова селянська, більше побутова, така, якій багато чого бракувало, не вистачало засобів, скажімо, для викладу складних понять, то хто зважився б, не бувши невігласом, щось подібне сказати сьогодні? Багатство мови фіксує сьогодні 11-томний Словник української мови.

З журналу.

Церковний стиль

А тепер, брати, коли я прийду до вас і почну говорити незнайомою мовою, то яка вам користь із того? Так і ви, коли промовлятимуть слова незрозумілої мови, то як зрозуміють, що ви говорите? Ви говоритимете на вітер. І коли я не розумію значення слів, то я буду для того, хто говорить, чужинцем, а той, хто говорить, буде чужинцем мені.

З Біблії.

Розмовний стиль

— А який урок, ти, Галинко, любиш найбільше?

— Літературу люблю. Історію. І мову також.

— А який усе-таки більше?

— Люблю читати. А який урок більше люблю, не замислювалася. Побіжу, бо дома книжка цікавуща…

З розмови.

109. Подані речення прочитайте в такій послідовності:

1) доцільні в тексті наукового стилю;

2 речення художнього стилю;

    3  речення, звичні для побутового спілкування, тобто такі, що належать до розмовного стилю.

1. Синку, завтра зі школи бігом додому, бо ж ідемо на день народження до бабуні! 2. Дай, бабусю, поцілую сивину твого волосся, теплим диханням зігрію снігом вибілені коси. 3. Необхідність збереження активного життя і здоров’я в літньому віці — одна з тем сучасних наукових досліджень.

 Поясніть, чим ви керувалися, розрізняючи речення наукового, художнього та розмовного стилів.

110. У поданих реченнях визначте слова, які порушують стиль. Перепишіть, замініючи ці слова або їх випускаючи.

1. Бабусин пиріг давно пора анулювати. 2. Град побив зелені насадження на нашому балконі. 3. Прошу, позич мені ручку, бо стержень не функціонує. 4. У реченні є головні і зовсім не головні, тобто другорядні члени.

111. Розгляньте схему «Ситуація спілкування» на форзаці підручника. Розкажіть, що слід узяти до уваги, щоб правильно зорієнтуватися в ситуації (умовах) спілкування? Що потрібно обміркувати перед початком спілкування? Що впливає на вибір стилю висловлювання?

112. Визначте тему, головну думку і стиль вашого висловлювання, уявивши, що ви прийшли:

•  на засідання шкільного мовного гуртка;

•  до бабусі в день її народження;

•  до старшого брата переглянути новий кінофільм;

•  до однокласника, що занедужав.

 Поясніть, який стиль мовлення і чому ви оберете для:

•  відповіді на уроці;

•  листа до брата, який служить у війську;

•  спілкування з екскурсоводом під час екскурсії в музеї;

•  спілкування з однокласниками дорогою з музею додому.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЧИТАННЯ • ГОВОРІННЯ

УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО стилю

Для передачі наукових знань, повідомлень про наукові й технічні досягнення, а також у виробництві та освіті вживають і науковий стиль.

Ознаками наукового стилю є точність, конкретність, узагальненість (відстороненість від несуттєвого).

У текстах наукового стилю вживають терміни, тобто слова, що виражають наукові поняття: іменник, префікс, атом, меридіан, радіус.

113.  Прочитайте текст. Значення виділених слів з’ясуйте за тлумачним словничком.

Запорозька Січ

Запорозька Січ — один зі світових феноменів, незвичайне, рідкісне явище в світовій історії.

Запорозька Січ очолила боротьбу українців проти панування загарбників, проти агресії ворогів.

Роль козацтва в житті України була така велика, що в документах XVII—XVIII ст. нашу землю називали «країною козаків».

Точних даних про час заснування Січі не збереглося. Проте вже в другій половині XVI ст. Січ була відома за межами України.

За О.Апанович.

Герб війська Запорозького

Визначте тему та головну думку тексту. З’ясуйте стиль тексту, свою думку доведіть.

Складіть і запишіть план тексту. За складеним планом усно перекажіть текст.

Розпочніть працювати над проектом «Прізвиська запорозьких козаків». Інформацію до проекту зберіть у бібліотеці та Інтернеті.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити