Підручник українська мова 5 клас

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 

§ 1. ЧАСТИНИ МОВИ. ОСНОВНІ СПОСОБИ ЇХ РОЗПІЗНАВАННЯ

 

10. Прочитайте вірш. Самостійно доберіть по 2—3 приклади слів кожної з названих у ньому частин мови. Розкажіть, що означає кожна частика мови, на які питання відповідає. Скористайтеся поданою нижче таблицею.

Іменник любить називати         Щоб не повторювать іменник,

завжди на ймення кожну річ:   числівник чи прикметник — час

земля, країна, сонце, мати,      уже згадати про займенник.

печаль і радість, день і ніч.       Він виручав всіх нас не раз.

Ознаку чи прикмету в слові      А дієслово ні хвилини,

прикметник вказує тобі:           повір, без дії не живе:

весняні котики вербові,            працює, вчить, співає, лине,

фіалки ніжні, голубі.                 читає, грається, пливе.

Числівник вміє рахувати           Завжди незмінний — взимку,

(і, зауваж, не лиш ворон),        влітку — він виража ознаки слів,

щоб знав ти, мало чи багато,    Прислівник чуєм ми нерідко,

один, п’ять, п'ятнадцять чи мільйон. він не зника повік-віків.

Володимир Верховень

Самостійні частини мови

Частина

мови

Що означає

На які питання відповідає

Як змінюємо

Іменник

Предмет

хто? що?

За числами й відмінками

Прикметник

Ознаку предмета

який ? яка ? яке ? які ?

чий? чия? чиє? чиї?

За родами, числами, відмінками

Займенник

Вказує на особу або предмет, не називаючи їх

хто? що?

За відмінками

Числівник

Кількість або порядок предметів при лічбі

скільки?

котрий? котра? котре? котрі ?

За відмінками, родами й числами

Дієслово

Дію предмета

що робить? що робив? що зробить?

За часами, числами, особами й родами

Прислівник

Ознаку дії

як? де? коли? куди? звідки ? навіщо?

Не змінюємо

 

11. Перепишіть. У кожному реченні назвіть усі самостійні частини мови. За потреби зверніться до таблиці.

Надворі стояв золотий вересень. Зранку діти в чудовому настрої поспішали до школи. Тут вони зустрінуть друзів та похваляться літніми пригодами.

Навколо школи вирував бурхливий океан великого шкільного братства. Школярі гуртувалися по класах. Окремо стояв п’ятий клас. Учні мали гарний настрій і один одному навперебій розповідали цікаві історії.

За С. та А. Руденками.

Поясніть, як ви розрізняєте самостійні частини мови.

•Про що ви розповідали однокласникам, зустрівшись із ними після літніх канікул? Розкажіть про це, уживаючи якнайбільше дієслів.

Передайте свої враження від знайомства з новим підручником. У відповіді вживайте якнайбільше прикметників.

12. Подані слова прочитайте в такій послідовності: іменники, прикметники, займенники, числівники, дієслова, прислівники. Як ви їх розрізняєте? Поясніть.

Читати, перший, ми, день, школа, прагнути, оцінка, клас, сьогодні, канікули, підручник, уперше, учень, п’ятий, веселий, подвір’я, уважно, дванадцять, вони, навчатися, тридцять, ви, день, старанно, осінній, працювати, зранку, шкільний, ти, допомагати.

Розкажіть про ваш перший день у школі цього навчального року. Уживайте подані у вправі іменники. Ставте іменники в потрібній формі.

•    Із поданими у вправі числівниками усно складіть два речення.

13. Перепишіть. У кожному реченні визначте самостійні частини мови.

Перший листок, який зірвала осінь, літав і був схожий на самотнього птаха. Він не знав, що йому робити. Куди впасти? Якщо в річку, то вода понесе далеко від лісу і листочок не зустріне рідних. Якщо в траву, то він більше не побачить сонця. Якщо на ромашку, то не побачить сонця вона.

Т. Петровська.

Поясніть написання виділених слів.

Усно продовжіть розповідь про мандри осіннього листка (3—5 реченнями).

Роздивіться українські краєвиди. Які почуття викликає у вас споглядання краси природи? Готуючи відповідь, скористайтеся Словничком почуттів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити