Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

 

§14. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ СЛОВО ПРИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ


157.  Прочитайте. У реченнях першої колонки визначте однорідні члени речення. У реченнях другої колонки визначте слова або словосполучення, які об’єднують ці члени речення під однією назвою.

Зібралися мати, двоє синів, дві доньки.

Бабуся дістала любисток, материнку, чорнобривці.

На вказівних щитах майнуло: Білоконі, Вербче, Гончарі.

Зібралася родина: мати, двоє синів, дві доньки (А. Пашкевич).

Бабуся дістала зілля: любисток, материнку, чорнобривці (Г. Квітка-Основ'яненко).

На вказівних щитах майнули назви сіл: Білоконі, Вербче, Гончарі (Є. Гуцало).

При однорідних членах речення може бути узагальнювальне слово. Це слово із загальним значенням щодо перелічуваних однорідних членів речення, воно є їхньою об’єднувальною назвою.

Наприклад: У двір поспішають хлопчики: Сергійко, Іванко й Петрусь (М. Стельмах).

Узагальнювальним може бути словосполучення.

Наприклад; Значні площі в Україні займають баштанні культури: кавуни, дині, кабачки, патисони (3 довідника).

Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, після нього ставлять двокрапку.

Узагальнювальне слово є тим самим членом речення, що й однорідні члени речення, яких воно стосується.

Узагальнювальні слова можуть виражатися такими частинами мови:

іменниками

Шумить верхами буйний ліс: дуби, берези, буки (Марійка Підгірянка).

займенниками


У слові є все: злагода, спокій, надія (П. Загребельний);

прикметниками

Гай буває тільки листяний: березовий, вільховий, грабовий (П. Федотюк);

прислівниками

Дощило скрізь: над яром, над болотами, над лісом (В. Шкляр).

158.  Прочитайте. Визначте однорідні члени речення, вкажіть узагальнювальні слова при них. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Землею України течуть ріки: Дніпро, Дунай, Дністер, (Тверський Донець. 2. Дніпро має притоки: Прип’ять, Десну, Сулу, Псел, Ворсклу. 3. Південну частину земель України омивають моря: Чорне та Азовське. 4. Українські Карпати чарують красою своїх вершин: Говерли, Чорногори, Петроса.

Що вам відомо про гори Карпати? У відповіді вживайте узагальнювальні слова (словосполучення) при однорідних членах речення: річки: Тиса, Дністер, Прут; ліси різні: хвойні, листяні, змішані; корисні копалини: кам’яна сіль, сірка, газ.

Роздивіться репродукцію картини. Розкажіть про зображене, уживаючи однорідні члени речення.

159.  Перепишіть. Визначте та підкресліть однорідні члени речення. Узагальнювальні слова при них виділіть рамкою.

1. Були собі три брати: Кий, Щек і Хорив (3 літопису). 2. Порозцвітали гарно квіти: нагідочки, красолі і мачок (Л. Глібов).

3.  Летять великі птиці: орли і соколи, зозулі і шпаки (Б. Грінченко).

4.  Зелений колір має відтінки: трав’яний, смарагдовий, оливковий, фісташковий (3 журналу). 5. По ногах сікли трави: і курай, і буркун, і ковила, і катран (О. Ільченко).

Поясніть уживання розділових знаків.

✵    Обґрунтуйте написання великої літери.

160.  Перепишіть, на місці крапок уставляючи самостійно дібрані й поставлені в потрібній формі узагальнювальні слова.

1. Ми читаємо твори українських : Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки. 2. На сценах оперних театрів ідуть опери українських … : Миколи Лисенка, Георгія Майбороди, Костянтина Данькевича. 3. Велике зацікавлення викликають … : бандура, цимбали, скрипка, сопілка.

Поясніть уживання розділових знаків.

✵     Яким членом речення є узагальнювальне слово в кожному з речень?

161.  Складіть і запишіть речення з поданими рядами однорідних членів речення та узагальнювальними словами при них.

Каштани, тополі, клени, липи (дерева).

Троянди, канни, жоржини, айстри (квіти).

✵ Червоні, рожеві, лілові, білі (різнобарвні).

На клумбах, на газонах, на подвір’ях (скрізь).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Узагальнювальне слово, яке стоїть перед однорідними членами речення, вимовляють із підвищенням інтонації. Після узагальнювального слова роблять паузу. Однорідні члени вимовляють з інтонацією переліку.

Якщо міжузагапьнювальним словом і однорідними членами речення стоять інші члени речення, паузу роблять перед однорідними членами.

162.  Прочитайте вірш, дотримуючи правильної інтонації. Значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком . Визначте однорідні члени речення та узагальнювальні слова при них.

Сорочка-оберіг

Вишила матуся сорочку для сина.

Візерунком стали квіти України:

маки та волошки, мальви біля хати.

Долю для дитини вишивала мати.

Оберіг-сорочку вишила для сина.

Візерунком стали символи Вкраїни:

і верба, й калина, сонях біля хати.

Щастя для дитини вишивала мати.

Мамину турботу збереже сорочка,

захистять від лиха хрестиків рядочки.

Л. Вознюк


163. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації.

1. Діти рвали чудові квіти рожеві гвоздички лілові дзвіночки (Я. Кобринська). 2. У густому лісі посплітали віти дерева дуби берези сосни ялини осика вільха (О. Копиленко). 3. Турботлива бджілка з лугової веселки буде мед збирати різнобарвний жовтий оранжевий і золотий (за Є. Гуцалом). 4. Ходить сонний ранок по траві і вітає квіти степові ковилу горицвіт воронець молочай волошку і чебрець (А. Качан).

164.  Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки. У першому реченні підкресліть усі члени речення.

1. Усе мене тішить ліси і садки озера річки глибокі ставки (О. Василенко). 2. Просинаюся і чую пісню звідусіль з неба з повітря із землі (О. Довгоп'ят). 3. Мова й музика мають дещо спільне ритм тональність мелодію (О. Авксентьева). 4. Я грав музику великих митців Верді Бетховена Шопена Чайковського Лисенка (Я. Загребельний).

Яких ви знаєте українських композиторів? Зібравши інформацію в довідковій літературі та Інтернеті, розкажіть про них у класі. У розповіді використайте одне-два речення з узагапьнювальними словами при однорідних членах речення.

Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, перед ним ставлять тире.

Наприклад: Стежка, озеро, стіжок — все у падолисті (В. Скомаровський).

У таких реченнях найчастіше в ролі узагальнювальних слів виступають займенники все, всі.

Наприклад: Степ і лиман, озеро і море — все закуталось у чарівний тихий світ (І. Нечуй-Левицький). Ластівки, білі лебеді й шпаки, журавлі і качки сірі — всі полинули у вирій (О. Коваленко).

Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, перед ним роблять паузу і вимовляють його з пониженням інтонації.

165.  Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації. Визначте однорідні члени речення та узагальнювальні слова при них.

1. Рідні місця, знайомі хатки, садки, доріжки — все миготить у очах (Панас Мирний). 2. І соняшники, і кукурудза, і криниця — все вслухалося у свіжість (Т. Осьмачка). 3. Дід розмовляв із кіньми, телятами, травами, старою грушею і дубом — усім живим (О. Довженко).

Поясніть розділові знаки в реченнях.

166. Перепишіть, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки узагальнювальні слова.

1. Ручку, олівці, фломастери, гумку, лінійку — … повинен мати кожен школяр. 2. Столи, стільці, дошка, шафи — … в нашому класі новенькі. 3. Проектор, екран, «розумну» дошку — … закуплять для школи найближчим часом.

ДОВІДКА

Меблі. Технічні засоби. Шкільне приладдя.

167. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Білу хату червону калину луги береги все мені заповідано з роду до роду (І. Бердник). 2. Материна любов піклування батькове все докупи злилося переплелося (Б. Грінченко). 3. На землі в траві на деревах у повітрі скрізь вирує життя (3 підручника). 4. Повітря рослини води усі вславляють блакить (М. Зеров).

Визначте та підкресліть однорідні члени речення. Узагальнювальні слова виділіть рамкою.

✵ Поясніть написання виділених слів.

168.  Прочитайте. У кожній групі виділених слів визначте однорідні члени речення та узагальнювальне слово при них. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

Зажурилися зайці, що всі вони сірі. Попросили Бога зробити їм кожушки різні білі чорні сині червоні. Пожалів їх Бог і зробив, як просили.

Не довго зайці тішилися. У яскравих кожушках їх добре бачили хижаки орли яструби та лисиці. Доводилося тікати в гущавину та ховатися під кущами ліщиною крушиною та бузиною.

Пожалів зайців Бог і повернув їм їхнє забарвлення.

За народною казкою.

Які казки, байки, прислів’я про зайців ви знаєте? Що уособлюють ці тварини? У відповіді використайте одне-два речення з узагальнювальними словами при однорідних членах.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ЧИТАННЯ ✵ ПИСЬМО

ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРЕДМЕТА

169. Прочитайте текст, визначте його тему та головну думку. Значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком.

Кобза

У мирний час козаки любили поспівати й потанцювати. Грали козаки на різних музичних інструментах: кобзах, бандурах, скрипках, цимбалах, сопілках.

Улюбленим інструментом була кобза. Колись давно її завезли зі східних країн. Проте на новій батьківщині вона значно змінилася.

Кобза мала круглий голосник та овальний широкий низ. Коротку ручку називали грифом. Вона була увінчана шийкою, що загиналася в лівий бік. Кобза мала дванадцять струн.

Грати на кобзі вміли майже всі воїни. Та професійними музиками були кобзарі.

За Д. Яворницьким.

 Визначте речення з однорідними членами. Поясніть у них розділові знаки.

✵   Вкажіть речення з узагальнювальним словом при однорідних реченнях. Прочитайте його, дотримуючи правильної інтонації.

✵    Складіть план тексту, запишіть його.

✵   Напишіть за планом докладний переказ тексту.

 

Опанас Сластіон. Маленький кобзар


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити