Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

 

§18. ПРЯМА МОВА. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ

 

207. Прочитайте вірш мовчки. Визначте слова особи, які передані дослівно, та слова, які вказують, кому вони належать.

Солов’ї розливаються ніжно       Посміхається мати до сина:

У зеленім веснянім гаю.             «Пам’ятай, моє миле дитя,

Син до матері каже: « Ця пісня Рідна мова завжди солов’їна,

Дуже схожа на мову твою ».     Зігріває людей все життя».

В. Кленц

 Прочитайте вірш уголос за особами.

 Прямою мовою називають висловлювання якоїсь особи, передане дослівно, без змін.

Пряма мова супроводжується словами автора, які вказують, кому вона належить.

Наприклад: Я крикнув журавлю: «Візьми мою журу!» (Л. Горлач). «Добрий ранок, непосидо», — посміхається мати (М. Стельмах).

208. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. У кожному з речень укажіть пряму мову та слова автора. Зверніть увагу на вживання розділових знаків.

1. Ми спитали соловейка навесні: «Ти для кого так виспівуєш пісні?» І затьохкав соловейко на калині: «Я пісні складаю Україні» (Я. Мельниченко). 2. Учитель навчає: «Твоя Батьківщина — велика і славна земля — Україна. Її пізнавай, бережи і люби, усе, що зумієш, для неї зроби!» (Я. Поклад). 3. Говорила мені мати: «Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх щоб у серці ти зберіг» (М. Хоросницька).

Що уособлює для українця соловей? Які казки, байки, прислів’я про нього ви знаєте? У відповіді використайте речення з прямою мовою.

Пряму мову записують з великої літери і беруть з обох боків у лапки. У кінці прямої мови знак оклику, знак питання і три крапки ставлять перед лапками. Крапку й кому ставлять після лапок.

Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставлять двокрапку.

Схематично це можна зобразити так:

Якщо слова автора стоять після прямої мови, то після неї ставлять кому, знак питання чи знак оклику, а перед ними — тире. Слова автора після прямої мови записують з малої літери.

209. Перепишіть речення. Вкажіть в кожному пряму мову та слова автора. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Кажуть в народі правдиві слова: «Хліб-годувальник всьому голова» (Л. Компанієць). 2. Запитав у Зіни Гліб: «Звідкіля береться хліб?» Розвела руками Зіна: «Звісно, хліб із магазину!» (О. Кононенко). 3. «Як хліб на столі, не болить голова»,— так гарно бабуся сказала (Л. Паниченко). 4. «Не кидайсь хлібом, він святий!» — в суворості ласкавій, бувало, каже дід старий малечі кучерявій (М. Рильський).

Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації.

•    Визначте в реченнях вставні слова. Яка їхня роль у мовленні?

Що уособлює хліб? Чому старші люди вчать молодь ставитися до нього з глибокою пошаною?

210. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Соловей щебече в лузі Добрий ранок всім вам друзі 2. Із гнізда свого лелека обізвався недалеко Добрий ранок Зустрічаємо світанок (В. Забава). 3. Жабка зелена зустріла коня Доброго дня Ми здається рідня. 4. Кінь засміявся й спитав басовито Де ж це ви сестро згубили копито (Наталка Поклад). 5. Пухова моя перина хизувалася хуртовина (Л. Вознюк). 6. А чому снігів нема мовить грудневі зима (Т. Коломієць).

Значення виділених слів з’ясуйте за тлумачним словничком.

•    Поясніть уживання розділових знаків при прямій мові.

•    Вкажіть у реченнях звертання та вставні слова.

•   Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Чи допомогли вам у цьому розділові знаки?

211. Перепишіть речення в такій послідовності: 1) речення, у яких пряма мова стоїть після слів автора; 2) речення з прямою мовою перед словами автора. Розставте пропущені розділові знаки.

1. Казав їжак Хай буде так 2. Я з возом горшки побила жалілася кобила 3. Попалася лисиця в пастку і каже Хоч іще рано а доведеться заночувати. 4. Якось воно буде сказала миша в котячих зубах (Народна творчість). 5. Я не попадуся в сітку в’юн верткий хвалився рибкам (Б. Івченко). 6. Равлик каже до сови із високої трави Мудра тітонько сова в тебе світла голова (П. Сорока).

Поясніть значення стійких словосполучень побити горшки, світла голова.

•   Чи вживають ваші старші родичі в своєму мовленні прислів’я? Яким роблять прислів’я мовлення?

•   Наведіть 2-3 приклади часто вживаних вами прислів’їв. Розкрийте значення одного з них.

212.      Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Три синиці щебетали одна в одної питали Хто це там сестриці так співає у пшениці (О. Пархоменко). 2. Взяв олівець я із пенала і записав в календарі Сьогодні вперше прилетіли до нас у гості снігурі (А. Качан). 3. Ось я йду обізвалась зима (Леся Українка).

4.   Ананаси й апельсини нудьгували в магазині Якби ноги в нас були ми б у Африку втекли (Д. Гордійко). 5. Слон казав своєму сину Від застуди їж малину (Л. Коваль).

 Визначте речення, ускладнені однорідними членами.

•    Накресліть схему першого речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити