Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

 

§19. ДІАЛОГ. ТИРЕ ПРИ ДІАЛОЗІ

 

213.  Прочитайте вірш мовчки. Скільки осіб бере участь у спілкуванні? Як ви це визначили? Прочитайте вірш уголос за особами.

— Скажи мені, мати, де йде сонце спати?

— За високу гору, в золоту комору.

— Хто ж його колише усе тихше й тихше?

— Соловей піснями, тиха нічка снами.

А хто його збудить, як світати буде?

— Пташечки веселі збудять із постелі.

— А на що, як встане, то найперше гляне?

— На тебе, серденько, як встанеш раненько.

Марійка Підгірянка.

        Діалог передає розмову двох або кількох осіб.

Слова кожного зі співрозмовників називають реплікою.

Кожну репліку діалогу записують з нового рядка, перед реплікою ставлять тире.

Схематично це можна зобразити так:

Якщо слова автора стоять після репліки, то після репліки ставлять

кому або знак оклику чи знак питання, а після них — тире.

Слова автора після репліки записують з малої літери.

Схематично це можна зобразити так:

214.      Прочитайте висловлювання вголос за особами. Вкажіть репліки та слова автора. Поясніть уживання розділових знаків.

Зійшлися якось люди й засперечалися, що в житті найдорожче.

—      Найдорожче здоров’я,— сказав хворий.

—      Хіба не молодість за все найдорожча? — здивувався старий.

—      Ніхто й ніде не проживе без хліба! — вигукнув бідняк.

—      А яке життя без волі?— здивувався козак.

—      Найцінніше в світі — правда,— виголосив мудрець.

Проходила мимо дитина, почула слова дорослих і каже:

—      Найдорожча в світі мама!

Народна творчість.

 Прочитайте діалог ще раз, звертаючи увагу на правильність інтонації.

1215. Перепишіть народну усмішку, поділяючи текст на репліки та розставляючи пропущені розділові знаки. Вкажіть репліки та слова автора. Поясніть уживання розділових знаків.

Бабуся і внучка сидять на кухні У наш час музика була набагато мелодійніша пригадує бабуся Онучка спочатку дивується а потім пояснює Бабусю це ж міксер працює

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

•  Що таке пряма мова і слова автора?

•  Як ставлять розділові знаки при прямій мові?

•   Як називається розмова двох або кількох осіб?

•  Як називається висловлювання кожного зі співрозмовників?

•  Як ставлять розділові знаки при діалозі?

•  Чи можна сказати, що діалог є різновидом прямої мови? Поясніть.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити