Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§22. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ. ЗВУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ БУКВ я, ю, є, ї та щ. ВИМОВА ЗВУКІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ ЛІТЕРАМИ г і г

 

Літера 7 завжди позначає два звуки — [й і]: їжак [й і ж а к], їсти [й і с т и ].

Літери я, ю, є на письмі можуть позначати:

Після апострофа літери я, ю, є позначають тільки два звуки: в’є [вйе], пір’я [п'ірйа].

Якщо літери я, ю, є позначають на письмі м’якість подовженого приголосного (на письмі передається подвоєними літерами), звукописом такі слова передають так: зілля [зіл':а], колосся [колос':а].

233. Зробіть звуковий запис поданих слів. Визначте в кожному слові кількість літер і кількість звуків.

Ялина, юрист, єнот, надія, маю, своє, пташеня, яблуня, ювіляр, плюс, синє, уміння, волосся.

 Значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком.

234. Прочитайте. Визначте слова, у яких одна літера передає на письмі два звуки.

1. Юнгою буде Юрко наш на флоті, є там багато для юнги роботи (Л. Голота). 2. Нахвалявсь єнот єхидні: «Європеєць я віднині! Буду я гриби збирати і за євро продавати!» Всяк з єнота лиш кепкує, а за евро — не купує (Л. Вознюк). 3. Я найсмачніша серед бур’янів, приправа до борщів і до супів. Я вам здоров’я поверну сторицею! Запам’ятайте! Звуть мене яглицею (Я. Зубицька).

Визначте речення з прямою мовою, поясніть у ньому розділові знаки.

235. Перепишіть речення. Після кожного виділеного слова подайте в дужках його звукопис.

1. Є у кожної дитини матінка єдина (Л. Полтава). 2. Я не соромлюсь вимовити дзвінко: «Я українка!» (Л. Голота). 3. Йди в тисячоліття, рідна мово! (Д. Білоус). Гаї шумлять — я слухаю (П. Тичина). 4.1 так лагідно материнка свій м’ятний дух на землю стеле (Б. Поліщук). 5. Найдужче допікають бур’яни та ще жуки з чужої сторони (С. Зінчук).

Укажіть речення, ускладнене звертанням. Поясніть у ньому розділові знаки.

•   Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

236. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Укажіть слова, у яких кількість звуків і літер не збігається.

Як багато хочу я сказати про любов до ріки моєї рідної ясної! Люблю її воду береги її чисті! Люблю всіх людей які живуть і трудяться на її берегах! Біля неї роблюся я добрим людяним. Буду любити тебе все життя річко моя!

За О. Довженком.

     Виділені слова передайте звукописом.

     Поясніть розділові знаки в реченнях.

     Розкажіть про річку, яку ви найбільше любите.

Літерою щ завжди позначають два звуки [ш ч]: дощ [дошч], щука [ш ч у к а].

 коли [д] належить до префікса, а [ж] або [з] — до кореня слова.

Літера г позначає звук [г]: голова [голова]; літера ґ — звук [ґ]: ґрунт [ґрунт].

237.   Прочитайте. Зверніть увагу на вимову виділених слів. Скільки в кожному з цих слів звуків, скільки літер?

1. Зацвітає калина, зеленіє ліщина. Це моя Україна, це моя Батьківщина (А. Камінчук).

2. Джмелик замахав крильцями й полетів. Серед білих, жовтих, червоних квіток ліловіли дзвіночки, кожен кликав його:

«Дзень-дзень, я тут!» (За О. Іваненко). 3. Жук учив малих жучат:

«Треба весело дзижчать!» (Л. Голота). 4. Дощ хлющить на зелен плющ, під плющем сховався хрущ. Каже весело плющу: «Не боюся я дощу!» (А. Камінчук). 5. І щастя в тім, що небеса вгорі є, а рідний ґрунт внизу і холодить, і гріє (За П. Вороньком).

 Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

•    Прочитайте речення з прямою мовою. Поясніть у них розділові знаки.

238.   Подані звукописом слова запишіть буквами.

[школ'ар], [с'іл'], [йагода], [йур'ій], [йевгён], [шчока], [йул'ійа], [імйа], [нас'ін':а], [пол'іс':а], [йедн'іс'т'], [пйатниец’а], [подв'ірйа].

Поясніть у записаних словах написання великої літери.

239.  Прочитайте чистомовки. Виділені слова передайте звукописом.

1. Ящірка хвоста загубила, ясним світом ящірка занудила, обшукала поле й ліс, як новий уже хвіст відріс (Д. Гордійко). 2. Щиро щиглик у ліщині щебетав собі щоднини: «Щоб нам щедре літечко виростило житечко!» (Л. Вознюк). 3. У джунглях коло джерела у гарнім джемпері бджола з пустотливим джмеликом ласувала джемиком (Л. Коваль). 4. Ґелґотів гусак весь ранок: «Ґвалт, проґавив я сніданок, бо ґаздиня пізно встала й довго ґудзик пришивала» (Л. Вознюк). 5. Щедрий дощик площу полоще. (Г. Бойко.)

 Значення слова ґаздиня з’ясуйте за тлумачним словничком.

•    Поясніть значення словосполучення нудити світом.

•   Укажіть речення, ускладнені однорідними членами. Поясніть у них розділові знаки.

•    Поясніть розділові знаки в реченнях із прямою мовою


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити