Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§23. ГОЛОСНІ Й ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ

 

240. Роздивіться малюнок. Покажіть на ньому ротову й носову порожнини, губи, зуби, піднебіння, язик, нижню щелепу. Покажіть гортань. Зверніть увагу на розташування голосових зв’язок.

 Поміркуйте і скажіть: що утворюють органи вимовляння?

Органами вимовляння творяться звуки мовлення. Саме за способом творення та особливостями звучання звуки мови поділяють на голосні та приголосні.

Якщо для повітря, що видихається, не виникає перепон, звуки утворюються тільки за допомогою голосу. Тому вони називаються голосними: [а], [о], [у], [е], [и], [і].

Якщо ж струмінь видихуваного повітря наштовхується на створені язиком, губами та зубами перепони, виникають шуми, які можуть додаватися до голосу.

Звуки, які утворюються поєднанням шуму та голосу або тільки з шуму, називаються приголосними.

В українській мові 38 звуків: 6 голосних та 32 приголосні.

241. З-поміж позначених нижче звуків вимовте спочатку голосні, потім приголосні.

[м], [д], [а], [ш], [о], [у], [н], [б], [е], [ж], [и], [і], [г], [б].

Розкажіть, як утворюються голосні звуки. Скільки голосних в українській мові?

•   За допомогою будь-якого голосного звука відтворіть мелодії двох-трьох пісень.

•   3 чого утворюються приголосні звуки? Чи можна відтворити мелодію за допомогою приголосного звука? Чому?

242. Вимовте подані пари слів. Голосні чи приголосні звуки змінили звучання та значення слів кожної пари?

Марина — малина. Бук — бик. Лак — лук. Білка — гілка. Липа — лапа. Грати — брати.

 Складіть речення, використавши в ньому одну з пар слів (на вибір).

243. Переставивши приголосні звуки, утворіть нові слова. Передайте новоутворені слова звукописом.

Марка, літо, опис, лід.

У чому полягає відмінність у творенні звуків приголосних і голосних?

244. Зробіть звуковий запис поданих прислів’їв. У кожному слові визначте голосні та приголосні звуки.

1. Праця краща за лінь, пустощі та безділля. 2. Людину красить не одежа, а добрі діла. 3. Бджола мала, а й вона працює. 4. Рання пташка росу п’є, а пізня слізки ллє. 5. Щоб рибку з’їсти, треба в річку залізти.

 Розкажіть про творення звуків голосних і приголосних.

• Укажіть речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЧИТАННЯ • ГОВОРІННЯ

УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ, ЩО МІСТИТЬ ОПИС ТВАРИНИ

 245. Прочитайте народну казку. Які типи мовлення поєднано в її тексті? Як ви це визначили?

Чарівний кінь

Вкрав змій у селі хлопця Іванка. Привів його до свого двору, відімкнув стайню, а там лежить кінь такий худий, що аж кістки випинаються. Слабкий, немічний, підвестися не може, лише стогне.

Наказав змій Іванкові коня доглядати, давати всього вдосталь, лише не давати того, що той попросить.

Приніс хлопець коневі доброго вівса. А кінь не їсть нічого, лежить і плаче. Пожалів хлопчина коня, почав умовляти. А той людським голосом просить у нього іншої поживи. Бо їв він жар, а пив полум’я. А як не буде йому такої їжі, то вмре.

Запалив Іванко дрова, приніс коневі лопату жару, тоді другу, третю. Попоїв кінь, на ноги став. Вибіг у двір, наковтався полум’я.

Подивився Іван, а коник не простий! Шерсть на ньому золота, довга грива сяє самоцвітами, замість чотирьох ніг у нього п’ять, а над спиною крила здіймаються.

Скочив хлопець на чарівного коня. Помчав його кінь до рідного села. Увесь вік служив він Іванкові вірою й правдою.

Прочитайте уривок, який є описом тварини.

•    Поясніть, як ви розрізнили опис і розповідь.

246. Прочитайте текст, визначте його тему й головну думку.

Кінь Добрян

На світанку козак Мамай прокинувся в темниці. Уранці вороги мали його стратити на майдані.

Козак обмацав кишені і знайшов шило, яке не помітили вороги. Мамай подряпав шилом стіну. Як тільки на чорному мурі з’явилося око, воно кліпнуло. Щойно рука козака вивела кінську шию, як вона затремтіла. Тільки намалював Мамай стрункі передні ноги, як міцні копита загупали об землю.

Мамай малював чорного з білим хвостом і білою гривою коня. Кінь оживав. Козак ще виводив кониченькові широку спину та міцний круп, а Добрян уже іржав від нетерпіння.

Скочив козак на шпаркого коня. Вартовий устиг лише схопити Мамая за ногу. Кінь рвонувся, і чобіт залишився в руках вартового.

За О. Ільченком.

Значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком.

•   Складіть план тексту, запишіть його.

•    Усно перекажіть текст за планом.

 Пофантазуйте. Роздивіться казкового коня, виготовленого народними майстрами. А як уявляєте чарівного коня ви? Опишіть його (усно).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити