Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§25. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

Розділ науки про мову, що вивчає правильну вимову слів, називається орфоепією.

Дотримання правил орфоепії сприяє порозумінню людей, що спілкуються усно. Якщо правил дотримано, увага співрозмовників зосереджується на змісті розмови, а не відволікається неправильним або незвичним вимовлянням.

З’ясувати правильну вимову слова можна за орфоепічним словником (словником правильної вимови слів). Звучання слова в такому словнику передано звукописом.

Якщо звук вимовляється нечітко та наближається у вимові до іншого звука, його вимову передають так: весна [веис н а].

258. Вимовте подані звукописом слова.

Подані звукописом слова запишіть літерами.

•   Назвіть слова, написання яких викликало у вас труднощі. Яке відоме вам з початкових класів правило ви застосували, щоб написати ці слова правильно?

•   Написання яких слів неможливо перевірити наголосом? За яким словником можна з’ясувати їхнє написання?

259. Прочитайте слова відповідно до правил української орфоепії, звіртеся зі словничком правильної вимови.

Обіцянка, перепустка, каталог, ворота, колесо, фартух, спина, донька, дочка, дрова, котрий, щедрота, листопад.

 Розкажіть про будову словника правильної вимови слів (орфоепічного словника).

 260. Подану звукописом загадку запишіть літерами. Чи можна сказати, що, зробивши це, ви передали на письмі усне мовлення? Поясніть.

 Підкресліть слова, написання яких підпорядковується певному правилу. Сформулюйте це правило. Назвіть літеру або знак, написання яких цим правилом пояснюється.

• Відгадку запишіть літерами й передайте звукописом. Сформулюйте правило, яке пояснює написання цього слова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити