Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§25. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

Орфограма. Орфографічне правило. Орфографічна помилка

 

Розділ науки про мову, який вивчає правила передачі усного мовлення на письмі, називається орфографією.

Написання, яке здійснюється на основі правил орфографії, називається орфограмою.

Орфограмою може бути окрема літера, що пишеться за певним правилом (земля, зимовий), буква в значущій частині слова (розклад, маленький). Це буквені орфограми.

Небуквеиі орфограми — це написання слів окремо (у школі), разом чи окремо (удень народження — зробив удень), окремо або через дефіс (по нашому подвір'ю — зробити по-нашому). До небуквених орфограм належить перенос слова з рядка в рядок та скорочення слова.

Орфографічне правило — це чітка рекомендація для написання (наприклад, правила написання букв, що позначають ненаголошені е, и; правила вживання великої літери та ін.).

Дотримання орфографічних правил полегшує писемне спілкування людей.

261. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та знімаючи риски.

1. Треба нахилиться, щоб з криниці води напит..ся. 2. Свого гнізда не/цурайся. 3. Де ластівка не/літає, а в..сною до/дому вертає. 4. Як не/зна..ш броду, не/ліз., у воду. 5. По/своєму ліжку простягай ніжку.

Пригадайте й розкажіть орфографічні правила, які пояснюють написання уставлених літер.

•   Які орфографічні правила пояснюють написання в поданих реченнях слів разом чи окремо? Сформулюйте ці правила.

•   У чому полягає різниця між орфограмами буквеними та небуквеними? Поясніть.

•   Роздивіться подану на форзаці підручника таблицю «Перелік основних орфограм». Прочитайте назви двох-трьох буквених орфограм.

Поясніть: навіщо потрібно знати орфографічні правила?

Як ви розумієте поняття комп’ютерна грамотність? Поясніть.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити