Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§27. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

 

З01.  Прочитайте пари слів. Назвіть звуки, які в них змінюються.

Слово — слів. Школа — шкільний. Нести — ніс. Рука — ручний. Дорога — дорозі — доріжка. Вухо — у вусі — вушко. Ходити — ходжу.

При зміні форми слів та творенні нових слів деякі голосні та приголосні звуки можуть замінювати один одного, тобто чергуватися. Наприклад: село — сільський, книга — книзі — книжка. Чергування може відбуватися в:

•         коренях слів (друг — дружити);

•         суфіксах (мудрість — мудрості);

•         префіксах (прорвати — прірва);

•         закінченнях (у рідному — у ріднім).

302. До кожного з поданих слів доберіть його форму або спільнокоре- неве слово, у якому відбувається чергування голосних звуків. Слова запишіть парами. Літери, що позначають голосні, які чергуються, підкресліть.

Сіль, віск, річ, гірка, кістлявий, шостий, щока, плести.

303. Перепишіть прислів’я, подане в дужках слово ставлячи в потрібній формі. Літеру, що позначає приголосний звук, який при зміні форми слова чергується, підкресліть.

1. У чужій (пасіка) бджіл не розведеш. 2. Добре тому, хто в (дорога): лежить собі на (віз). 3. Град (черпаха) не страшний. 4. Битому (собака) кия не показуй! 5. Малий чобіт під лавкою, зате на (нога) великий. 6. У закритий рот (муха) не влетіти.

Визначте слова із сумнівними ненаголошеними голосними, поясніть їхнє написання.

304. Перепишіть речення. Після виділених слів запишіть у дужках форму слова або спільнокореневе слово, у якому відбувається чергування звуків.

1. Знов зозулі голос чути в лісі, ластівки звили гніздечко в стрісі (М. Юрійчук). 2. Ходять лелеки по лузі, ходять лелеки у тузі (М. Познанська). 3. Бусел стоїть, мов опудало, сам на одненькій нозі (А. Камінчук). 4. А по тих травах у тихій тривозі дівчина ходить (Д. Павличко). 5. Затишно дітям в пазусі казок (Л. Костенко).

Літери, що позначають приголосні, які чергуються, підкресліть.

• Як ви розумієте останнє речення? Розкажіть про улюблену з дитинства казку, уживаючи слова з чергуванням: казати — кажу, могти — можу, берегти — бережу, сміх — смішу, радити — раджу.

305. Письмово розкрийте зміст прислів’я «Книга — твій друг, без неї, як без рук». Уживайте такі форми слів книга, рука, друг або спільнокореневі слова, у яких відбувається чергування приголосних звуків. Обсяг висловлювання — 5-7 речень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити