Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§27. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

 

 Чергування [є]-[і], [е]-[и]

 

306.  Прочитайте. Словами яких частин мови є подані слова? Визначте в дієсловах корені. Які голосні звуки чергуються в коренях?

Летіти — літати; берегти — оберігати; випекти — випікати.

 У коренях деяких дієслів чергуються голосні звуки [е]-[і].

Букву і пишуть у коренях дієслів перед наголошеним суфіксом -а- (-я-): стрелити — стріляти; викоренити — викоріняти.

ОРФОГРАМА: літери е-і в коренях дієслів

 

307. До поданих дієслів доберіть спільнокореневі дієслова або утворіть форми дієслів із чергуванням голосних [е]-[і] в коренях. Запишіть слова парами. Позначте орфограму «літери е-і в коренях дієслів».

Вимести, сплести, викоренити.

Визначте слова із сумнівними ненаголошеними голосними, поясніть їхнє написання.

308. Перепишіть, у виділених дієсловах виділіть корінь. На місці крапок уставте пропущені літери, позначте в словах орфограму «літери е-і в коренях дієслів».

1. Спить, хоч з гармати стр..ляй. 2. Раз на рік і стара рушниця вистр..лює. 3. Не важко стр..ляти, але важко встр..лити (Народна творчість). 4. Пану Суботі стр..лила в голову шалена думка (Іван Франко). 5. Як стріль устр..лив у дівчину (Панас Мирний). б. Запорожець вихопив з-за пояса пістоль і вистр..лив (М. Старицький).

Поясніть значення вислову як стріль стрельнув.

Відгадайте загадку: «Що за комаха на рушниці сидить? Скільки не стріляй — вона не злетить». Поясніть написання виділеного слова.

У коренях деяких дієслів чергуються голосні звуки [е]-[и].

Літера и пишеться в коренях дієслів перед р, л, якщо далі йде наголошений суфікс -а-: терти — витирати, заберу — забирати.

ОРФОГРАМА: літери е-и в коренях дієслів

309. Запишіть дієслова в колонку. Доберіть до кожного дієслова спільнокореневе слово або утворіть його форму з чергуванням голосних [е]—[и] в коренях, запишіть їх.

Підперти, терти, доберуся, завмерти, перу.

Позначте в словах орфограму «літери е-и в коренях дієслів». Поясніть написання и в коренях дієслів.

310. Прочитайте, у кожному з дієслів визначте корінь. Які голосні звуки чергуються в коренях дієслів?

1. Внести у вуха — уносити у вуха. 2. Туман застелив очі — туманом застилає очі. 3. Завмерти серцем — завмирати серцем. 4. Вмерти зо сміху — вмирати зо сміху.

Які з поданих словосполучень стійкі? Розкрийте їхнє значення.

311. Перепишіть, вибираючи з дужок потрібну літеру. Позначте в словах орфограму «літери е-и в коренях дієслів».

1. Можна все на світі виб(е, и)рати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину (В. Симоненко). 2. Тільки пісня за серце б(е, и)ре (В. Сосюра). 3. За нашим городом зацвіла калина, не виб(е, и)рай, батьку, багатого сина (Народна творчість). 4. Ніч проміння позб(е, и)рала і змотала у клубок (Олександр Олесь).

 Визначте речення, ускладнені звертаннями, поясніть у них розділові знаки.

312. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Чому я барвінком в гаю не ст..люсь? (Олександр Олесь).

2.  Я візьму той рушник, прост..лю, наче долю (А. Малишко).

3.   Будуть зорі вст..лати розложистий шлях (Леся Українка).

4.   Спадав вечірній сутінок і тонув у темряві, що низ вст..ляла (І. Франко).

5.  Ось луки оксамит зелений простилають (Я. Куліш). 6. Коли стел..ться доріжка, козакові не до ліжка (Народна творчість).

 Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

 


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити