Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§27. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

 

Чергування [о]-[а]

 

313. Прочитайте пари дієслів. Які голосні звуки чергуються в коренях кожної пари?

Допомогти — допомагати; поклонитися — кланятися; захопити — хапати.

У коренях деяких дієслів чергуються голосні звуки [о]- [а].

Літеру а в корені дієслова пишуть перед наступним наголошеним суфіксом -а- (-я-): ламати, скакати, заганяти.

ОРФОГРАМА: літери о-a в коренях дієслів

314. Перепишіть слова, виділіть у кожному корінь і суфікс, позначте місце наголосу. Позначте в словах орфограму «літери о-a в коренях дієслів».

Катати, ламати, ганяти, скакати, перемагати, прощати.

315. Перепишіть. Позначте в словах орфограму «літери о-a в коренях дієслів». Написання літер о-a в коренях дієслів поясніть відповідним правилом.

1. Мамо, світяться мальви, їх вітри не зламали (77. Перебийте).

2. Я не ломивсь ні в які двері, неправді я не бив чолом (Є. Гуцало).

3. Швидко голочка тікає, нитка нитку доганяє (7. Кульська). 4. Вітер в небі за хмарами гониться (В. Симоненко).

Визначте складні речення, поясніть у них розділові знаки.

•   Поясніть пряме й переносне значення вислову ломитися в двері. У якому із цих значень ужито словосполучення в поданому реченні?

316. Перепишіть прислів’я, уписуючи пропущені літери.

1. Це муха коня з’їла, а вовк пом..гав. 2. І комар коня з’їсть, якщо вовк помагатиме. 3. Дорогі ліки пом..жуть не хворому, а аптекарю. 4. Орел мух не ловить, а слон за мишею не г..няється.

5. Біда біду прог..няє. 6. Що швидше кінь біжить, тим більше його пог..няють. 7. Свиня не з’їсть, поки не пок..чає. 8. Хто камінь не підніме, має його к..тити.

 Позначте в словах орфограму «літери о-a в коренях дієслів».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити