Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§27. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

 

Чергування [о], [е] з [і]

 

317. Перепишіть пари слів, поділяючи кожне слово рисками на склади. Визначте склади закриті та відкриті.

Школа — шкільний, гора — гірка; бджола — бджілка; джмелі — джміль; семеро — сім; колесо — коліс; громовий — грім.

Поспостерігайте: у закритому чи відкритому складах вимовляють звуки [о] та [е]? звук [і]?

Голосні [о], [е] вимовляють у відкритих складах, звук [і] — у закритих: село — сіл; коні — кінь; печі — піч.

Чергування може не відбуватися у словах із суфіксами -ець, -ок: стілець, ріжок.

Чергування [о], [е] з [і] відбувається не тільки в коренях слів, а й у суфіксах: радість — радості.

ОРФОГРАМА: літери о-i, е-і, є-ї в коренях і суфіксах слів

318. Прочитайте пари слів. Які звуки чергуються у відкритих і закритих складах? У яких словах чергування відбувається в коренях, у яких — у суфіксах?

Воля — вільний; родина — рідний; робота — робітник; колесо — колісник; слово — слівце; ягода — ягідка; дробити — дрібний; льоду — лід; Києва — Київ; Харкова — Харків; Миколаєва — Миколаїв; Тетієва — Тетіїв.

319. Прочитайте. Чому не відбувається чергування голосних у виділених словах?

1. Що вимовить язик, того не виб’є кілок. 2. Такий молодець, що не залізе й на стілець. 3. Як не втримав за ріжок, за хвостик не вдержиш. 4. Який жнець, такий сніпець.

Народна творчість.

Розкрийте значення першого прислів’я.

320. Перепишіть, подані в дужках слова ставлячи в потрібній формі. Назвіть звуки, які чергуються. Поясніть чергування.

1.      В мого (рід) сто (дорога), сто століть у мого (рід) (І. Драч).

2.  Живе од (корінь) калина так само, як народ од слова «рід» (М. Малахута). 3. На обрії (Київ) сходить вишнева зоря (Л. Забашта). 4. Туристи в захопленні від музеїв (Львів) (3 газети). 5. Хмарина тінь згубила в (ячмінь) (Г. Коваль).

Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Розкрийте ці значення.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ГОВОРІННЯ

УСНИЙ ТВІР-ОПИС ТВАРИНИ ЗА ІЛЮСТРАЦІЄЮ

321. Прочитайте. Яку тварину описано в кожному реченні? Визначте в реченнях «відоме» та нове».

1. Шерсть у Шарика кудлата й руда, вухо надгризене (І. Сенченко). 2. Крильця в бджоли прозорі, пилок на лапках жовтий (За Ю. Мушкетиком). 3. Очі в кота некліпні, пильні та жовті. Шерсть чорна-чорнісінька (За Є. Туцалом). 4. У синиці сліпучо білі щоки, жовті, аж золоті груди, вся вона як писанка (В. Литвиненко).

5.  Чижик має сірі лапки, на голівці — чорна шапка, крильця жовті, біла спинка, дзьоб у нього, мов зернинка (В. Гущак).

322. Прочитайте загадки, відгадайте їх. «Відоме» чи «нове» показано в тексті кожної загадки — прихованому описі тварини?

1. Тоненьке, вузеньке, по землі в’ється, як батіг, довге, але не б’ється. 2. Маленький, сіренький, гаями літає, ночами співає.

3.  Як желе, мої боки — і прозорі, і м’які. Як візьмеш у руки ти, можу руку обпекти. 4. Птаха ця тендітна й сильна, в річці плаває повільно. Шия довга, наче спиця, а постава, як в цариці.

323. Роздивіться ілюстрації. За поданим планом складіть твір-опис однієї з тварин.

1. Зріст (розмір) тварини. Її масть (забарвлення).

2. Яка в тварини шерсть (пір’я, луска).

3. Який у неї писок. Які вуха. Які очі.

4. Яке в тварини тіло (тулуб).

5 Що у вигляді тварини найбільше впадає в око.

До складеного твору-опису доберіть заголовок.

• Намалюйте тварину, описану вами словесно.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити