Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§27. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

 

Основні випадки чергування у-в, і-й

 

360. Прочитайте. Словосполучення якої з колонок легше вимовляти? Чому?

Любіть Вкраїну

Наш вчитель

Сусідчин Йван

Поспішав йти

Любіть Україну

Наш учитель

Сусідчин Іван

Поспішав іти

Властивість мовлення, що полягає у плавності, виразності, відсутності важких для вимовляння сполучень звуків зветься милозвучністю.

Милозвучність української мови пояснюється гармонійним співвідношенням голосних і приголосних звуків. На кожні три приголосних звуки припадає приблизно два голосні.

Уникнути нагромадження приголосних можна, використовуючи чергування звуків [у]—[в] та [і]—[й].

Між двома приголосними потрібно вживати прийменник у та сполучник і.

Наприклад: Навчаюсь у школі [не Навчаюсь в школі]. Іван і Марічка [не Іван й Марічка].

Якщо попереднє слово закінчується на голосний, а наступне починається на приголосний, потрібно вживати прийменник в або сполучник й. Наприклад: Прочитали в книжці (не Прочитали у книжці). Учителі й учні (не Учителі і учні).

На початку речення перед приголосним потрібно вживати прийменник у та сполучник і, перед голосним — в, й. Наприклад: У своїй хаті й стіни помагають. І баран буцне, як зачепиш. В усякої троянди свої колючки. Й удень з каганцем не знайдеш.

Правила чергування стосуються не лише прийменників у-в та сполучників і-й, а й початкових літер слів: прийшов уранці [не прийшов вранці].

Порушувати правила чергування у-в, i-й припустимо лише в поезії, якщо того потребує звучання рядка.

361. Прочитайте. Поясніть уживання прийменників у-в та сполучників і-й.

1. У мові — чари барвінкові, аж сяють барви веселкові (Д. Білоус). 2. Українська мова входить у першу двадцятку найбагатших

за словниковим складом мов світу (Ю. Килимник). 3. Ця мова може світ зачарувати. У ній усе: і грім, і шерехи гаїв. У неї, мабуть, вчилися співати всі чисто в світі солов’ї (В. Сіренко). 4. Неповторна та чудова українська мово! Ти для мене — як веселка в небі кольорова (С.Драпак). 5. Багатою, гнучкою й досконалою стала наша мова під пером поетів і прозаїків (І.Дзюба). 6. Рідна мово моя, що є краще за тебе, що бринить наймиліш і співає ясніш? (І. Калиниченко).

7.  Слів у мові мільйон, вибирайте найкращі (О. Лупій).

Визначте речення, ускладнені звертанням і вставним словом, поясніть у них розділові знаки.

•   Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними членами. Поясніть слова мовознавця В. Овсянико-Куликовського: Рідна мова — це музика й малювання.

362. Перепишіть, на місці крапок уставляючи прийменники в або у. Поясніть, чим зумовлено ваш вибір.

Переїхав … Київ; жили … Умані; помандрував … Крим; завітали … Одесу; … рідному місті; збудував … Львові; … поштовій скриньці; найсильніший … команді; ввійти … воду; знову … школі.

363. Перепишіть, вибираючи з дужок сполучник. Свій вибір поясніть.

Удень (і, й) вночі; місяць (і, й) зорі; річки (і, й) озера; каштани (і, й) осокори; жоржини (і, й) айстри; орел (і, й) сокіл; верх (і, й) низ; батько (і, й) мати; брат (і, й) сестра; Марина (і, й) Йосип; щастя (і, й) радість; любов (і, й) ненависть; Петро (і, й) Євген; хто (і, й) як; фонетика (і, й) орфографія; синтаксис (і, й) пунктуація.

 Виділене сполучення слів передайте звукописом.

Поясніть рядки поета Дмитра Білоуса: «Коли мовиш, як належить, — слово чисте, як роса, і від тебе теж залежить мови рідної краса». Яке значення поет уклав у вислів «слово чисте, як роса»?

364. Перепишіть, вибираючи з дужок потрібну літеру.

Прочитав (у, в)перше; зазирнули (у, в)середину; відразу (у, в)нізнали; домовились (і, й)ти; сказала (у, в)певнено; відоме (і, й)мення; охоче (у, в)порядкуємо; сидів (у, в)притул; разом (у, в)благали; голова (і, й)де обертом; у вуха (у, в)нести; дивитися зверху (у, в)низ.

Визначте стійкі словосполучення, розкрийте значення кожного.

365. Прочитайте слова, вкажіть ті з них, у яких початкові звуки [у]-[в] можуть чергуватися. Визначте зі слів ті, у яких заміна [у] на [в] спричиняє зміну значення слова. У якому слові чергування неможливе?

Уранці, взимку, внести, упіймати, вмовити, вправа, увічливий, вчитель, урок, вразити, урочисто, врожай, усевладний, вслід, Влас, Власенко.

 Поясніть умови вибору звуків [у]-[в] на початку поданих слів (де це можливо).

366. Прочитайте. Укажіть допущені в реченнях вади, що порушують милозвучність. Перепишіть, їх виправляючи.

1. В страху очі великі. 2. Не тикай пальцем в небо. 3. Зіркі очі бачать вдень і уночі. 4. Плітку у одне ухо упусти, а в друге випусти. 5. Й вухом не веде. 6. Як вмієш помилятися, то умій виправлятися.

Поясніть значення чергування [у] - [в] у мовленні.

•    Визначте вжиті в реченнях слова протилежного значення.

367.  Перепишіть, вибираючи з дужок літери.

Судження (у, в) прислів’ях (і, й) приказках висловлюються здебільшого (у, в) вигляді серйозних формулювань. Та найбільшою любов’ю (і, й) повагою користуються вислови дотепні. (У, в)міння поставитися до своїх труднощів із гумором є ознакою морального здоров’я народу.

Український гумор вважають м’яким (і, й) добродушним. Навіть грубувате слівце (у, в)країнець(у, в)міє делікатно пом’якшити (і, й) замінити натяком.

З посібника.

 Значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком.

•    Як ви розумієте вислів моральне здоров’я народу?

Які почуття народні прислів’я викликають у вас? Звіртеся зі Словничком почуттів.

•    Прочитайте записане, дотримуючи правил орфоепії.

Роздивіться карикатуру і доберіть до неї назву. Чи справді книжка може стати для людства невідомим предметом?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити