Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§27. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

 

Вимова і правопис префіксів з-(зі-, с-)

 

368. Прочитайте. Словосполучення якої з колонок вимовляються легше і звучать милозвучніше? Чому?

Працею згрієшся

Написав знову

Трапилось з мною

Відбулось з ним

Працею зігрієшся

Написав ізнову

Трапилось зі мною

Відбулось із ним

Як ви розумієте вислів милозвучність мови? Чим пояснюють милозвучність української мови?

•   Яка роль у милозвучності мови належить чергуванню звуків? Відповідь проілюструйте прикладами з вправи.

Чергування звукосполучень [з]-[зі]-[із] пояснюється милозвучністю української мови. Воно виявляється у вживанні:

•     префіксів з-, зі-,із- (зробити, зіскочити, ізсушений);

•     прийменни ків з, зі, із (з учителем; зі мною; із другом).

Префікс зі- вживають, якщо корінь слова починається сполученням кількох приголосних: зіскочити, зібганий, зіткнення.

Прийменники зі, із уживають між приголосними (сказав із викликом), якщо наступне слово починається кількома приголосними (із справи; зі страху) та перед приголосним на початку речення (Із пісні слова не викинеш.).

 369. Прочитайте, вибираючи з дужок прийменник. Свій вибір поясніть.

Зустрілися (з, зі) товаришем; дізнався (з, зі) словника; вийняв (з, із) портфеля; узяв (з, із) шафи; лист (з, зі) Львова; виступив (з, із) пропозицією; сказав (з, із) радістю.

370. Перепишіть, вибираючи з дужок префікс. Свій вибір поясніть.

(З, зі)штовхнути, (з, зі)граність, (з, зі)стригати, (з, зі)гнутий, (з, зі)скочити, (з, зі)рвати, (з, зі)в’янути, (з, зі)псувати, (з, зіщулений, (з, зі)шкребти, (з, зі)тхнути, (з, зі)стрибнути.

Поясніть значення стійких словосполучень зійшло з рук, зігнути у баранячий ріг. Поясніть уживання префікса зі- в дієсловах.

371. Перепишіть прислів’я, додаючи на місці крапок префікс з- або зі.

1. Як не вклонишся, то ягідки не ..рвеш. 2. Гарне створити важко, а ..псувати легко. 3. Поки не впрієш, доти не ..грієшся. 4. Хитку лозину і снігур ..гне, а міцну й лісоруб не подужає. 5. Зробив на п’ятак, а ..псував на гривню. 6. За один раз дерево не ..тнеш.

•   Розкрийте значення останнього прислів’я. У відповіді вживайте слова зізнатися, зітхати, зіпсувати (у потрібній формі).

372. Прочитайте. У виділених словах визначте префікси. Перед якими звуками префікс з- переходить у с-? Назвіть ці звуки.

1. Зі щастя та горя скувалася доля. 2. Робиш добро — не кайся, робиш зло — зла й сподівайся. 3. Здоров’я маємо — не дбаємо, а стратимо — плачемо. 4. Глянув — як сфотографував. 5. У сіні вогню не сховаєш.

Перед звуками [к], [п], [т], [ф], [х] префікс з- переходить у с-: сказати, спитати, стерти, схитнути.

Перед усіма іншими приголосними вживають префікс з-: зробити, змішати, зчистити.

ОРФОГРАМА: літери з-с у префіксі з-(с-): зміряти, змусити, списати, сказати.

373. Перепишіть. Позначте в словах орфограму «літери з-с у префіксі з-(с-)». Виділені слова передайте звукописом.

1. Я зриваю полин у долині над самим Дністром (Б. Горлей).

2.  Хортице! В тобі легенди сховані (М. Тягун. 3. Задивилася хмар ка на сонце і вся зчервоніла (М. Вороний). 4. А вітер хмари позганяв, шугне на землю зараз злива (Т. Угрин). 5. Зачарований вечір спливає у ніч (Б. Якубенко). 6. Місяць над світом пахучим срібне обличчя схилив (В. Сосюра).

Визначте речення, ускладнене звертанням. Поясніть у ньому розділові знаки.

•    Визначте складне речення, підкресліть у ньому всі члени речення.

•    Укажіть слова, вжиті в переносному значенні, розкрийте ці значення.

374. Перепишіть прислів’я, додаючи на місці крапок префікс з- або с-.

1. Усяке діло ..долаєш терпінням. 2. Вище себе не ..кочиш.

3.  Мала мурашка, а гори ..точує. 4. Добре ..шиті чоботи добре й носяться. 5. Доки дійде, молоко ..кисне. 6. З чужого коня і посеред болота ..садять. 7. Сто раз пошкодуєш, що ..казав, і лише раз, що ..мовчав.

Визначте прислів’я, протилежні за змістом. Яке з них ви вважаєте правильним? Чому?

•    Прочитайте речення відповідно до правил орфоепії.

375.  Утворіть від поданих слів нові слова за допомогою префіксів з- або с~. Утворені слова запишіть.

Берегти, клеїти, чіпляти, прямувати, молотити, мастити, формувати, творити, турбувати, фанерувати, сунутися.

У записаних словах позначте орфограму «літери з-с у префіксі з-(с-)».

•    Написання утворених слів поясніть відповідним правилом.

376.   І Перепишіть, уставляючи пропущені літери та вибираючи з дужок префікси. Позначте в словах орфограму «літери з-с у префіксі З-(С-)».

1. (З, с)др..гнувся дуб, збудилася зо сну осика тр..петлива (Б.Лепкий). 2. (З, с)трушу..ться сад, як парасолька (Л. Костенко).

3.   Оксамитові з..лені в став (з, с)х..лились бер..ги (Б. Гріняенко).

4.   На землю по зоряних (з, с)ходах задуманий вечір (з, зі)йшов (Б. Сосюра). 5. (З, с)марніє день, (з, зі)щуляться б..рези, замре коріння в сизій м..рзлоті (Л. Костенко). 6. Може, стежку до тебе десь хр..щатий барвінок (з, с)ховав? (Д. Луценко).

Визначте складні речення, підкресліть у них усі члени речення.

•    Зробіть синтаксичний розбір останнього речення (усно).

Які українські народні казки вам подобаються? За фотографією підготуйте розповідь «Мелодії українських казок». Уживайте слова з префіксами з-, с-.

 


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити