Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§27. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

 

Вимова і правопис префіксів роз- (розі-), без-

 

Кінцевий приголосний префіксів роз-, без- вимовляють по- різному залежно від початкового звука кореня слова.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Префікси роз-, без- завжди пишуть із буквою з-: розписати, розшукати, безмірний, безжально.

ОРФОГРАМА: літера з у кінці префіксів роз-, без-: розказати, розсипати, безмежний, безцінний

377. Прочитайте, дотримуючи правил орфоепії. За потреби скористайтеся таблицею.

1. Розквітне щедро наше рідне слово (І. Шевченко). 2. Рідна мова — не полова, її за вітром не розвієш (Народна творчість).

3. У розраді й неспокої гріє піснею палкою мова матері (П. Ткачук). 4. А пісня лине у безмежжя (В. Самотуга). 5. І линуть зна-

йомі мені синів українських безсмертні пісні (В. Письменний). 6. Розпустила пісня крила, мов негода й не була, у вікно вона влетіла і у серці розцвіла (В. Сосюра).

Поясніть вимову й написання префіксів роз-, без-.

•     Передайте виділені слова звукописом.

378. Перепишіть. Позначте в словах орфограму «літера з у кінці префіксів роз-, без-».

1. Моя ти земле, ти течеш медами і розсипаєш золото по нивах! (Л. Карманський). 2. І вже туману пелена розтанула в безмежнім морі (О. Рубан). 3. Розквітла веселка в просторі, в ній сонце промінням горить (В. Сосюра). 4. Через сині перевали ми летіли на вітрилі, гнались чайки, не догнали і попадали безсилі! (М. Нагнибіда).

Виділене слово передайте звукописом.

•     Поясніть розділові знаки в реченнях.

Яке з речень викликає у вас почуття захоплення? Замилування?

Яке речення викликає у вашій уяві відчуття безмежного простору? Відчуття руху?

379. Запишіть слова, визначте й виділіть у них префікси. Кожне слово передайте звукописом. До слів, які вимовляються залежно від темпу вимови, подайте обидва звукописи.

Роздивлятися, розпрямлятися, безнасінний, безощадний, розклеювати, розчервонілий, безкінечний, безшелесний, розкущений, розжитися, безмірний, безсмертний, безшумний, безжальний.

Позначте в словах орфограму «літера з у кінці префіксів роз-, без-».

380. Перепишіть, уставляючи на місці крапок префікси роз-, без-. Позначте в словах орфограму «літера з у кінці префіксів роз-, без-».

..горнути, ..шукати, ..сідлати, ..хмарний, ..чесний, ..секретити, ..цвітання, ..кінечний, ..пам’ятний, ..цементний, ..хребетний, ..щебетатися, ..чарований, ..сумнівний, ..хитрісний, ..хлюпати.

Розкрийте значення стійких словосполучень розжувати ідо рота вкласти; розсипатися бісером. Уведіть їх до самостійно складених речень. Вимовте речення, дотримуючи правил орфоепії.

381. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи розділові знаки.

1. Ро..пались кайдани минула з..ма ро..віялись хмари ро..танула пітьма (Олександр Олесь). 2. Кол..шися калинонько

колишися з..леними л..сточками ро..пишися сонячними променями ро..малюйся з дужим вітром буйнесен..ким ро..цілуйся (Марійка Підгірянка). 3. Викурюй із себе все погане слабодухість бе..хр..бетність і безпам’ятство! (Р.Доценко).

Передайте звукописом виділені слова.

•    Поясніть уживання розділових знаків.

•    Зробіть усний синтаксичний розбір останнього речення.

382. До поданих слів доберіть слова протилежного значення із префіксами роз- або без-. Слова запишіть парами.

Грамотний, сідлати, платний, зав’язка, талановитий, зустрітись, захоплений, забуття.

Дві-три утворені пари слів уведіть до самостійно складених речень.

383. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Ро..квіта й добрішає душа (Д. Луценко). 2. Усмішка материне.. ка світ ро..веснює (В.Сторожук). 3. Зоря в траві ро..сипала дукати (В. Сосюра). 4. Тр. .вожит. .ся птиця у плавнях бе. .сонних (М. Стельмах). 5. Юне віття на сивих розшумілось д..ревах (М. Рильський). 6. Щось чисте й бе..захисне чути в пр..роді (М. Клочко).

Позначте в словах усі вивчені орфограми.

Якщо корінь слова починається із кількох приголосних, уживають префікс розі-: розігнати, розірвати, розісланий.

Уживання префікса розі- сприяє милозвучності української мови.

384.  Прочитайте. Поясніть уживання в словах префікса розі-.

1. Розійдіться, журні мислі, не туманьте мого чола! (П. Грабовський). 2. Розішлю свої думи в дозори (В. Симоненко). 3. Пітьму співучі крила розітнули (Я. Перебийніс). 4. І сивий дуб від жару розімлів (А. Малишко).

Визначте речення, ускладнене звертанням. Поясніть у ньому розділові знаки.

385.  Перепишіть слова, вибираючи з дужок префікси. Свій вибір поясніть.

(Роз-, розі-)слати, (роз-, розі-)гнутись, (роз-, розі-)спаний, (роз-, розі-)граш, (роз-, розі-)злити, (роз-, розі-)мкнений, (роз-, розі-)рвання, (роз-, розі-)чхатися, (роз-, розі-)іскрювати.

Розкрийте значення стійких словосполучень розім’яти кістки, розірвати на шматки.

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

•   Як ви розумієте вислів милозвучність мови? Яким чином досягається милозвучність української мови?

•   Чому сприяє чергування прийменників у-в та сполучників і-й? Чи чергуються [уИв], [і]-[й] на початку слів? Наведіть приклади.

•   У яких випадках слід уживати префікси з-, роз-, а в яких зі-, розі-? Наведіть приклади.

•   Як вимовляють приголосні в кінці префіксів роз-, без-?

Із чим пов’язано зміни в їхній вимові?

•   Перед якими звуками префікс з- переходить у с-? Наведіть приклади.

•   3 орфографічного словника випишіть 5 слів, що починаються префіксом с-, поясніть їхнє написання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити