Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§28. ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ

 

Сполучення літер ьо, йо

 

389. Розгляньте таблицю. Яке звукосполучення позначають на письмі сполучення літер йо? Для чого вживають сполучення букв ьо?

Літери йо

Літери ьо

передають на письмі сполучення приголосного [й] з голосним [о] на початку слова або складу: йодистий, гайок.

передають на письмі м’якість попереднього приголосного та голосний [о] в середині або в кінці складу: льон, бадьорість.

ОРФОГРАМА: буквосполучення йо, ьо:

йогурт, район, сьогодні, у нього

390.  Перепишіть слова, ділячи їх на склади. Позначте в словах орфограму «буквосполучення йо, ьо». Написання слів поясніть правилом.

Знайомий, схвильований, йорж, дзьобнути, сьомга, крайовий, майоріти, трьох, мільйон, Воробйов, Корабльов.

Виділені слова передайте звукописом.

391. Перепишіть, позначте в словах орфограму «буквосполучення йо, ьо».

1. Помилки друзів ми повинні виправляти або прощати, коли вони не серйозні (Г. Сковорода). 2. Працьовитість українців викликає повагу в інших народів (3 газети). 3. Дядько Йосип каже: «Йога — всім болячкам засторога. Глибше дихай! Рівно стій! Дай усім хворобам бій!» (І. Заїнчковська).

 Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

• Прочитайте це речення, правильно його інтонуючи.

1392. Подані слова поставте в такій формі або доберіть до них спільно- кореневі, що містять буквосполучення йо або ьо. Дібрані слова запишіть, поясніть їхнє написання (усно).

Синій, край, пень, сім, лід, воювати, бій, рубець, колір.

Позначте в словах орфограму «буквосполучення йо, ьо».

393. Запишіть слова в дві колонки, уставивши буквосполучення йо або ьо.

Дз..б, брон..вик, баталь..н, во..вничий, т..хкати, медаль..он, с..мий, зверхн..о, Андрі..вич, з..мка, га..ок, сл..за, Солов..ов, Мурав..в, ма..нез.

394. Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені букви.

1. Соловейко — пташка нев..личка, як горобчик, щиглик чи с..ничка. Та один він т..охкає, співає, в Україні кожний його знає (С. Кузьменко). 2. Ґава ґудзики знайшла, думала — горішки. Ро..колоти не змогла й дз..об зігнула трішки (Н. Матюх). 3. ..огуртом Андрій ласує, аж лящить за вухом. Друзі кличуть, він не чує, сталось щось зі слухом (І. Мацко). 4. ..оржа впіймав на вудку ..осип, схопив і зойкнув: «Ой-ой-ой!» Не знав, напевно, ..осип досі, який колючий ..оржик той (Я. Забіла).

Позначте в словах вивчені орфограми.

•    Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

•   Визначте речення, ускладнене вставним словом, поясніть у ньому розділові знаки.

•    Поясніть значення стійкого словосполучення аж лящить за вухом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити