Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§32. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

 

445. Прочитайте. Поясніть значення виділених слів. Перевірте себе за Тлумачним словничком.

1.  Науковець відкрив файл кишенькового комп’ютера, куди було введено службову інформацію, і занурився в її аналіз (С. Руденко). 2. Стадіон, басейни, корти — атрибути знані спорту. Успіх, результат, медалі, сльози, гімн на п’єдесталі, новий світовий рекорд… Тож приймай вітання, спорт! (За Л. Вознюк). 3. Літак не бере пасажирів на борт, бо хмари закрили аеропорт. У залі чекання ми сонця ждемо, четверту годину їмо ескімо (А. Качан).

У нашій мові є слова, запозичені з інших мов: грецької, латинської, німецької, англійської та інших.

Наприклад: університет — латинське слово,диктант— грецьке, спорт — англійське, опера — італійське, диван — арабське, бумеранг— з мови корінних мешканців Австралії.

Слова іншомовного походження входять до складу багатьох мов. Значення й походження таких слів пояснюється в словнику іншомовних слів.

Вимова й написання слів іншомовного походження мають певні особливості.

446. Спробуйте самостійно пояснити значення поданих слів. Як давно з’явилися вони в нашій мові?

Шоу, стрес, хакер, білборд, шопінг, мас-медіа.

Як ви гадаєте, чому іншомовні слова проникають у нашу мову та швидко набувають поширення?

•   Доберіть дві назви до фотографії. Одну — з іншомовними словами, другу — з власне українськими.

 

Щоб правильно писати слова іншомовного походження, важливо запам’ятати кілька правил.

ОРФОГРАМА: літери и-i в іншомовних словах:

дискета, бізнес, президія, журі

447. Перепишіть. Позначте в словах орфограму «літери и-i в іншомовних словах». Поясніть написання слів.

Фонетика, графіка, література, математика, президент, режим, велосипед, фінанси, гладіолус, серіал, інтонація, інвестор, поні, зомбі, пенальті, пенсіонер, мітинг, візит.

448.     До поданих іншомовних слів доберіть українські відповідники. Слова запишіть парами. В іншомовних словах позначте орфограму

«літери и-i в іншомовних словах».

Лінгвістика, орфографія, аплодисменти, евфонія, корекція, сервіс.

449. Пригадайте й запишіть іншомовні слова, що використовуються при вивченні історії, математики та інших шкільних предметів. Які з цих слів пишуть за правилом «дев’ятки»?

450. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

С..нтаксис, пунктуац..я, р..тор..ка, д..зайнер, д..агноз, ком..кс, кандидат, сп..кер, пр..нтер, ш..рма, х..рург, реж..сер, кор..дор, в..за, еф..р, кл..п, магн..т, бр..гант..на, дев..з.

Позначте в словах орфограму «літери и-i в іншомовних словах».

•   Спробуйте пояснити значення виділених слів. Звіртеся з тлумачним словничком.

451. Запишіть слова, вибираючи з дужок літеру.

(И, і)люстрація, (и, і)мідяс, жалюз(и, і), (и, і)нтервал, хоб(и, і), попур(и,і), (и, і)нжир, (и, і)нтелект, мафіоз(и,і), такс(и, і).

Поясніть значення виділених слів. Уведіть їх у самостійно складені речення (усно).

452. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Сидів над Н..лом крокод..л і сльози лив у річку Н..л (В. Сміт).

2.   Медузо, ти скажи мені, колібр.. водяться на дні? (М. Агірре).

3.   Акула снідати бажає, з апельс..нів починає, потім хрума в один раз абр..кос і ананас. І аквар..ум ковтне, навіть оком не моргне. Як акула буде жити з отакенним апет..том? (Ж. Вовк-Черемуиі). 4. Запитала пані в пана: «Де тут біла ..гуана?» І сказав до пані пан: «Тут немає ..гуан» (Є. Гуцало).

Позначте в словах орфограму «літери и-i в іншомовних словах».

•     Поясніть розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

•   Укажіть речення, ускладнені звертанням та однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

453. Прочитайте. Визначте в реченнях власні назви, поясніть їхнє написання.

1. Атлантида стала символом незбагненної загадки (Г. Скарла- то). 2. Не піду я на поклін ні в Париж, ані в Берлін (П. Осадчук).

3. Судно пливе в Канаду, в Бразилію, в Судан і прапор піднімає назустріч всім судам (Т. Енгер). 4. Це слово долинало до Яблунівки з Вашингтона й Чикаго, з Токіо й Нагасакі, з Мадрида, Рима, Софії (Є. Гуцало).

454. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Вашингтон — столиця Сполучених Штатів Амер..ки.

2. Алж..р — країна на півночі Афр..ки. 3. На заході Мекс..ка омивається Тихим океаном, на південному сході — Карибським морем. 4. Курорт Маям.. входить до складу американського штату Флор..ида.

З Вікіпедїі.

Розкажіть, що таке Вікіпедія.

Поясніть написання цього слова.

455. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. А наша ж нац..я козача. І вдача наша не ледача (М. Луків).

2. Моря брил..антів — це мова моя, це — мова моєї Вкраїни (Б. Сосюра). 3. Трава євшан — наш тал..сман одвічний (Л. Забашта).

4. Чудова країна Італ..я! І мова, як наша, гучна! (М. Гурець).

5. Д..скус..я, звісно, тривала у місті гаряча (Б. Березінський).

 Поясніть значення стійких словосполучень пошуки Атлантиди; відкрити Америку Поясніть правопис ужитих у них власних назв.

 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЧИТАННЯ

ЗАМІТКА ДО ГАЗЕТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

456. До поданих іншомовних слів доберіть з довідки українські відповідники. Запишіть слова парами.

Інформація, жанр, факт, конкретність, оперативність, лаконічність.

ДОВІДКА

Повідомлення, різновид, подія, точність, вчасність, стислість.

З газет, журналів, радіо, телебачення та Інтернету ми дізнаємося про події міжнародного життя, життя своєї держави, новини в різних галузях життя суспільства.

Замітка — газетний жанр, що стисло, конкретно й оперативно повідомляє про факти, події та явища життя.

Мета замітки — поінформувати, тобто повідомити, що відбулося, де й коли. Тому текст замітки відповідає на такі питання: що? де? коли?

457. Прочитайте замітку з Інтернету. Яку подію в ній висвітлено? На які питання відповідає текст замітки?

20 грудня 2011 року у Львові відбулося відкриття пам’ятника видатному композитору та поету Володимиру Івасюку. Ініціатором

і   меценатом, на кошти якого був створений пам’ятник, став музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.

На проспекті Шевченка пам’ятник установлено не випадково. Повз це місце проходив Володимир Івасюк, прямуючи з філармонії до музичної академії.

Пам’ятник заввишки 2,6 м виготовлений із бронзи, а постамент — із граніту. Монумент установлений на монолітній кам’яній брилі. Навколо пам’ятника з мозаїки викладена гітара.

 

Автори пам’ятника — скульптор Сергій Олешко та архітектор Михайло Ягольник. Вартість проектних робіт та виготовлення пам’ятника становили 360 000 гривень.

Укажіть вжиті в тексті слова іншомовного походження.

•    Значення виділених слів з’ясуйте за тлумачним словничком.

•   Назвіть почуття, які викликала у вас інформація про меценатську діяльність музиканта Святослава Вакарчука.

•   Який тип мовлення покладено в основу тексту замітки? Свою думку доведіть.

•    Чи є в тексті елементи опису? Прочитайте ці речення.

В основу тексту замітки завжди покладено такий тип мовлення, як розповідь. Трапляються елементи роздуму або опису предметів (зовнішності людей, вигляду тварин та ін.).

458. Прочитайте. Визначте в тексті іншомовні слова, поясніть їхнє значення.

Газети й журнали, телебачення й Інтернет належать до засобів масової інформації (ЗМІ), які ще називають англійським словом мас-медіа.

Видання, що виходять через певні проміжки часу, називають періодикою. Саме до періодичних видань належать газети, журнали, дайджести.

Наука про засоби масової інформації називається журналістикою.

Основними жанрами (видами) журналістики є замітка, стаття, репортаж, інтерв’ю, огляд, звіт, коментар.

Замітка — жанр інформаційний, тобто пізнавальний. У лаконічній формі (обсяг — від десяти до ста рядків) у замітці повідомляється про важливі, суспільно значущі, цікаві читачам факти.

Замітка не тільки несе певну інформацію, вона змушує читачів замислитись, часом збуджує цікавість до певних суспільних явищ. Замітка, зміст якої, крім обов’язкових питань що? де? коли?, відповідає ще й на питання чому?, є ще цікавішою й кориснішою: вона пробуджує ініціативу людей, виховує.

Важливе значення мають заголовки газетних і журнальних публікацій. Вони мають привертати увагу читачів, запам’ятовуватися.

Дайте відповіді на запитання: що таке періодика? Що вивчає журналістика? Які існують жанри журналістики? Яка роль заголовка газетної чи журнальної публікації?

459. Прочитайте замітку. Яку подію в ній висвітлено? На які питання відповідає текст замітки?

Герої казок — експонати виставки

Хто не пам’ятає з дитинства кмітливого пана Коцького, тендітну Дюймовочку, безрозмірну рукавичку? Ці та інші казкові персонажі отримали нове життя на виставці м’яких іграшок, організованій учителями та учнями школи № 48 міста Харкова. Чимало експонатів виставки сприймаються відвідувачами як справжні шедеври дитячої творчості.

Виставка працюватиме до 10 лютого. Адреса школи — вул. Квітнева, 30.

Значення виділених слів з'ясуйте за Тлумачним словничком.

•   Укажіть вжиті в тексті слова іншомовного походження.

Які почуття викликають у вас сьогодні персонажі казок, які вам читали в ранньому дитинстві? Розкажіть про це.

З’ясуйте, який тип мовлення покладено в основу тексту замітки.

460. Напишіть замітку до шкільної газети (або шкільного вебсайта) про одну з таких подій:

•      екскурсія п’ятикласників до музею;

•   проведення серед п'ятикласників конкурсу на краще виконання байки (народної пісні);

•      зустріч школярів з артистами лялькового театру;

•      допомога школярів дитячому будинку.

Знак м’якшення в іншомовних словах, як і в українських, уживають для позначення на письмі м’якості приголосних [д'], [т'], [з'], [с'], [ц'], [л'], [н'] передя, ю, є, ї, йо.

Наприклад: віньєтка, бульйон, конферансьє.

Роздільну вимову звуків у більшості іншомовних слів передають апострофом за загальними правилами орфографії.

Наприклад: п'єса, прем’єра, інтерв’ю, бар’єр.

Не ставлять апостроф в іншомовних словах, у яких пом’якшені губні звуки та [р] вимовляють нероздільно з наступними голосними [а], [у], що на письмі позначаються літерами я, ю.

Наприклад: мюслі, бязь.

З апострофом пишуть слова ад’ютант, ін’єкція.

461. Перепишіть слова, на місці крапок уставляючи апостроф або знак м’якшення.

Премьера, біл..ярд, Рив..єра, міл..ярд, кутюр..є, конферанс..є, п..єдестал, дос..є, ад..ютант, ател..є, Н..ютон, порт..єра, Мол..єр, прем..єр, Кордил..єри.

Поясніть написання великої літери.

462. Слова з апострофом і без нього запишіть у дві колонки.

М..юнхен, П..яченца, П..ємонт, В..єтнам, б..юст, м..юслі, р..юш, компьютер, б..юро, фортеп..яно, куп..юра, кур..єр, б..язь, манік..юр, сек..юриті, б..юрократ.

Поясніть, як на написання слова з апострофом впливає його вимова.

463. Перепишіть, уписуючи, де потрібно, апостроф або знак м’якшення.

1. А розум лишає все менш таємничого, і ширша комп'ютерний наш Інтернет (А. Кацнельсон). 2. Інтерв..ю нагадувало гру в піддавки, тому що запитання підказували відповіді (Є. Гуцало).

3.  То Лісовик іде поміж дерев чи бракон..єр з рушницею крадеться? (В. Сторожук). 4. «Прохання у фіналі не плескати»,— усім оголосив конферанс..є (П. Перебийніс). 5. Найбільш хижа з усіх прісноводних риб — піран..я (3 енциклопедії).

Позначте в словах орфограми «апостроф» та «літери и-i в іншомовних словах».

• Визначте речення з прямою мовою, поясніть у ньому розділові знаки.

 

В іншомовних слова)

 літери подвоюються:

у власних назвах

Гэлландія, Діккенс, Гаррі Поттер

в окремих іменниках — загальних назвах

ванна, тонна, манна, панна, нетто, брутто, вілла, бонна, мадонна

при збігові однакових приголосних звуків на межі префікса й кореня

інновація, контрреволюція

ОРФОГРАМА: подвоєні літери в іншомовних словах:

мадонна, тонна, ванна, Одіссей, Магеллан

464.  Запишіть слова, з’ясуйте їхні значення, за потреби звернувшись до словника. Запам’ятайте написання слів.

Тонна, лібрето, бароко, піанісимо, бравісимо, інтермецо, манна, нетто, брутто.

Позначте в словах орфограму «подвоєні літери в іншомовних словах».

• Які з поданих слів стосуються мистецтва? Назвіть їх.

465.  Запишіть подані назви в такій послідовності: назви країн, назви міст, назви річок.

Голландія, Ліссабон, Аддис-Абеба, Міссісіпі, Андорра, Міссурі, Ніцца, Уссурі.

За потреби скористайтеся словником або зверніться до Вікіпедії.

1466. Прочитайте. Поясніть написання власних і загальних назв.

Місто Тольятті, макарони спагеті, філософ Томазо Кампанелла, музична п’єса кампанела, архітектор Бартоломео Растреллі, виснажливе ралі, письменник Чарлз Діккенс, скульптор Мікеланджело Буонарроті, сурогат кави, казки братів Грімм, захворіти на грип.

467.  Перепишіть, уставляючи, де потрібно, літеру.

Ап..етит, коллектив, ал..ея, пан..а, хок..ей, ван..а, бас..ейн, сирок..о, мас..аж, кас..а, клас.., ман..а, Калькутта, Філіп..іни, Голландія, Марок..о, Ізабел..а, Жан..а, Мюл..ер, Хок.лнс.

Позначте в словах орфограму «подвоєні літери в іншомовних словах».

468.  Слова з подвоєнням літер і без нього запишіть у дві колонки.

Профессор, сум..а, Джон, .і, Стел..а, горил..а, ак..орд, Андор..а, груп..а, Аполлон, голландський, суф..ікс, бон..а, шос..е.

469.  Прочитайте. Укажіть слова іншомовного походження, поясніть їхнє значення та правопис.

Чи знаєте ви, чому найкращим у світі місцем розведення тюльпанів вважають Голландію? Чому в давнину кораблі, а потім пароплави щорічно розвозили в усі країни світу цибулини голландських тюльпанів?

Голландія — країна тюльпанів

 

У XVII столітті голландці багато подорожували. Вони проникли в Індію, Південну Африку й Австралію. Голландські купці вивозили з цих країн і продавали в Європі прянощі: перець, гвоздику, корицю.

У 1634 році хтось завіз у Голландію цибулинку тюльпанів, можливо, з Персії.

Виявилося, що на сухому і бідному ґрунті тюльпани давали нові різновиди зі строкатими та плямистими квітами. На удобреному ґрунті виростали тюльпани ніжного одноколірного забарвлення. Садівники почали вирощувати гібриди квітів та продавати їх колекціонерам.

Історії відоме велике святкування, що відбулося 1673 року з нагоди виведення тюльпана чорного кольору. Письменник Александр Дюма присвятив цій події свій роман «Чорний тюльпан».

Укажіть речення, ускладнені вставним словом і однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

•    Поясніть написання великої літери.

470. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, пропущені літери.

1.   Мовчить дитя в Мадон..и на руках (Я. Гуменюк). 2. Біла пан..а зима тихо ступала назустріч (В. Шкляр). 3. Українські діти мають можливість насолоджуватися казками братів Грім., у чудових перекладах рідною мовою (3 журналу).

4.    Троллейбус ліворуч звертає за ріг: розлогий Хрещатик попереду ліг (Н. Забіла). 5. Щось чував дідусь про Магел..ана, про далекі землі і моря (П. Перебийніс). 6. Якось мили ми ворону, мила витратили тон..у (І. Січовик).

 Пригадайте і запишіть імена героїв мультфільму про черепашок ніндзя.

Пофантазуйте: уявіть, що черепашки відвідали нашу країну. Розкажіть про їхні пригоди.

 

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

•   Чим зумовлена велика кількість слів іншомовного походження в українській мові? Наведіть приклади іншомовних слів, які утвердилися в українській мові упродовж останніх років.

•   Коли в словах іншомовного походження пишуть літеру и? Наведіть приклади. Чому правило називають правилом «дев’ятки»?

•   Коли в словах іншомовного походження пишуть літеру і ?

•   За якими правилами в словах іншомовного походження пишуть подвоєні літери?

•   Як позначають у словах іншомовного походження роздільну вимову звуків? Наведіть приклади.

•   Від чого залежить уживання апострофа чи знака м’якшення у словах іншомовного походження?

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ГОВОРІННЯ

СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ

Складіть і розіграйте діалог між продавцем газет і покупцем уранці біля кіоску. У репліках використайте подані в рамці іншомовні слова, попередньо з’ясувавши їхнє значення за словником.

Преса, журнал, комікс, дайджест, програма телебачення, рекламне видання

 Складіть і розіграйте діалог між двома подругами, які мають відвідати театр. У репліках використайте подані в рамці іншомовні слова, попередньо з’ясувавши їхнє значення за словником.

Репертуар, афіша, гастролі, прем’єра, лібрето, тріо, партер, ложа-бенуар, бінокль

Складіть і розіграйте діалог між п’ятикласником, який прийшов до книгарні вибрати подарунок старшому братові, та продавцем магазину. У репліках використайте подані в рамці іншомовні слова, попередньо з’ясувавши їхнє значення за словником.

Енциклопедія, література про комп’ютерні програми, ілюстрований довідник з історії, альбом для фотографій.

РОЗВИТОК МОВіїЕННЯ І ЧИТАННЯ • ПИСЬМО

ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗДУМУ

471. Прочитайте текст, визначте його тему й головну думку. Які типи мовлення поєднано в тексті?

Кінь

Кінь був улюбленою твариною наших предків. У казках коня батько передавав героєві у спадок, тому що ця тварина була символом вірності, відданості, швидкості й витривалості.

Кінь був атрибутом обрядів, на конях гарцювали боги давніх слов’ян.

Для свого господаря кінь був побратимом, він віщував майбутнє, знав усі таємниці землі й космосу. Він рятував воїна від ворогів, тому що міг літати над хмарами. За допомогою кінської шерстинки козак міг перетворитися на птаха або стати звіром.

Козаки любили різних коней: вороних, буланих, сивих, сірих, їхньою силою захоплювалися, красою милувалися, тому в казках зображували вогненними та крилатими.

Коней малювали на прядках, гребенях, дитячих іграшках. Під час розкопок було знайдено прикраси у вигляді коників.

Загиблих бойових коней наші предки ховали в степу й насипали над ними високі кургани, тому що поважали їх як мужніх воїнів.

З книги «Українська міфологія».

Поясніть написання виділених слів.

•     Складіть план тексту, запишіть його.

•     За планом напишіть переказ тексту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити