Підручник українська мова 5 клас

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 

§33. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

 

Усі слова, які вживаються в мові, становлять її лексику.

Розділ науки про мову, що вивчає всі наявні в мові слова, називається лексикологією-

Лексичне значення слова — це те, що слово означає, це зміст, укладений у нього народом — творцем певної мови.

Лексичне значення слова не треба плутати з його граматичним значенням. Граматичне значення вказує на приналежність слова до певної частини мови та на його граматичні ознаки.

472. Прочитайте. Витлумачте лексичне значення виділених слів.

1. Богдан Хмельницький булавою скликав на Січ свої полки. Він завжди першим йшов до бою, за ним спішили козаки (О. Лупій).

2. Художник чудові картини малює, в музеї милуюсь пейзажами я, там рідна природа, річки і долини, лани золоті, Україна моя! (Ю. Турчина). 3. В іграшковому ноутбуці для дітей від шести місяців до трьох років три режими: навчання, музика, англійська мова (3реклами).

Визначте граматичне значення виділених слів (якою частиною мови є, граматичні ознаки).

Лексичні значення слів пояснюються у тлумачному словнику.  В 11-томному Тлумачному словнику української мови, виданому в 1970-1980 pp., пояснюється значення 134тисяч слів. 2001 р. видано Великий тлумачний словник сучасної української мови, що вміщує пояснення 170 тисяч слів.

Словник складається зі словникових статей. Кожна з них розпочинається словом, яке пояснюється. Таке слово зветься заголовним. Після заголовного слова подаються його граматичні характеристики (до іменника — закінчення форми родового відмінка і рід, до прикметника — закінчення форми жіночого і середнього родів, до дієслова — його особові закінчення тощо). Далі витлумачується лексичне значення слова.

Брунатний, -а, -е. Коричневий; темно-жовтий.

Розгубитися, -ююся, -юєшся. Втратити спокій, не знаючи від хвилювання, що діяти.

473.  За тлумачним словником визначте лексичне значення поданих слів.

Байрак, кмітливий, мріяти, чепурний, ятрити, випадок.

Назвіть серед слів іменники, прикметники, дієслова. Визначте граматичне значення кожного слова.

•    3 двома словами (на вибір) усно складіть речення.

474.  З тлумачного словника випишіть три слова, що означають назву предмета, назву ознаки, назву дії і починаються літерою к. Визначте граматичне значення кожного з виписаних слів.

475. Перепишіть. Поясніть лексичне значення виділених слів. За потреби зверніться до тлумачного словника.

1. Джура є у кошового, шабель — п’ять, пістолів — сім, коня має вороного, булава завжди при нім. Коник добре доглянутий, збруя сонцем сяє. Юний джура кошовому на бандурі грає (О. Кононенко). 2. Нуртують соки у сивій калині, й вона молодіє, вона устає. Людина людині, людина людині хай сонце із серця свого дістає (Т. Мельничук). 3. Слон купив собі краватку у велику жовту цятку, а маленьке слоненя приміря її щодня (О. Кротюк).

 Поясніть відмінність між лексичним і граматичним значенням слова.

За допомогою довідників та Інтернету зберіть інформацію про нові слова,  що з’явилися протягом останнього часу. Розкажіть про них у класі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити