Підручник українська мова 5 клас

ЛЕКСИКОЛОГІЯ


§34. ОДНОЗНАЧНІ І БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА. ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СПІВ У ПРЯМОМУ Й ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННЯХ


Слова з одним лексичним значенням називають однозначними, о Слова, які мають кілька лексичних значень, називають багатозначними.

У тлумачному словнику різні значення багатозначного слова подають в одній статті й нумерують цифрами.

Наприклад: Журавель, -вля, ч. 1. Великий перелітний птах із довгими ногами, шиєю і прямим гострим дзьобом, живе на лісових і степових болотах. 2. Довга жердина, приладнана біля колодязя як важіль для витягування води, або й весь пристрій із такою жердиною.

3. Народний сюжетний танець, у якому танцівники зображують журавлів.

Багатозначні слова називають предмети, ознаки, дії, у чомусь подібні між собою. Так, колодязний журавель обрисами нагадує цибатого птаха. Учасники народного танка журавля наслідують рухи птаха.

476.   Прочитайте народну усмішку. Що спричинило непорозуміння у спілкуванні малого хлопчика з батьком?      

Тато каже малому Петрикові:

—       Як не будеш слухатися, відвезу тебе аж на місяць до бабусі.

—       А що, бабуся на Місяці живе? — злякався малий.

Поясніть значення слова місяць у прислів’ях «Місяць — козацьке сонце» та «Лютий — місяць вітрів і кривих шляхів». Зробіть висновок: чи є слово місяць багатозначним?

477.   Прочитайте прислів’я. Яке лексичне значення має в кожному реченні слово голова?

1. Як голова сивіє, чоловік мудріє. 2. Хліб — усьому голова.

3.   Скільки голів, стільки й думок. 4. Голова має слухати серце, а серце голову. 5. Не той голова, що дуже кричить, а той, хто вміє навчить. 6. Аби голова пройшла — хвіст дожене. 7. Дурний язик — голові не приятель. 8. Сир гарний, та голова мала.

ДОВІДКА

Частина тіла людини або тварини. Орган мислення; мозок. Керівник установи, організації, товариства та ін. Авторитетна особа. Основне, головне в чомусь. Перші ряди, передня частина чогось. Продукт харчування у вигляді кулі або конуса.

Витлумачте значення прислів’я «Біда тому колективу, де голова без голови».

478.  Перепишіть прислів’я, після багатозначного слова земля вкажіть у дужках його лексичне значення в реченні.

1. Навіть пташка має рідну землю. 2. Земля багата — народ багатий. 3. Без сім’ї — нема щастя на землі. 4. Землю красить сонце, а людину праця. 5. Родить не земля, а руки. 6. У Землі супутник — Місяць, у людини — книжка. 7. Золото добувають із землі, а знання — з книжок.

ДОВІДКА

Батьківщина. Країна. Світ. Природа. Ґрунт. Планета. Надра.

479.  Багатозначні й однозначні слова запишіть у дві колонки. Перевірте себе за тлумачним словником.

Дніпро, голова, Київ, урок, лексикологія, душа, диктант, префікс, темний, ручка.

480.  Прочитайте діалог спочатку мовчки, потім уголос за особами. Чи згодні ви з другим співрозмовником?

Чому?

— Сонце якесь сьогодні сердите. Поглянь, хмари які свинцеві! Взагалі день якийсь непривітний.

— Так казати не можна! День не буває привітний чи непривітний. Хмари не зі свинцю, а з пари! Сонце не може бути ні сердитим, ні лагідним, бо воно неживе! Сонце завжди однакове, воно не людина, щоб мати настрій!

Багатозначні слова можуть уживатися в прямому і переносному значеннях.

Пряме значення — це властиве слову звичайне значення.

Переносне значення — образна назва ознаки предмета, явища, дії.

Переносним його називають тому, що мовець свідомо переносить назву предмета (ознаки, явища) на інше, тому що ці предмети чимось подібні одне до одного.

ПОРІВНЯЙТЕ:

Пряме значення

Переносне значення

гострий ніж

гостре слово

крутий підйом

крутий характер

обступили люди

обступили сумніви

Уживання слів у переносному значенні робить мовлення образним, поетичним. Найчастіше слова в переносному значенні вживають у художньому стилі мовлення.

У статтях тлумачного словника переносне значення слова подається під окремою цифрою з позначкою перен.

Наприклад:

Вир, -у, ч. 1. Місце в річці або в морі, де протилежні течії утворюють круговий рух води. 2. Перен. Стрімкий рух, бурхливі обставини, які захоплюють, втягують кого-небудь. Вир боротьби.

481. Прочитайте словосполучення. Укажіть, у якому випадку багатозначні слова вжиті у властивому їм (прямому) значенні, у якому — в переносному. Подібність яких ознак предметів чи явищ стала основою вживання слів у переносному значенні?

Гарячий чай, гарячий прийом;

дитина йде, сніг іде;

медовий пиріг, медовий погляд;

крила сокола, крила пісні;

м’яка вовна, м’який клімат;

пливе човен, пливе думка.

У якому стилі слова в переносному значенні вживаються найчастіше?

482. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Підкресліть слова, вжиті в переносному значенні.

Сонечко почало з-за гори випл. .вати, воно грало, усміхалося. Як л..генькі блискавочки, забігали по з..млі його промені, кришталем заіскрилася роса на з..леній траві. Л..генький віт..рець скрізь ро..носить тепло раннього літн..ого ранку. Хороше так, в..село!

За Панасом Мирним.

Доведіть, що переносне значення слова стає зрозумілим лише у зв’язку з іншими словами.

✵   Визначте стиль уривка. Чому вживання слів у переносному значенні властиве передовсім цьому стилю?

483. Прочитайте за особами. Поясніть вираз важке слово. До слова слово доберіть два—три означення, вжитих у переносному значенні.

Слово

Сергійко прийшов додому раніше, ніж завжди.

— Мабуть, якась планета іншим боком повернулася,— висловила припущення мама.

— Чому? — здивувався Сергій.

— Бо ти відразу після уроків додому з’явився.

— А-а-а,— сказав Сергійко й подумав: «Чому б мені не стати зразковим? Ось дам собі слово і вивчу уроки… І тільки після цього піду гуляти…»

Сів Сергійко обідати. Надворі сонячно. Хлопці, певно, вже на вулиці. Там так гарно! «Може, не сьогодні починати перевиховуватись? — подумав хлопчик. — Ніхто ж не знає, що я собі слово давав. Я ж сам собі, а не по радіо. І не в газеті… Почну із завтрашнього дня!»

У Сергійка ніби скеля з плечей зсунулася. Дивно… Одне тільки слово, а яке воно важке…

За Є. Дударем.

Поясніть значення стійкого словосполучення ніби скеля з плечей зсунулася.

484. Прочитайте прислів’я. Які слова вжито в них у переносному значенні? Розкрийте це значення.

1. Гостре словечко коле сердечко. 2. І від солодких слів буває гірко. 3. Шабля ранить голову, а слово ятрить душу. 4. Не бий дубцем, а карай слівцем. 5. Людину в’яжуть не мотузком, а словом. 6. Мовчанка гнів гасить.

Яке з прислів’їв підходить до окресленої в тексті попередньої вправи ситуації? Поясніть.

485.  Прочитайте. Укажіть ужиті в переносному значенні слова, розкрийте це значення.

1. Хочеться теплим словом зворушити когось (Д. Загул). 2. Слова її щебетали соловейками на калинових губах, пурхали по всій хаті, витьохкували й виспівували (За Є. Гуцалом). 3. О рідне і вільне, незраджене слово, завзято і весело грай! (Янка Купала). 4. Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів (В. Голобородько).

 Укажіть речення, ускладнені звертанням та однорідними членами, поясніть розділові знаки в них.

486. Скориставшись тлумачним словником, з’ясуйте пряме й переносне значення поданих слів. Доберіть до кожного слова по два слова так, щоб у поєднанні з першим воно вживалося в прямому значенні, у поєднанні з другим — у переносному.

Світлий, срібний, рожевий, вершина, глибина, спати, мовчати.

487. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Слова, вжиті в переносному значенні, підкресліть.

1. Одяглися у срібло каштани, день шумливий давно одгорів. І по вулицях білих туман..о бродить січень в огні ліхтарів (Б. Сосюра). 2. Сад з..мовий посивів і в інеї сивий стоїть (Є. Гуцало).

3.  У білих снігах потонули гори, ст..пи і долини (Олександр Олесь).

4.  Хуртовина то витягувала з себе вовче в..ття, то притихала й несподівано оз. .валася джм..линим смутком (М. Стельмах).

Доведіть, що переносне значення слова стає зрозумілим лише у зв’язку з іншими словами.

488. Прочитайте уривок, з’ясуйте його стиль. Укажіть слова, вжиті в переносному значенні. Для текстів якого стилю властиве вживання таких слів? Чому?

Небо похмурнішало. Сонце невдоволено наморщило сиві хмаряні брови.

Вітер тихенько заклякав десь у траві.

Од наморщених брів сонця по степу попливли безшумні й суворі тіні. Вітер мерз, щулився й заривався у гриву трав.

За мить сонце розправило брови й добродушно, задоволено посміхнулось. Тіні нишком пригнули голови й помчали за обрій. Степ засміявся. Вітер вистрибнув з гриви трав і закрутив хвостом, а тоді, як улюблена дитина, пустотливо й ніжно притулився щічкою до степу.

За В. Винниченком.

Укажіть речення, ускладнені однорідними членами, поясніть розділові знаки в них.

Роздивіться репродукцію картини Володимира Винниченка. Розкажіть про зображення, уживаючи слова в прямому і переносному значенні. Чи вдалося художнику зобразити вітер?


489. Складіть і запишіть висловлювання про зимовий ліс або сад (обсяг — 5-6 речень), уживши подані слова в переносному значенні. У якому стилі мовлення ви складатимете висловлювання? Чим зумовлено вибір стилю?

Срібний, сивий, крижаний, сіється, сердиться, ллється.

490. Прочитайте. Які уявлення (зорові, слухові) викликають у вас подані слова-образи?

Барвінкове слово, солов’їна мова, вишнева Україна, відкрита душа, золота бджола, золотосяйні поля, смарагдові ліси.

Що є основою образності слів? Ознакою якого стилю мовлення є образність?

491.   Перепишіть, вибравши з дужок потрібне слово.

(Розплющити, відкрити) очі. (Закрити, зачинити) вікна. (Відкрити, розгорнути) книжку. (Листати, гортати) сторінки. Відповісти (правильно, вірно). (Посилати, надсилати) лист. (Наступного, слідуючого) дня.

Поясніть, які помилки називають лексичними.

492.   Прочитайте речення, визначте допущені в них помилки. З’ясуйте вид кожної помилки. За потреби скористайтеся таблицею на форзаці підручника. Запишіть речення, виправивши помилки.

1.  Я являюся учнем п’ятого класу. 2. За вірну відповідь на уроці з математики я одержав гарну оцінку. 3. Моє відношення до прочитаного оповідання я виразив у своєму творі. 4. Творча робота з літератури має невеликий об’єм.

За яким словником можна з’ясувати лексичне значення слова?

✵   Поясніть вислів поета І. Світличного; «Словник— це мовний кодекс, мовний закон, обов’язковий для всіх, хто користується мовою».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити