Підручник українська мова 5 клас

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 

§36. ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. Синоніми

 

496. Прочитайте. Різне чи одне й те саме явище природи називають виділені слова?

Мете, мете метелиця!

Пороша, хуртовина!

То на дорозі стелиться,

То в хату снігом кине.

Вертелиця, куделиця,

Хурделя, завірюха.

Метелиця, кужелиця

Ще й виверта кожуха.

Ще: віхола, віхтелиця,

Завійниця хурдиста…

І все це до «хурделиці»

Синоніми іскристі!

Василь Латанський

Що ви знаєте про синоніми? Яка їхня роль у мовленні?

Слова, різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за лексичним значенням, називаються синонімами.

Наприклад:

•   йти, простувати, прямувати, ступати, крокувати, прошкувати, чвалати, чимчикувати, рухатись, телющитись, тарабанитися;

•   швидкий, прудкий, хуткий, шпаркий, квапливий, блискавичний, моторний, жвавий, енергійний, рухливий.

Синоніми утворюють синонімічні ряди, або гнізда. У синонімічному ряду (гнізді) є основне (опорне, стрижневе, ключове) слово, яке найчіткіше виражає загальне значення синонімів.

Наприклад: великий, здоровий, крупний, неосяжний.

Опорне слово, як правило, є стилістично нейтральним.

У тлумачних словниках синоніми часто використовують для пояснення значень слів. Є спеціальні словники синонімів.

497. Подані слова згрупуйте в синонімічні ряди та запишіть. У кожному з рядів підкресліть опорне слово, що вміщує основне значення слів синонімічного ряду.

Розумний, відважний, кремезний, жорстокий, сміливий, життєрадісний, безжалісний, доблесний, коренастий, бадьорий, мужній, жилавий, немилосердний, веселий, плечистий, безпощадний, хоробрий, опасистий, дебелий, чемний, нещадний, мудрий, мажорний, ввічливий, розважливий, лютий, гречний, розсудливий, безстрашний.

 3 одним рядом синонімів складіть висловлювання. Я ким роблять мовлення синоніми?

У мові є так звані абсолютні синоніми. Вони є повністю рівнозначними і тотожними за значенням.

Наприклад: літера — буква; сім’я — родина; райдуга — веселка; століття — сторіччя, вік; баритися — гаятися; тільки — лише; крізь — через.

Абсолютних синонімів у мові небагато.

Більшість синонімів розрізняються відтінками значень: красивий — гарний, вродливий, привабливий, чарівний, чудовий.

498. Прочитайте прислів’я, визначте в них синоніми. Які з них є абсолютними?

1. Не лукав, не хитруй, а добре працюй. 2. Де багато шуму й гамору, там мало толку. 3. Диво — як сито, а чудо — як решето. 4. З пустого в порожнє переливати нічого. 5. Куций безхвостого не дожене. 6. Де можна в лантух, там мішка не треба. 7. Хвалився горщик, що розіб’є казана. 8. Хто збився з дороги, той радий і стежині. 9. Глузд за розум завернув. 10.З нього ні діла, ні роботи.

Пес і собака — то вдача однака.

 

499. До поданих слів доберіть синоніми, утворивши синонімічні ряди, запишіть їх. Які з дібраних вами синонімів абсолютні?

Абетка, оселя, цуценя, рухатися.

Більшість синонімів відрізняються відтінками лексичного значения. Так, слово дорога означає смугу землі, призначену для їзди чи ходіння; шлях сполучає населені пункти; шосе — це дорога з твердим покриттям; бруківка — частина дороги або вулиці, вимощена камінням; гостинець — великий битий шлях; манівець — обхідний, непрямий шлях.

Здебільшого синоніми належать до однієї й тієї ж частини мови.

Наприклад:

Чемний, привітний, люб’язний, делікатний — прикметники.

Йти, шкандибати, плестися, дибуляти — дієслова.

500. Прочитайте, визначте синоніми. Якими частинами мови вони є? Поясніть відмінності у відтінках лексичного значення кожного із синонімів (якщо вони є).

1. Ой говори, балакай, розмовляй! (Г. Мазуренко). 2. Ви можете белькотіти щось собі під ніс, теревенити з друзями, балакати з сусідами чи вести переговори з партнерами. І всі вони вас будуть слухати (З журналу). 3. Ти з матір’ю погомони, Іване (А. Малишко). 4. Не триндич. Сказав — значить роби (Ю. Збанацький).

Серед виділених слів визначте стилістично нейтральні та стилістично забарвлені.

•    Яка роль синонімів у мовленні?

Синоніми допомагають точніше висловити думку, роблять мовлення виразним, образним, яскравим. Уміле використання синонімів — важливий показник знання мови та мовленнєвої майстерності.

Синонімічне багатство — одна з найприкметніших рис української мови.

501.  Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте синоніми. Якими частинами мови вони є?

1. Будь Україно сильна могутня (Р. Купчинський). 2. Дай Боже

мужність бути ніжним ласкавим добрим нелихим (М. Пасічник).

3.  Він при зустрічі завжди вклоняється ввічливо гречно (О. Близько). 4. Ярина не витримала й засміялась а за нею захихотіли

зареготали заіржали дівчата (О. Ільченко). 5. Вони побігли навпростець навпрямки напролом (Я. Загребельний).

Укажіть речення, ускладнені звертаннями та однорідними членами. Поясніть розділові знаки в них.

502.  До іншомовних слів доберіть з довідки синоніми — слова української мови. Запишіть слова парами.

Лексикон, лінгвіст, процент, аргумент, контроль, адвокат, лайнер, пілот, імітація, лаконічність.

ДОВІДКА

Відсоток, словник, доказ, мовознавець, перевірка, літак, стислість, льотчик, захисник, наслідування.

503.       Напишіть творчу роботу (обсяг — 4-6 речень) на тему «Пісні мого краю», використавши подані синонімічні ряди.

Щиро, правдиво, істинно, відверто; лунати, звучати, чутися, линути; гарний, чудовий, чарівний, прекрасний.

Іван Сколоздра. Українська пісня

Пам’ятник українській пісні в Полтаві


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити