Підручник українська мова 5 клас

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 

§37. ПОХОДЖЕННЯ (ЕТИМОЛОГІЯ) СЛОВА

 

Розділ науки про мову, що вивчає походження та історичний розвиток слів, їхню «біографію», називається етимологія.

Часто походження слів доводиться відновлювати, звернувшись до споріднених мов. Тому етимологія вивчає ще й спорідненість слів з іншими словами нашої та інших мов.

Походження слова можна з’ясувати за етимологічним словником або довідником.

524. Прочитайте текст спочатку мовчки, потім — уголос.

Герб — символічний знак, своєрідний ключ до історії роду, міста, держави. Слово герб прийшло до нас із польської мови, а в польську — з німецької, у якій воно означає спадщина, спадкоємець.

З давніх-давен кожен знаменитий рід в Україні мав свій герб — особливий знак, який розповідав про походження цього роду від давніх пра предків. Свої герби мали й українські міста.

Державний Герб України — тризуб. Науковці з’ясували, що він був родовим знаком князів з династії Рюриковичів, а отже, державним гербом наших предків.

Ви звернули увагу, що слово тризуб містить число три? Це число завжди вважали чарівним. У народних казках розповідається про трьох братів, трьох богатирів, про три загадки, три бажання й завдання, що їх виконують герої, про три шляхи…

Така повага до числа три й до тризуба не випадкова. Наші далекі предки були переконані, що тризуб відображає триєдність сил, які створили світ і життя в ньому:

А. Гонтар. «Воля» (фрагмент плаката)

 

Вогонь — Вода — Життя.

Батько — Мати — Дитя.

Світло — Слово — Любов.

Мудрість — Краса — Розум.

Тризуб — тисячолітній священний знак, і ми пишаємося, що саме він став державним гербом незалежної України.

За А. Мовчун, Л. Соловець.

Розкажіть, що зображено на гербі вашого міста, району, села. Про що розповідають і що увиразнюють такі зображення?

 Якби вам довелося створювати герб своєї сім’ї або герб школи, де ви навчаєтесь, що б ви зобразили на ньому? Чому?

525.   Прочитайте статтю з етимологічного словника. До порівняння з якими мовами вдалися науковці, щоб дослідити походження слова?

Відвага, відважний, відважувати; — рос. отвага, білор. одва- га, пол. odvaga, ч.слц. odvaha; — через проміжну ланку вагатися [важитися] «перебувати в нерішучості» — пов’язане з вага; значення хоробрості, рішучості розвинулось у дієслові відважитися (пор. подібний розвиток значень у дієсловах зважитися, наважитися; на такому розвитку значень міг відбитися вплив польської і німецької мов (пор. нім. wagen— «наважуватися).

Що означає традиційне для словників скорочення пор.?

•   Що досліджує етимологія? Які розділи науки про мову можуть спиратися на етимологічні дослідження?

526.        Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

Звідки походить назва «слов’яни»? Мовознавці дов..ли, що корінь -слов- (-слав-) дуже давній і первинно означав «т..кти, литися, зрошувати». Л..нгвісти вважають, що назва «слов’яни» означає «мешканці місць, де багато річок, озер чи боліт».

Справді, свої поселення слов’яни будували там, де багато води. Про це п..сали мандрівники.

Із назвою «слов’яни» пов’язано чимало географічних назв, особливо назв водойм.

Карта України рясніє незвичайними історичними назвами, які приховують багато таємниць. Найменування міст, селищ, гір, височин, морів, озер, річок звуться топонімами.

За М. Янком.

В іншомовних словах позначте орфограми.

•    У реченнях, ускладнених однорідними членами, поясніть розділові знаки. Поясніть походження назви вашого міста (села). Походження яких населених пунктів свого регіону (області, району) ви знаєте? Розкажіть про це.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЧИТАННЯ ’ ГОВОРІННЯ

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ, ЩО МІСТИТЬ ЕЛЕМЕНТИ РОЗДУМУ

527. Прочитайте. Визначте тему та головну думку тексту.

Давні назви Дніпра

Давня назва Дніпра — Борисфен. Так називали цю могутню річку скіфи. Вчені вважають, що перекласти цю давню назву можна так: «вепр-ріка».

У легендах скіфів дикий кабан посідав особливе місце. Вони вірили, що під час всесвітнього потопу бог у подобі вепра пірнув на дно океану, іклами підняв землю, що потонула, й міцно утвердив її на місці. Вепра шанували й інші древні народи.

Ще одна давня назва Дніпра — Славутич, що означає «син Слави». У слов’ян Слава, очевидно, була богинею військової доблесті. Тому на полі бою воїни кричали: «Слава!» Вигук «ура» значно пізніше був запозичений у татаро-монгольських завойовників.

Для нас Дніпро так само є річкою слави. Недаремно на його високому березі поховано нашого славного поета Тараса Шевченка.

За М. Янком.

Чи можна сказати, що в основу змісту тексту покладено етимологічні дослідження? Походження яких слів досліджено?

•    Лексичне значення виділеного слова з’ясуйте за тлумачним словничком.

•    Доберіть синоніми до слів давній, пірнути, шанувати, доблесть.

•    Складіть план тексту, запишіть його.

•    За планом усно перекажіть текст.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити