Підручник українська мова 5 клас

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

 

§39. ВИМОВА ТА НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ пре-, при-, прі-

 

551. Прочитайте слова, визначте в них префікси. Як вимовляються ненаголошені голосні в префіксах? Вимовте слова відповідно до правил орфоепії. Зробіть звуковий запис слів.

Прегарний, прийти, премудрість, присісти, предобрий, приліпити.

ОРФОГРАМА: літери е, и у префіксах пре-, при-: прегарний, премудрість, прилетіти, присушений

552. Від поданих слів за допомогою префікса пре- утворіть нові слова, запишіть їх. Якого значення надав словам префікс?

Добрий, мирний, спокійний, тихий, міцно, сильно, чудово.

Вимовте утворені слова відповідно до правил орфоепії.

• Поясніть написання утворених слів. Позначте в них орфограму «літери е, и у префіксах пре-, при-».

553. Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Виділіть у словах префікс при-.

1. Пр..летів журавель з невідомих земель (А. Малишко). 2. Рушники вишивані пр..крашають оселі (А. Коник). 3. Пахне морем і озоном від пр..тихлої землі (М. Рильський). 4. Вечір пр..нишк за вікном примороженим (В. Ковалівська). 5. Тільки виткнулась трава придорожня (М. Василенко).

Яких значень надає префікс при- словам?

Вимовте ці слова у відповідності до правил орфоепії.

554. Додавши до слів префікси пре- або при-, запишіть утворені слова у дві колонки.

..дунайський, ..великий, ..чудово, ..лягти, ..азовський, ..морський, ..будувати, ..хороший, ..мружити, ..гарячий, ..вітати, ..дивний, ..клеїти, ..дорожний, ..зелений, ..єднати.

Поясніть відмінність у значенні та написанні префіксів пре-, при-.

555. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Позначте в словах орфограму «літери е, и у префіксах пре-, при-».

1. У мами рука і легка, і пр..красна, а серце гл..боке, як сивий Дніпро (В. Крищенко). 2. Материнське серце щастя пр..верта (М. Гірник). 3. Батьківська пр..мудра школо! Жити вчила ти мене (Д. Павличко). 4. Я б співала пісень пр. .чудових до ранку! (3. Бебешко).

Визначте речення, ускладнені звертанням та однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

556. Перепишіть, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі слова з префіксами пре-, при-.

Заманулося раку-небораку … вареників. Пішов він до сусідки позичити кисляку та солі. Поки ходив, минув … день, надворі посутеніло. Додому рак … поночі. Тільки двері …, спіткнувся, розлив кисляк і розсипав сіль.

—  Отаке з … роботи виходить! — розгнівався рак.

ДОВІДКА

Предовгий. Пресмачний. Приплентатись. Прешвидкий. Привідкрити.

Позначте в словах орфограму «літери е, и у префіксах пре-, при-».

557. Прочитайте словникову статтю. Поясніть відмінність між прізвищем і прізвиськом.

ПРІЗВИЩЕ — ПРІЗВИСЬКО

Прізвище. Найменування особи, набуте при народженні або вступі в шлюб, що додається до імені людини і передається від покоління до покоління; на прізвище, під чужим прізвищем.

Прізвисько. Найменування, яке іноді дається людині (крім справжнього прізвища та імені) і вказує на певну рису її характеру, зовнішності, діяльності, звичок.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

З префіксом прі- пишуть такі слова: прізвище, прізвисько, прірва.

558.  Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Наше пр..звище — це не сухий паспортний знак. Це ж..ве слово, пам'ять роду. І якщо одне пр..звище н..се в собі історію роду, то всі разом вони складають історію народу. І пр..звища ж у нас козацькі: Отава, Паливода (П. Загребельний). 2. Українське с..ло вигадливе на пр..звиська. Пр..чепить кличку — і носи на здоров’я усе ж..ття (В. Мичко). 3. Влучні й дотепні пр..звиська приклеювалися і до сивочубого козарлюги, і до малого бе..штанька (3 підручника).

 Які цікаві українські прізвища ви знаєте?

Розкрийте значення стійкого словосполучення опинитися перед прірвою. Поясніть написання слова прірва.

559.       Перепишіть, добираючи з дужок потрібну літеру.

1.  Ті, що шукають пр(е, и)мудрість, знайдуть (Нестор Літописець). 2. Творити лихе, пр(е, и)мовчувати добре є зло (Д. Туптало). 3. Славні воїни із казки пр(е, и)гадалися мені (М. Познанська). 4. Отаман пр(е, и)тримав лівицею шаблю (Ю. Мушкетик).

5.  Козак Мамай під явором пр(е, и)сів у долині. Хай мушкет відпочиває, хай шабля спочине (О. Кононенко). 6. То човнами козаки пр(е, и)славні з синього дніпрового лиману у широке море випливали (М. Пригара). 7. Вузька стежка тулилася до скель, щоб не впасти у пр(и, і)рву, в якій мчала швидка гірська річка (О. Іваненко).

Чи подобаються вам українські народні казки? Роздивіться зображення. Упізнайте героїв казок. Розкажіть про них, уживаючи слова з префіксами пре-, при-, прі-.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЧИТАННЯ

ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ З ПОЄДНАННЯМ РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ

560. Прочитайте. Визначте тему та головну думку тексту.

Коник

Це був дрібний, миршавий коник. Ніхто не знав, як його звати. Мабуть, він жив без імені. Був просто Коником.

Його господар козак Сашко Шостак чомусь цього зашмульганого Коника ні на якого іншого не міняв. Це було дивним.

В одному з боїв турок черкнув Коника ятаганом по морді. Так сіконув, що одне око опинилося в Коника на лобі, а друге сповзло униз і зупинилося біля ніздрі. Такі ті очі й зосталися.

Тепер Коник стояв на березі й дивився такими очима на свого господаря, що плив річкою. Сашко був у розвідці і тепер повертався до своїх. Пливти було важко.

Коли на Сашка сіла ворона, Коник засмикав скособоченими очима, задер попелястого хвостика і кинувся у воду.

Як собака, він бахкав копитами, іржав і повискував. Доплив, став до Сашка боком. Козак обійняв коня за шию. Коник розвернувся і потягнув господаря до берега.

За М. Вінграновським.

Лексичне значення слова ятаган з’ясуйте за тлумачним словничком.

•   Доберіть синоніми до слів миршавий, попелястий.

•   Складіть і запишіть план тексту. За планом напишіть переказ.

Знайдіть на обкладинці підручника та його сторінках зображення казкових і реальних коней. Розкажіть про те, яке сподобалося вам найбільше. Які казки про коней ви пам’ятаєте? Розкажіть.

Катерина Штанко. Дивокінь


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити