Підручник українська мова 5 клас

ДОВІДКОВЕ БЮРО

 

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК

 

Аванпост — передовий військовий пост.

Агресія — застосування сили.

Аеропорт — аеродром, обладнаний для забезпечення регулярних польотів транспортної авіації.

Академія — 1. Наукова установа. 2. Вищий навчальний заклад.

Аналіз — дослідження предметів, явищ та ін. шляхом розкладу, розчленування їх у думці на складові частини. Антонім: синтез.

Атрибут — ознака або предмет, які становлять характерну прикмету чого- небудь.

Байрак — ліс у яру або яр, схили якого поросли лісом.

Баласт — вантаж для регулювання підйомної здатності повітроплавальних апаратів або мореплавних якостей судна. Перен. непотрібна, зайва річ.

Басовито — низьке звучання (голосу, звука).

Білборд — рекламний щит.

Бісер — дрібне різнокольорове скляне намисто, яке застосовують у вишиванні.

Брунатний — коричневий; темно-жовтий.

Булава — старовинна зброя у вигляді палиці з кулястим потовщенням на кінці.

Візерунок — малюнок із ліній, кольорів, тіней тощо.

Вікіпедія — спільно створювана користувачами Інтернету електронна енциклопедія, що містить понад 16 мільйонів визначень і статей, написаних 271 мовою світу.

Віко — верхня частина скрині, діжки й т. ін., якою їх закривають.

Вороний — чорний із синюватим полиском (про масть коня).

Гаяти(ся) — затримувати(ся); баритися.

Герой — людина, що виявляє відвагу, самовідданість і хоробрість; головна дійова особа літературного твору.

Глипнути — глянути, поглянути.

Голосник — звуковий отвір у верхній частині коробки народних (переважно струнних) інструментів.

Гульвіса — той, хто любить погуляти, влаштовує легковажні витівки.

Гумор — доброзичливо-глузливе ставлення до чогось, уміння зобразити щось у комічному вигляді.

Ґаздиня — господарка, хазяйка.

Ґудз — 1. Ґуля. 2. Вузол на мотузку, шнурку, нитці.

Дайджест — журнал, який у скороченому і спрощеному вигляді передруковує матеріали з інших видань.

Делікатний — 1. Ввічливий, люб’язний, завжди готовий виявити увагу, зробити послугу. 2. Витончений, тендітний. 3. Такий, що потребує обережного і тактовного ставлення.

Джура — на Україні в XVI—XVIII ст. — зброєносець у козацької старшини.

Дизайнер — фахівець і г дизайну — діяльності, спрямованої на створення виробів, які б відповідали вимогам суспільства (корисності, зручності в експлуатації, краси і т. ін.).

Дотеп — кмітливий влучний вислів; жарт.

Духовність — пов’язаність із внутрішнім світом людини, її поглядами та почуттями.

Ескімо — морозиво, полите шоколадом.

Жебоніти — 1. Говорити неясно, невиразно, нерозбірливо; бубоніти, белькотати. 2. перен. Створювати тихі, одноманітні звуки (шелест, дзюркотіння і т. ін.).

Імідж — навмисне сформований образ якої-небудь особи, явища, предмета.

Ініціатива — перший крок у якійсь справі; почин.

Інформація — нові відомості, повідомлення про щось, знання.

Кліп — відеосупровід естрадного номера, складений з окремих кадрів або кінофрагментів.

Кмітливий — здатний добре й швидко міркувати, розмірковувати; тямущий.

Книш — білий хліб із загорнутими всередину краями та змазаний салом або олією.

Комікс — серія малюнків з короткими текстами.

Комп’ютер — електронний пристрій обробки інформації, що діє автоматично за заздалегідь складеною програмою або послідовністю команд.

Контраст — гостро виражена протилежність, різка відмінність у яскравості або кольорі предметів.

Коралі — намисто (намистини) з коралів — червоних, рожевих або білих вапнистих відкладів деяких видів морських тварин, які після обробки використовують як прикрасу.

Корт — майданчик для гри в теніс.

Кошовий — вождь, отаман козаків на Запорозькій Січі.

Краватка — зав'язана вузлом під коміром сорочки чи блузки смужка тканини, яку носять для прикраси.

Круп — задня частина тулуба тварини (зазвичай коня).

Купина — горбик на луці чи болоті, порослий травою або мохом.

Латаття — водяна рослина з великим листям та білими або жовтими квітками.

Левада — присадибна ділянка землі із сінокосом, городом та плодовим садом або іншими деревами.

Лексема — слово як самостійна смислова одиниця, що розглядається в мовознавстві в усій сукупності своїх форм і значень.

Лиман — затока з морською водою в гирлі річки або озеро поблизу моря.

Лідер — 1. Той, хто стоїть на чолі організації, групи; вождь. 2. Особа або група осіб, що йде першою в якому-небудь змаганні.

Марнославство — надмірна впевненість у своїх силах, здібностях, можливостях; самовпевненість; погорда, зарозумілість, зазнайство, пиха.

Мас-медіа — засоби масової інформації (газети, журнали, радіо, телебачення та ін.)

Матовий — позбавлений блиску, глянцю. Антонім: блискучий.

Мереживо — сітчаста тканина з узорами, якою оздоблюють одяг, білизну та ін. предмети домашнього вжитку.

Меценат — багатий покровитель митців і науковців.

Мимохідь — проходячи мимо когось; по дорозі; між іншим.

Мимохіть — без певного наміру, мимоволі; ненароком, несвідомо.

Мікроскопічний — 1. Який можна побачити тільки через мікроскоп. 2. перен. Дуже малий, незначний за розміром.

Мріяти — думати про здійснення чогось бажаного; прагнути в думках до чогось.

Мугикати — стиха, невиразно наспівувати.

Мур — 1. Висока кам’яна або цегляна стіна. 2. Загорожа з каменю.

Насічка — 1. Зарубка, нарізка на чому-небудь. 2. Висічений на металі, камені і   т. ін. та оздоблений іншим металом рисунок для прикраси.

Натяк — слово або вислів, що не повністю щось розкриває, а лише створює умови для догадування, нагадує про когось або щось.

Небіж — син брата або сестри; племінник.

Ноутбук — невеликий персональний комп’ютер із батарейним живленням, вагою 2—3 кг.

Нуртувати — крутитися, клекотіти, утворювати вир, вирувати.

Оберіг — предмет, наділений здатністю оберігати його власника від різних лих.

Оксамит — тканина з густим коротким ворсом з натурального шовку або штучного волокна.

Орнамент — візерунок, побудований на ритмічному повторенні геометричних елементів або стилізованих рослинних чи тваринних мотивів.

Періодика — видання, що виходять друком регулярно, через певні визначені проміжки часу.

П’єдестал — художньо оформлене підвищення, на якому встановлюється статуя, скульптура, колона і т. ін.; постамент.

Пищаль — старовинна вогнепальна зброя, схожа на рушницю.

Покоління — люди близького віку, що живуть в один період часу.

Покута — 1. Визнання своєї провини, вияв жалю з приводу неї; каяття. 2. Покарання за вчинений злочин, провину, поганий учинок.

Поратися — 1. Виконувати хатню роботу, працювати по хазяйству. 2. Порядкувати, робити лад.

Прикрощі — неприємні події, невдачі, лихі пригоди.

Прискринок — невеликий ящик для дрібних речей у верхній частині бокової стінки скрині.

Притча — оповідний літературний твір повчального характеру, змістом близький до байки.

Репродукція — фотографічне відтворення творів живопису, карт, фотознімків і т. ін.

Рідний — 1. Такий, що має кровний зв’язок із ким-небудь. 2. перен. Близький кому-небудь духом, поглядами, звичками.

Розетка — 1. Пристрій для вмикання освітлювальних, нагрівальних та інших приладів в електромережу. 2. Маленьке блюдечко для варення, меду і т. ін. 3. Група листків, скупчено розташованих на вертикальному стеблі, ледве піднятому над землею.

Розлогий — 1. Який розкинувся на великій площі, обіймає великий простір. 2. Який має широко розкинуте гілля (про дерева, кущі і т. ін.); крислатий, гіллястий.

Самовпевненість — надмірна впевненість у собі, своїх можливостях, здібностях.

Семантика — значення мовних одиниць: окремих слів, складових частин слова тощо.

Символ — умовне позначення якогось предмета, поняття або явища.

Синтетичний — одержаний у результаті синтезу (поєднання окремих елементів, частин); штучний.

Скімлити — тихо, жалібно плакати.

Скіфи — степові племена, які населяли південну частину території сучасної України в І тисячолітті до н. е. — на початку І тисячоліття н. е.

Скульптура — 1. Вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об’ємну або рельєфну форму і виконуються способом витісування, виливання, різьблення, ліплення з твердих чи пластичних матеріалів (каменю, металу, дерева, глини

і т. ін.). 2. Твір цього виду мистецтва (статуя, бюст, барельєф і т. ін.).

Слушний — найбільш прийнятний, зручний, вигідний за даних обставин, у даному випадку.

Смайлик — зображення людського обличчя, яке використовують для вираження емоцій та почуттів.

Стадіон — спортивна споруда, яка складається з футбольного поля, майданчиків, бігових доріжок, трибун для глядачів і призначена для тренувань і змагань з різних видів спорту.

Сторожко — насторожено, тривожно, зосереджено на чеканні чогось.

Стрес — стан напруження, що виникає під впливом сильних несприятливих факторів.

Сурогат — замінник натурального продукту, який має лише деякі його властивості. перен. Те, що підміняє собою що-небудь.

Сухозлотиця — 1. Дуже тонкі пластинки золота, якими покривають, оздоблюють що-небудь. 2. Сріблясті або золотисті металеві нитки, що йдуть на виготовлення парчевої тканини; мішура.

Тайстра — торбина, яку носять через плече.

Талісман — предмет, що, за уявленнями людини, має чудодійну силу й приносить їй щастя, удачу, оберігає від небезпеки.

Творчість — діяльність людини, спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей.

Тендітний — 1. Ніжний своєю будовою, витончений. 2. Слабкий, неміцний.

Узлісся — смуга на краю лісу.

Файл — окремий набір даних, записаний у пам’яті комп’ютера.

Фанерувати — облицьовувати фанерою — деревинним матеріалом у вигляді тонких пластин.

Феномен — виняткове, незвичайне, рідкісне явище.

Філармонія — 1. Установа, що займається організацією концертів і популяризацією музичного мистецтва. 2. Приміщення, у якому відбуваються концерти, організовані цією установою.

Фонема — найменша звукова одиниця мови, яка служить для творення й розрізнення слів та їх форм; звук мови.

Формат — розмір чого-небудь (книжки, газети, аркуша і т. ін.).

Фрагмент — окрема частина твору мистецтва, уривок тексту.

Хакер — комп’ютерний злодій.

Хизуватися — пишатися чимось, виставляти напоказ; хвалитися, чванитися.

Химерний — незвичний, чудернацький.

Хирлявий — ослаблений, виснажений; кволий, немічний, худий.

Хобі — захоплення, улюблене заняття на дозвіллі.

Цятка — маленька пляма на чомусь.

Чепурний — такий, що відзначається чистотою, акуратністю, охайністю.

Шалик — шарфик, кашне.

Шарада — загадка, побудована на визначенні якогось слова за його частинами або складами, поданими описово.

Шати — 1. Багате, розкішне святкове вбрання. 2. Те, ідо прикрашає, огортає собою когось, щось (про листя, сніг і т. ін.).

Шедевр — витвір, що є найвищим досягненням мистецтва, майстерності.

Шолудивий — покритий струпами, облізлою шерстю; паршивий.

Шопінг — закупівля товарів у крамницях.

Шоу — пишна естрадна вистава.

Шпаркий — швидкий, меткий, спритний.

Ювіляр — особа, установа, місто і т. ін., ювілей яких відзначають, святкують.

Юрист — фахівець із правознавства, юридичних наук.

Ятаган — старовинна холодна зброя з увігнутим лезом, середня між шаблею й кинджалом.

Ятрити — спричиняти запалення, біль, подразнення; перен. необережними словами, діями змушувати знову відчувати, переживати щось важке, неприємне.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити