Підручник українська мова 5 клас

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 

§6. ДІЄСЛОВО. ПРАВОПИС -ться, шся В КІНЦІ ДІЄСЛІВ. ГОЛОСНІ В ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ

 

Не з дієсловами

 

56. Перепишіть, знімаючи риски. Поясніть написання дієслів з не.

1. Не/зітхай, а працюй, марно часу не/гай! (Б. Грінченко).

2.   Не/гайся у добрі. Не/обізлися в горі (Т. Севернюк). 3. Не/попадайся в сіть брехні (Б. Черепков). 4. Я в ніжну душу не/впускаю страшну байдужості іржу (С. Келар).

 Значення виділеного слова з’ясуйте за Тлумачним словничком.

57. Перепишіть прислів’я, на місці крапок додаючи дібрані з довідки дієслова з не.

1. За воду … . 2. До чужого рота ворота … . З. Чужим добром

4.   Не полізеш у вогонь, то …. 5. Вода в решеті…. 6. Кисла яблуня солодке яблучко … . 7. Брехнею світ пройдеш, та назад ….

ДОВІДКА

Не вродить. Не дякують. Не забагатієш. Не обпечешся. Не застоїться. Не вернешся. Не приставиш.

58.        Перепишіть, уставляючи пропущені літери е (є) або и (ї) та знімаючи риски. Поясніть написання особових закінчень дієслів.

1. Щедрість материнських добрих рук ми ще у житті не/оцінили (Д. Луценко). 2. Ти ріки повертаєш і зсува..ш гори. Але дозволь почути, як ти з матір’ю говор..ш (Д. Чередниченко). 3. З ким ти поділ..ш вірную розмову? (Л. Боровиковський). 4. Нехай не/ятрять прикрощі душі! Нехай квітує щирість поміж нами (М. Луків).

Значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити