Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 14. ВИМОВА ТА НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-

195. Прочитайте слова, визначте в них префікси. Наскільки чітко ви­мовляються ненаголошені голосні в префіксах?

Прегарний, прийти, премудрість, присісти, предобрий, при­ліпити.

У префіксі пре- ненаголошений голосний [е] наближається у вимові до [и]: [премудрий].

У префіксі при- ненаголошений голосний [и] наближається у вимові до [е]: [приліпити].

Префікси пре-, при- розрізняються за значенням.

Префікс пре- вказує на збільшену ознаку і за значенням відповідає слову дуже:

Префікс при- може означати:

• приближения або приєднання:

• неповну дію або ознаку:

196. Від поданих слів за допомогою префікса пре- утворіть нові сло­ва, запишіть їх. Якого значення надав словам префікс?

Добрий, мирний, спокійний, тихий, міцно, сильно, чудово.

* Вимовте утворені слова. Пам’ятайте: вимова ненаголошеного звука [е] наближається до [и].

* Поясніть написання утворених слів.

197. Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Виді­літь у словах префікс при-.

1. Пр..летів журавель з невідомих земель (А. Малишко). 2. Рушники вишивані прикрашають оселі (А. Коник). 3. Пахне мо­рем і озоном від пр..тихлої землі (М. Рильський). 4. Вечір пр..нишк за вікном примороженим (В. Ковалівська). 5. Тільки виткнулась трава придорожня (М. Василенко).

* Яких значень надає префікс при- словам? Вимовте ці слова відпо­відно до правил.

198. Додавши до слів префікси пре- або при-, запишіть утворені слова у дві колонки.

..дунайський, ..великий, ..чудово, ..лягти, ..азовський, ..мор­ський, ..будувати, ..хороший, ..мружити, ..гарячий, ..вітати, ..див­ний, ..клеїти, ..дорожний, ..зелений, ..єднати.

* Поясніть відмінність у значенні та написанні префіксів пре-, при-.

199. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери.

1. У мами рука і легка, і пр..красна, а серце глибоке, як си­вий Дніпро (В. Крищенко). 2. Материнське серце щастя пр..верта (М. Гірник). 3. Батьківська пр..мудра школо! Жити вчила ти мене (Д. Павличко). 4. Я б співала пісень пречудових до ранку! (3. Бебешко).

* Визначте речення з однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

* Які приємні слова ви кажете мамі, татові, сестрам і братам? Складіть 2-3 речення для привітання когось із них із днем народження (усно). Уживайте слова з префіксом пре-.

200. Прочитайте словникову статтю. Поясніть відмінність між прізви­щем і прізвиськом.

ПРІЗВИЩЕ — ПРІЗВИСЬКО

Прізвище. Найменування особи, набуте при народженні або вступі в шлюб, що додається до імені людини і передається від покоління до покоління: на прізвище, під чужим прізвищем.

Прізвисько. Найменування, яке іноді дається людині (крім справжнього прізвища та імені) і вказує на певну рису її характеру, зовнішності, діяльності, звичок.

З префіксом прі- пишуть такі слова: прізвище, прізвисько, прірва.

* Розкрийте значення стійкого вислову опинитися перед прірвою. Поясніть написання слова прірва. Дайте назву фотоілюстрації.

201. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Наше пр..звище — це не сухий паспортний знак. Це ж..ве слово, пам’ять роду. І якщо одне пр..звище н..се в собі історію роду, то всі разом вони складають історію народу. І прізвища ж у нас козацькі (Л. Загребельний). 2. Українське с..ло вигадливе на пр.. звиська. Пр..чепить кличку — і носи на здоров’я усе ж..ття (В. Минко). 3. Влучні й дотепні пр..звиська приклеювалися і до сивочубого козарлюги, і до малого бе..штанька (3 підручника).

* Які цікаві українські прізвища ви знаєте?

202. Перепишіть, добираючи з дужок потрібну літеру.

1. Ті, що шукають пр (е, и) мудрість, знайдуть (Нестор Літописець). 2. Творити лихе, пр (е, и) мовчувати добре є зло (Д. Туптало). 2. Славні воїни із казки пр (е, и) гадалися мені (М. Познанська). 3. Отаман пр (е, и) тримав лівицею шаблю (Ю. Мушкетик). 4. Ко­зак Мамай під явором пр (е, и) сів у долині. Хай мушкет відпо­чиває, хай шабля спочине (О. Кононенко). 5. То човнами козаки пр(е, и) славні з синього дніпрового лиману у широке море виплива­ли (М. Пригара). 6. Вузька стежка тулилася до скель, щоб не впасти у пр (и, і) рву, у якій мчала швидка гірська річка (О. Іваненко).

203. Які українські народні казки вам подобаються? Роздивіться зображення на поштових марках. Упізнайте героїв казок. Розкажіть (усно) про них, уживаючи слова з префіксами пре-, при-, прі-.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Читання • Письмо

ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ, ЩО МІСТИТЬ ОПИС ТВАРИНИ

204. Прочитайте народну казку. Які типи мовлення поєднано в її тексті? Як ви це визначили?

Чарівний кінь

Викрав Змій у селі хлопця Іванка. Привів його до свого двору, відімкнув стайню, а там лежить кінь такий худий, що аж кістки випинаються. Слабкий, немічний, підвестися не може, лише стогне.

Наказав Змій Іванкові коня доглядати, давати всього вдо­сталь, лише не давати, що той попросить.

Приніс хлопець коневі доброго вівса. А кінь не їсть нічого, лежить і плаче. Пожалів хлопчина коня, почав умовляти. А той людським голосом просить у нього іншої поживи. Бо їв він жар, а пив полум’я. А як не буде йому такої їжі, то вмре.

Запалив Іванко дрова, приніс коневі лопату жару, тоді другу, третю. Попоїв кінь, на ноги став. Вибіг у двір, наковтався полум’я.

Подивився Іван, а коник не простий! Шерсть на ньому золота, довга грива сяє самоцвітами, замість чотирьох ніг у нього п’ять, а над спиною крила здіймаються.

Скочив хлопець на чарівного коня. Помчав його кінь до рідно­го села. Увесь вік служив він Іванкові вірою й правдою.

* Прочитайте уривок, який є описом тварини.

* Поясніть, як ви розрізняєте опис і розповідь.

205. Прочитайте текст, визначте його тему й головну думку. Що пере­дає його заголовок?

Кінь Добрян

На світанку козак Мамай проки­нувся в темниці. Уранці вороги мали його покарати на майдані.

Козак обмацав кишені і знайшов шило, яке не помітили вороги. Мамай подряпав шилом стіну. Як тільки на чорному мурі з’явилося око, воно кліп­нуло. Щойно рука козака вивела кін­ську шию, як вона затремтіла. Тільки намалював Мамай стрункі передні ноги, як міцні копита загупали об землю.

Мамай малював чорного з білим хвостом і білою гривою коня. Кінь ожи­вав. Козак ще виводив кониченькові широку спину та міцний круп, а До­брян уже іржав від нетерпіння.

Невідомий художник. Козак Мамай

Скочив козак на шпаркого коня. Вартовий устиг лише схопити Мамая за ногу. Кінь рвонувся, і чобіт залишився в руках вартового (За О. Ільченком).

* З’ясуйте лексичне значення виділених слів за Тлумачним словнич­ком у кінці підручника.

* Складіть план тексту, запишіть його.

* Напишіть за планом переказ тексту.

206. Роздивіться репродукцію народної картини «Козак Мамай». Чи збігається образ коня на картині із зображенням на стіні темниці, про яке йдеться в тексті? У чому саме?

image1

* Зберіть інформацію про народну карти­ну, героєм якої є Мамай. Простежте: яке ставлення козака до коня передано на картині. Чим його пояснити?

* Пофантазуйте. Роздивіться виготовлену народним майстром глиняну іграшку-оберіг. Чи подарували б ви такого коника меншому братикові чи сестричці? Що розказали б про козацького коня?

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І ВІДПОВІДАЮ!

* У чому полягає відмінність між формами слова та спільнокореневими словами? Поясніть на прикладах.

* Яка значуща частина слова виражає його гра­матичне значення?

* Чи мають закінчення незмінювані слова? Наве­діть приклади речень, які містять такі слова, що відповідають на питання різних відмінків.

* Яке закінчення називають нульовим? Наведіть приклади слів із нульовим закінченням.

* Яка значуща частина слова містить його лексич­не значення?

* Які слова називають спільнокореневими? Наведіть приклади.

* Які значущі частини можуть входити до основи слова?

* Що називають префіксом? суфіксом?

* Наведіть приклади слів з антонімічними префіксами та суфіксами.

image2

Виконайте тестові завдання онлайн


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити