Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 20. ОРФОЕПІЧНА ПОМИЛКА

З’ясувати правильну вимову слова можна за орфоепічним слов­ником (словником правильної вимови слів).

Звучання слова в такому словнику передано фонетичною тран­скрипцією (звукописом). Якщо звук вимовляється нечітко та набли­жається у вимові до іншого звука, його вимову передають так: весна [в еи с н а], зима [з ие м а].

Помилка у вимовлянні слова називається орфоепічною.

262. Вимовте записані фонетичною транскрипцією слова.

[к а л е н а], [в еи р б а], [м а т' і н к а], [б а т' к о], [д ие т е н а], [ш ие р і к и й], [л ие м і н], [к а л еи н д а р], [в еи д м’ 3 д'], [о л еи н' а т к о].

* Подані звукописом слова запишіть літерами.

* Як позначається у фонетичній транскрипції м’якість приголосного?

* Як позначається нечітка вимова голосних звуків у ненаголошеному складі?

* Назвіть слова, написання яких викликало у вас труднощі. Яке відоме вам із початкових класів правило ви застосували, щоб записати ці слова правильно?

* Написання яких слів неможливо перевірити наголосом? За яким словником можна з’ясувати їхнє написання?

263. Прочитайте слова відповідно до правил української орфоепії. Звіртеся зі Словничком правильної вимови слів у кінці підручника.

Обіцянка, перепустка, каталог, ворота, колесо, фартух, спина, донька, дочка, дрова, котрий, щедрота, листопад.

* Розкажіть про будову словника правильної вимови слів (орфоепіч­ного словника).

264. Подану звукописом загадку запишіть літерами. Чи можна сказа­ти, що, зробивши це, ви передали на письмі усне мовлення? Поясніть.

* Відгадку запишіть літерами й передайте звукописом.

* Сформулюйте правило, яке пояснює написання цього слова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити