Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 26. ОСНОВНІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ у - в, і - й

364. Прочитайте. Сполучення слів якої з колонок вимовляються лег­ше і звучать милозвучніше?

Записав в зошит

Записав у зошит

Увійшов в кімнату

Увійшов у кімнату

Всеволод й Світлана

Всеволод і Світлана

Сергій й Євген

Сергій і Євген

* Чи змінила значення сполучень слів заміна прийменника в на у та сполучника й на і?

Властивість мовлення, що полягає у відсутності важких для вимов­ляння сполучень звуків, у плавності та виразності, зветься милозвуч­ністю.

Українська мова милозвучна, мелодійна, співуча. Головною причиною милозвучності є уникнення збігу як голосних, так і приголосних звуків.

Уникнути нагромадження приголосних можна, використовуючи чергування звуків [у]—[в] та [і]—[й]. Задля милозвучності мовлення свідомо вибираємо прийменник в або у, сполучник й або і.

Якщо попереднє слово закінчується, а наступне починається на приголосний звук, між ними вживаємо:

• прийменник у: навчаюсь у школі [не навчаюсь в школі];

• сполучник і: Іван і Марічка [не Іван й Марічка].

Якщо попереднє слово закінчується на голосний, а наступне по­чинається на голосний або приголосний, уживаємо прийменник в або сполучник й. Наприклад: учителі й учні [не учителі і учні], прочитали в книжці [не прочитали у книжці].

Правила чергування стосуються не лише прийменників у - в та спо­лучників і - й, а й початкових літер слів: прийшов уранці [не прийшов вранці], хлопець іде[не хлопець йде].

Порушувати правила чергування у - в, і - й припустимо лише в поезії, якщо того потребує звучання рядка.

365. Перепишіть, на місці крапок уставляючи прийменники в або у.

Переїхав… Київ, жили… Умані, помандрував… Славутич, заві­тали… Одесу, живу… рідному місті, збудували… Львові, знайшли… поштовій скриньці, найсильніший… команді, ввійти… воду, зно­ву… школі.

* Поясніть, чим зумовлено ваш вибір.

366. Перепишіть, вибираючи з дужок сполучник. Свій вибір поясніть.

Удень (і, й) вночі, місяць (і, й) зорі, річки (і, й) озера, каштани (і, й) осокори, жоржини (і, й) айстри, орел (і, й) сокіл, верх (і, й) низ, батько (і, й) мати, брат (і, й) сестра, Марія (і, й) Йосип, щастя (і, й) радість, любов (і, й) ненависть, Петро (і, й) Євген, хто (і, й) як, фонетика (і, й) орфографія, синтаксис (і, й) пунктуація.

* Виділене сполучення слів передайте звукописом.

* Поясніть рядки поета Дмитра Білоуса: «Коли мовиш, як належить, — слово чисте, як роса, і від тебе теж залежить мови рідної краса». Яке значення поет уклав у вислів слово чисте, як роса?

367. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

Перепишіть, вибираючи з дужок потрібну літеру.

I. Заспівали (у, в)двох, цілком (й, і)мовірно, перейшов річку (в, у)брід, зараз (й, і)демо, завітала (у, в) гості, сам (в,у)дома, поглянь (в, у)гору, це трапилось (в, у)десяте, всіх (в, у)вів в оману, розмістив (в, у)поперек, помітив (в, у)далині, сказав (в, у)се правильно.

II. Прочитав (у, в)перше, зазирнули (у, в)середину, відразу (у, в)пізнали, домовились (і, й)ти, сказала (у, в)певнено, відоме(і, й)мення, охоче (у, в)порядкуємо, сидів (у, в)притул, автомат (в, у)вімкнений, разом (у, в)благали, голова (і, й)де обертом, у вуха (у, в)нести, дивитися зверху (у, в)низ.

* Чому не слід уживати після прийменника в слово, що починається звуком [в], а після сполучника і — слово, першим звуком у якому є [і]? Наведіть приклади.

На початку речення перед приголосним потрібно вживати прийменник у та сполучник і, тоді як перед голосним уживають в, й. Наприклад:

• У своїй хаті й стіни помагають. і баран буцне, як зачепиш.

• В усякої троянди свої колючки. Й удень з каганцем не знайдеш.

368. Прочитайте прислів’я. Поясніть уживання у - в та і - й.

1. У затишній хаті й розмова лагідна. 2. В усякім подвір’ї свої повір’я. 3. У нас так ведеться, що хата віником мететься. 4. І ма­лий обман нагадує туман. 5. Як навчились аз і буки, прийшов хліб у руки. 6. Язик до Києва доведе, а в Києві заблудить. 7. Навчання і труд добрі плоди дають. 8. За науку цілуй батька й матір у руку. 9. Спочатку аз та буки, а потім підуть і науки. 10. Помилку в про­вину не ставлять. 11. Лінивий учень плачучи до школи йде.

* Поясніть, що уособлюють у прислів’ях слова аз та буки.

369. Я — РЕДАКТОР

Прочитайте. Укажіть допущені в реченнях вади, що порушують милозвучність. Відредаговані речення запишіть.

1. В страху очі великі. 2. Не тикай пальцем в небо. 3. Зіркі очі бачать вдень і уночі. 4. Плітку у одне ухо упусти, а в друге випусти. 5. Й вухом не веде. 6. Як вмієш помилятися, то умій виправлятися. 7. Не кожен в читанні силу знає.

* Поясніть значення чергування [у] — [в] у мовленні.

* Визначте вжиті в реченнях антоніми.

370. Перепишіть, вибираючи з дужок потрібну літеру.

Судження (у, в) прислів’ях (і, й) приказках висловлюються здебільшого (у, в) вигляді серйозних формулювань. Та найбільшою любов’ю (і, й) повагою користуються вислови дотепні. (У, в)міння поставитися до своїх труднощів із гумором є ознакою морального здоров’я народу.

Український гумор вважають м’яким (і, й) добродушним. На­віть грубувате слівце (у, в)країнець (у, в)міє делікатно пом’якшити (і, й) замінити натяком (3 посібника).

* З’ясуйте лексичне значення виділених слів за Тлумачним словнич­ком у кінці підручника.

* Як ви розумієте вислів моральне здоров’я народу?

* Які почуття викликають у вас народні прислів’я? Звіртеся зі Слов­ничком назв почуттів у кінці підручника.

* Прочитайте записане, дотримуючи правил орфоепії.

371. Прочитайте слова, укажіть ті з них, у яких початкові звуки [у]—[в] можуть чергуватися. Визначте зі слів ті, у яких заміна [у] на [в] спричиняє зміну лексичного значення слова. У якому слові чер­гування звуків неможливе?

Уранці, взимку, внести, упіймати, вмовити, вправа, увічли­вий, вчитель, урок, вразити, урочисто, врожай, усевладний, вслід, Влас, Власенко.

* Поясніть умови вибору звуків [у]—[в] на початку поданих слів (де це можливо).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити