Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ

§ 35. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЕННЯ: РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ, СПОНУКАЛЬНІ

481. Розгляньте таблицю. Що впливає на вибір виду речення за ме­тою висловлення при спілкуванні? З якою інтонацією вимовля­ють речення кожного виду?

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЕННЯ

Розповідні

Містять повідомлення про факт дійсності, явище, подію. Інтонація понижується в кінці речення

Українська мова є єди­ною державною мовою України (3 Вікіпедії).

Питальні

Містять питання. Інтонація підви­щується на слові, у якому зосе­реджено зміст запитання

Як не любити рідну мову? (В. Сосюра).

Спонукальні

Містять наказ, прохання, пораду, вимогу, заклик, побажання. Інто­нація розповідна або оклична

Дорожи українською мовою! (Д. Білоус).

482. Прочитайте речення мовчки, визначте вид кожного за метою ви­словлення.

1. Від нерозумних суперечок ухиляйся! Вони породжують сварки (3 Біблії). 2. Шануйте друга. Де ж без хиб ви друга на землі знайти могли б? (М. Рильський). 3. Тихіше! Батько з сином розмов­ляє (М. Фодчук). 4. Даруйте людям радості тепло. Від доброти душа тепліє (В. Франків). 5. Що ж то за голос? Що за слова? (П. Мовчан). 6. Не піддавайтеся журбі! (В. Базилевськии).

* Прочитайте речення вголос, дотримуючи правильної інтонації.

Інтонацією називаємо мелодійний лад вимови.

Інтонація враховує силу звучання голосу (гучність), зміну ви­соти тону, темп (швидкість) мовлення, паузи (зупинки).

Окличну або питальну інтонацію речення визначають розділові зна­ки в кінці речення. На паузи між реченнями так само вказують розділові знаки. Розділові знаки в середині речення також визначають інтонацію та позначають паузи.

483. Прочитайте кожне питальне речення кілька разів, щоразу виді­ляючи більшою силою голосу інше слово.

1. Чи одержали ви завдання з математики? 2. Де ваші що­денники? 3. Коли ми зустрінемося наступного разу? 4. О котрій годині почнеться концерт? 5. Що вам — чаю, кави, молока? 6. Чи пам’ятаєте ви мене? 7. Як вас звуть? 8. Коли можна до вас звернутися?

* Складіть три питальні речення зі словами як, коли, куди. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.

* Складіть три питальні речення на тему «Укра­їнський Інтернет». Зверніть увагу на правильність їхнього інтонування.

* Познайомтеся з котиком Інжиром — персона­жем коміксів. Якою мовою, на вашу думку, найкраще користуватися в Інтернеті? Складіть про це речення, прочитайте його, виділяючи більшою силою голосу різні слова.

Питальні речення вживають передовсім у діалогах. Питання най­частіше виражаються за допомогою слів як, чому, коли, де, навіщо та інших, а також за допомогою питальної інтонації.

У художній літературі, текстах виступів трапляються питальні речен­ня, не розраховані на одержання відповіді. Мета таких речень — спо­нукати до роздумів над відповіддю або ж привернути увагу до якогось явища.

Запитання, не розраховане на відповідь, називають риторич­ним.

484. Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації. Визнач­те вид кожного речення за метою висловлення. Чи є ці питання риторичними? Свою думку поясніть.

1. Хто наш народ? Яка у нього доля? Куди його коріння про­росло? (В. Симоненко). 2, Хто може випити Дніпро? (М. Рильський). 3. Чиї це долини? Чиї це луги? Чию це калину гойдають вітри? (Л. Пилип'юк).

485. Кожне зі спонукальних речень прочитайте кілька разів, почерго­во передаючи інтонацією наказ, прохання, пораду.

1. Горіть і боріться! (В. Сосюра). 2. Не попадайся в сіть брех­ні (В. Черепков). 3. Віддай людині крихітку себе (Л. Костенко). 4. Стань під прапор синьо-жовтий, стяг відважних прабатьків! Доторкнися позолоти запорозьких козаків! (Н. Поклад). 5. Творіть! Не заздріть! Справжньому радійте! Талант шануйте. Даром воло­дійте (Б. Мельников).

* Як ви розумієте зміст останніх речень? Що автор називає справж­нім?

486. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ

Складіть текст інформації для шкільного веб-сайта або шкільної газети про цікавий випадок із життя класу. Використайте різні за метою висловлення речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити