Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ

§ 36. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА ЕМОЦІЙНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ: ОКЛИЧНІ Й НЕОКЛИЧНІ

487. Розгляньте таблицю. Доберіть самостійно приклади окличних і неокличних речень.

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА ЕМОЦІЙНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ

Окличні

Розповідні, питальні, спону­кальні речення можуть бути окличними, якщо передають сильні емоції (переживання): хвилювання, захоплення, ра­дість, страх, відчай та ін.

Прогулянка в лісі! Яка насо­лода!

Як тішить людину велична природа! (В. Чаклош).

Що може буть від трав і сон­ця краще?! (Т. Севернюк).

Неокличні

Розповідні, питальні, спону­кальні речення, якщо вони ви­мовляються спокійним тоном, без окличної інтонації

Листячко із дуба стукає в віконце (Г. Булах).

* З’ясуйте лексичне значення слів емоція, емоційний за Тлумачним словничком.

488. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Який розділовий знак указує на окличну інтонацію?

1. Посадіть калину в чистім полі! Хай вона освятить час! Рід наш дуже любить волю. Хай же воля любить нас! (А. Листопад). 2. Трава як пахне! Як горить суниця! Яка морозна дзвонкова вода! (І. Драч). 3. Як до мудрості важко йти! (Л. Клименко). 4. Як тепло і добре хорошим словам! (М. Сом). 5. Як стало тепло враз у сер­ці і навколо! (М. Рильський), 6. Якби в моєму серці були дверці! (Народна творчість).

* Які почуття передає кожне з окличних речень? Звіртеся зі Словнич­ком назв почуттів.

489. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте тип кож­ного речення за метою висловлення та емоційним забарвленням.

1. Мене чекають в рідному вікні ласкаві очі (О. Соловей). 2. Ви не забудьте отчий рідний дім! (Г. Рекіта-Пазуханич). 3. Де отча хата? (Д. Луценко).

Важливу роль для сприйняття висловлення відіграє темп (швид­кість) говоріння або читання. Темп вимірюють кількістю вимовлених за одиницю часу (наприклад, за хвилину) слів. На думку вчених, найкра­щий темп мовлення (так званий середній) — 100-120 слів за хвилину.

490. Прочитайте вірш у середньому темпі, правильно інтонуючи ре­чення. Визначте окличні речення. Прочитайте вірш удруге — у прискореному темпі, втрете — в уповільненому. Поясніть, чому найкращим для сприймання є саме середній темп мовлення.

Де живуть солов’ї?

І чому вони в тиші ранковій

Розсипають свої

Переливи на квіти бузкові?

І чого всі гаї

Не змовкають од щастя допізна?

Солов’ї, солов’ї,

Розкажіть же, про що ваша пісня

Хай ваш голос луна

Кожну мить над лісами й гаями!

Щоб і в смуток для нас

Щебетало життя солов’ями!

Дмитро Луценко

Визначте вид кожного речення за метою висловлення та за інтонацією.

491. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ

Сформулюйте тези роздуму відповідно до поданих тем:

✵ Чому необхідно знати історію свого народу.

✵ Чого не можна купити за гроші.

✵ Чому потрібно берегти природу.

Скориставшись поданими на с. 120 правилом і схемою твору-роздуму, колективно складіть план такого твору на одну з тем. Обговоріть складений план у класі.

492. Напишіть твір-роздум за колективно складеним у класі планом. Дотримуйте художнього стилю.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити