Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ

§ 40. ЗВЕРТАННЯ. РОЛЬ ЗВЕРТАНЬ У РЕЧЕННІ

535. Прочитайте діалог. Укажіть слова, які називають того, до кого звертаються з мовленням.

— Сестро, прошу тебе дуже,

Виший сорочку мені!

Виший хрещатим барвінком,

Рястом землі навесні.

— Рада б я вишити, брате,

Рідного краю квітки,

Тільки в житті не навчилась

Класти хрещато нитки…

За Георгієм Петруком-Попиком

* Чи вміє хтось у вашій родині вишивати? Чому українці ставляться до вишиванок із глибокою пошаною?

* Чи можна уявити діалог без називання того, до кого звертаються? Яка роль таких слів-звертань у спілкуванні?

Звертанням називають слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються (адресата мовлення).

Звертання виражається іменником у формі кличного відмінка (дуже рідко — у формі називного).

Звертання може стояти:

• на початку речення: Мамо, чого зажурились? (Д. Луценко);

• в його середині: Розкажи мені, мамо, казку (О. Хлоп’яча);

• кінці: Заспівай мені, мамо! (Б. Списаренко).

Звертання бувають:

• непоширені (при таких немає залежних слів):Подай, брате, руку! (Б. Лепкий);

• поширені (при таких є залежні слова): Спасибі же тобі, мій брате, за щирий, любий твій привіт! (І. Франко).

Звертання можуть бути однорідними: Візьміть мене, гаї, поля, озера, ріки! (А Підлужний).

Звертання бувають повторювані: Дощику, дощику, перестань! (Народна творчість).

Коли звертання стоїть на початку речення, його вимовляють з оклич­ною інтонацією. Якщо звертання стоїть у кінці речення, оклична інтона­ція послаблюється. У середині речення звертання вимовляють низьким тоном і в прискореному темпі, з обох боків виділяючи його паузами.

536. Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації. Визначте місце звертання в кожному з речень. Укажіть звертання непоширені та поширені. Визначте звертання однорідні та повторювані.

1. Вишийте, мамо, сорочку кольором неба й степів! (3. Гарник). 2. Любий тату! Нагадайте дідові пісні. Любий тату, запрягайте ко­ника мені. Я від хати і до хати буду тих пісень співати (О. Кононен­ко). 3. Не розгубися, синку, у дорозі! (І. Калениченко). 4. Одягніть вишиванку, моя доне і сину, щоб красою зігріти нашу рідну країну (Л. Любарська). 5. Добридень вам, дідусю та бабусю! (П. Перебийніс). 6. Сонце, сонце, освітлюй тіні! (Л. Костенко).

* Якою частиною мови виражені звертання? У формі якого відмінка?

* Зверніть увагу на розділові знаки при звертаннях.

Якщо звертання стоїть у середині речення, з обох боків його виділяють комами. У кінці такого речення ставлять знак залежно від інтонації.

Якщо звертання стоїть на початку речення і вимовляється з окличною інтонацією, після нього ставлять знак оклику. У такому разі наступне слово пишуть з великої літери.

Якщо звертання стоїть у кінці речення, після нього ставлять або знак оклику, або крапку залежно від інтонації.

image1

Повторювані або однорідні звертання між собою розділяються комою: Лелеко, лелеко! До осені далеко? (Народна творчість).

537. Перепишіть. Поясніть уживання розділових знаків при звертаннях. Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації.

1. Учітеся, брати мої, думайте, читайте (Т. Шевченко). 2. Де ви, лицарі й гетьмани? Уставайте, відгукніться! (І. Калениченко). 3. Я знаю вас, нащадки запорожців! (Олександр Олесь). 4. Ти, мій хлопче, українець! (В. Терен). 5. Калино, калино, квітуй у долині! (М. Верещака). 6. Над тобою, бандуристе, небо чисте. Пригорни сестру-бандуру, бандуристе! (П. Перебийніс).

* Визначте звертання непоширені та поширені.

* Укажіть звертання однорідні та повторювані.

538. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Тату наш лелека прилетів! Мамо чуєш мову солов’їну? (О. Лупій). 2. Злітай птице у чисте небо! (Г. Гордасевич). 3. Виростай для правди й волі мій синочку! (Т. Мельниченко). 4. Стомилася сину дай одпочину (А. Камінчук). 5. Лебедю лебедю Ти повертаєш додому на тихії води на зорі Вкраїни ясні (Л. Забашта). 6. Я розумію вас звірята і рослини (Б.-І. Антонич).

* Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації.

* Позначте у словах вивчені орфограми.

539. Перепишіть, ставлячи подані в дужках слова у формі кличного відмінка. Розставте пропущені розділові знаки.

1. Води Дніпрової нап’юсь, на тебе (друг) подивлюсь (Т. Шевченко). 2. Не ходи (козак) понад берегами не суши серденька чор­ними бровами (Народна творчість). 3. Шануй (юнак) батьківські шляхи! (Д. Луценко). 4. А ти ж куди мандруєш ласкавий (чоловік)? (А. Малишко). 5. Душа (хлопець) буває всяка. Одна глибока і би­стра, як Дніпро, друга — як Десна, третя — як калюжа (За О. Довженком).

* Назвіть звуки, які чергуються при зміні форми іменників.

* Як ви розумієте зміст двох останніх речень? Чим вимірюється, на вашу думку, глибина людської душі?

Звертання до відсутніх людей, до предметів і явищ називають риторичними. Вони вживаються, щоб привернути до них увагу, виявити своє ставлення.

Наприклад: Шевченку! Відгук дум твоїх чи чуєш ти у нашім слові? (М. Рильський). Прийду до тебе, Дніпре посивілий! (О. Овчаренко).

540. Прочитайте, визначте в кожному реченні звертання. Які з них є риторичними? Свою думку поясніть.

1. Повій, вітре, на Вкраїну! (С. Руданський). 2. Краю мій, люблю твої тополі (А. Камінчук). 3. Сонце! Я тобі вдячний (М. Коцю­бинський). 4. Не шуми про минуле, тополе (В. Сосюра). 5. В розлуці з вами, солов’ї Вкраїни, так ниє серце! (М. Рильський). 6. Розступіться, горе та біда! Дайте щастю й радості дорогу! (М. Луків).

541. Складіть і запишіть речення, у яких подані слова та словосполу­чення виступали б у ролі звертань.

Україна, рідна земля, вулиці мого дитинства.

* Чи є такі звертання риторичними? Чому?

542. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте звертання поширені й непоширені.

1. Скільки є в нас любі друзі для звертання ніжних слів! (Д. Білоус). 2. Соловейку маленький В тебе голос тоненький. 3. Де ж ти коню ходив? Де підкову загубив? 4. Не хили ти голі віти саде мій! Ще ти будеш зеленіти у красі своїй (В. Сосюра). 5. Ти не висни чорна хмаро над смерекою (В. Сосюра). 6. Школо ти мислить на­вчила чесною працею жить (А. Рибачок).

* Укажіть речення із риторичними звертаннями.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити