Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ

§ 43. ПРЯМА МОВА. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ

575. Прочитайте вірш мовчки. Визначте слова особи, які передані дослівно, прочитайте їх уголос. Визначте слова, які вказують, кому ці слова належать, прочитайте їх.

Солов’ї розливаються ніжно

У зеленім веснянім гаю.

Син до матері каже: «Ця пісня

Дуже схожа на мову твою».

Посміхається мати до сина:

«Пам’ятай, моє миле дитя,

Рідна мова завжди солов’їна,

Зігріває людей все життя».

Володимир Кленц

* Прочитайте вірш за особами.

Прямою мовою називають висловлювання якоїсь особи, передане дослівно, без змін.

Пряма мова супроводжується словами автора, які вказують, кому вона належить.

Наприклад: Я крикнув журавлю: «Візьми мою журу!» (Л. Горлач). «Добрий ранок, непосидо», — посміхається мати (М. Стельмах).

576. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. У кожному з речень укажіть пряму мову та слова автора. Зверніть увагу на вживання розділових знаків.

1. Ми спитали соловейка навесні: «Ти для кого так виспівуєш пісні?» І затьохкав соловейко на калині: «Я пісні складаю Україні» (Н. Мельниченко). 2. «Чи ти Вкраїни син?» — питає синь Дніпро­ва (Д. Пилипчук). 3. Дід казав: «Бережися ганьби! Ми козацького чесного роду!» (С.Литвин). 4. «Козацькому роду нема переводу!» — співають в народі давно (В. Дворецька). Іду і людей питаю: «Де тут дорога до рідного краю? » (За В. Симоненком). «Земле мила, чи даси мені крила?» — питаю (Л. Прачева).

* Що уособлює для українця соловей? Які казки, байки, прислів’я про нього ви знаєте? У відповіді використайте речення з прямою мовою.

Пряму мову записують з великої літери і беруть з обох боків у лапки. У кінці прямої мови знак оклику, знак питання і три крапки ставлять перед лапками. Крапку й кому ставлять після лапок.

Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставлять двокрапку.

Схематично це можна зобразити так:

• Са: «Пм». Я прийду і вимовлю: «Спасибі» (А Малишко).

• Са: «Пм!» Кожній травинці шепочу: «Рости!» (3. Живка).

• Са: «Пм?» На уроці вчитель каже: «Хто задачку цю розв’яже?» (І. Сварник).

Якщо слова автора стоять після прямої мови, то після неї ставлять кому, знак питання чи знак оклику, а перед ними — тире. Слова автора після прямої мови записують з малої літери.

• «Пм», — са. «Буде добра каша», — каже бабця наша (А. Камінчук).

• «Пм!» — са. «Наталочко, Наталочко!» — гукає мама з ґаночка (К. Вишинська).

• «Пм?» — са. «Куди ти йдеш?»— журилась мати (А. Семенюк).

577. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Соловей щебече в лузі Добрий ранок всім вам друзі 2. Із гнізда свого лелека обізвався недалеко Добрий ранок Зустрічаємо світанок (В. Забава). 3. Жабка зелена зустріла коня Доброго дня Ми здається рідня. 4. Кінь засміявся й спитав басовито Де ж це ви сестро згубили копито (Н. Поклад).

* Значення виділеного слова з’ясуйте за Тлумачним словничком.

* Поясніть уживання розділових знаків при прямій мові.

* Вкажіть у реченнях звертання та вставні слова.

* Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Чи допомогли вам у цьому розділові знаки?

578. Перепишіть речення в такій послідовності: 1) речення, у яких пряма мова стоїть після слів автора; 2) речення з прямою мовою перед словами автора. Розставте пропущені розділові знаки.

1. Казав їжак Хай буде так 2. Я з возом горшки побила жа­лілася кобила 3. Попалася лисиця в пастку і каже Хоч іще рано а доведеться заночувати. 4. Якось воно буде сказала миша в котячих зубах (Народна творчість). 5. Я не попадуся в сітку в’юн верткий хвалився рибкам (Б. Івченко). 6. Равлик каже до сови із високої трави Мудра тітонько сова в тебе світла голова (П. Сорока).

* Поясніть значення стійких словосполучень побити горшки, світла голова.

* Чи вживають ваші старші родичі у своєму мовленні прислів’я? Яким роблять мовлення прислів’я?

* Наведіть два-три приклади часто вживаних вами прислів’їв. Розкрийте значення одного з них.

579. Перепишіть речення з прямою мовою, розставляючи пропущені розділові знаки.

Бабуся й онучка сидять на кухні У наш час музика була набагато мелодійніша пригадує бабуся Онучка спочатку дивується а потім пояснює Бабусю це ж міксер працює

* Складіть розповідь «Казки моєї бабусі» (усно). Використайте речен­ня з прямою мовою.

580. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ

Складіть розповідь «Мудрі батькові поради» з використанням речень, що містять пряму мову. Складену розповідь запишіть, розставте розділові знаки.

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Три синиці щебетали одна в одної питали Хто це там се­стриці так співає у пшениці (О. Пархоменко). 2. Взяв олівець я із пенала і записав в календарі Сьогодні вперше прилетіли до нас у гості снігурі (А. Качан). 3. Ось я йду обізвалась зима (Леся Україн­ка). 4. Ананаси й апельсини нудьгували в магазині Якби ноги в нас були ми б у Африку втекли (Д. Гордійко). 5. Слон казав своєму сину Від застуди їж малину (Л. Коваль).

* Визначте речення, ускладнені однорідними членами. Накресліть схему першого речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити