Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ

§ 44. ДІАЛОГ. ТИРЕ ПРИ ДІАЛОЗІ

582. Прочитайте вірш мовчки. Скільки осіб бере участь у спілкуванні? Як ви це визначили? Прочитайте вірш уголос за особами.

— Скажи мені, мати, де йде сонце спати?

— За високу гору, в золоту комору.

— Хто ж його колише усе тихше й тихше?

— Соловей піснями, тиха нічка снами.

— А хто кого збудить, як світати буде?

— Пташечки веселі збудять із постелі.

— А на що, як встане, то найперше гляне?

— На тебе, серденько, як встанеш раненько.

Марійка Підгірянка

Діалог передає розмову двох або кількох осіб.

Слова кожного зі співрозмовників називають реплікою.

Кожну репліку діалогу записують з нового рядка, перед реплікою ставлять тире.

Схематично це можна зобразити так:

Са: — Рд. (?!)Парубок мовив: — Добривечір тобі, дівчино! Чи далеко звідсіль до села? (І. Нечуй-Левицький).

Якщо слова автора стоять після репліки, то після репліки ставлять кому або знак оклику чи знак питання, а після них — тире.

Слова автора після репліки записують з малої літери.

Схематично це можна зобразити так:

— Рд? — са. — Чи тут живе Марко? — спитав я в бабусі.

— Рд, — са. — Ось його світличка, — мовила вона.

— Рд! — са. — Ми шукаємо знайомого! — сказав товариш. (За О. Кониським)

583. Прочитайте висловлювання вголос за особами. Укажіть репліки та слова автора. Поясніть уживання розділових знаків.

Зійшлися якось люди й засперечалися, що в житті найдорожче.

— Найдорожче здоров’я, — сказав хворий.

— Хіба не молодість за все найдорожча? — здивувався старий.

— Ніхто й ніде не проживе без хліба! — вигукнув бідняк.

— А яке життя без волі?— здивувався козак.

— Найцінніше в світі — правда, — виголосив мудрець.

Проходила мимо дитина, почула слова дорослих і каже:

— Найдорожча в світі мама! (Народна творчість).

* Прочитайте діалог ще раз, звертаючи увагу на правильність інтонації.

584. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

Одного разу зустрілися три Старі Прислів’я і посварилися: Добрий початок — половина роботи мовило перше.

Е ні заперечило друге найкраще — золота середина.

Нічого ви не тямите заявило третє. Кінець діло хвалить.

І почали вони битися, аж чуби тріщали. Ще й досі не вгамува­лися (Дж. Родарі).

* Яке з названих у тексті прислів’їв ви вживаєте найчастіше? Чому?

585. Перепишіть народну усмішку, поділяючи тексти на репліки та розставляючи пропущені розділові знаки. Вкажіть репліки та слова автора. Поясніть уживання розділових знаків.

Сергійку що таке пряма мова Це коли людина про щось гово­рить прямо й відверто Наприклад Я на сьогодні не вивчив правила про пряму мову.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Говоріння

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ, ЩО МІСТИТЬ ДІАЛОГ

Прочитайте виразно казку за особами. Визначте її тему й головну думку.

Ішов чоловік лісом, зустрів незнайомого пана. Той питає:

— Чому такий сумний?

— Ходив роботи шукати, але не щастить мені, — відказує чоловік.

— Я тобі дам роботу. Сядь на пеньок і висиди ніч. Але не засни, бо роботи не побачиш!

А той пан — то був чорт, що на людину обернувся. Чоловік сів на пеньок, а чорт підглядає, щоб той не заснув.

А спати чоловікові хочеться! Голова тільки хляп — упала на груди. А чорт тут як тут.

— Спиш? ?— чоловіка питає.

— Думаю.

— Про що думаєш?

— Яких грибів у лісі більше: отруйних чи їстівних…

— А ти як гадаєш?

— Мені здається, отруйних більше…

— Побачимо, — каже чорт. І подався перевіряти.

Поки пан-чорт бігав лісом, чоловік поспав солодко. На ранок прибігає чорт — захекався, аж язика висолопив. Каже чоловікові:

— Геть змучився! Які ж отруйні? Які їстівні?

— Дуже просто, — відповідає чоловік: отруйні — мухомор, по­ганка, несправжні опеньки… У хвойних лісах ростуть такі їстівні гриби: боровики, маслюки, рижики…

— Так це ж ліс мішаний! — обурився чорт.

— Запам’ятай їстівні гриби мішаного лісу, — почав чоловік.

— За науку дякую! — перебив його чорт. — Ти мене перехитрив, змусив усю ніч лісом бігати. Ось тобі за кмітливість торбинка золота (За народною казкою).

* Складіть і запишіть план тексту. Усно перекажіть текст казки за осо­бами. Дотримуйте властивої діалогу інтонації.

* Чи є слова кмітливість і хитрість абсолютними синонімами? Звіртеся із Тлумачним словничком.

* Чи лише кмітливість переміг чоловік чорта? Як згодилися йому знання?

* Чому стосовно «дарів природи» потрібно бути обережними? Поці­кавтесь у Вікіпедії грибами: їстівними та отруйними.

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І ВІДПОВІДАЮ!

* Що таке пряма мова і слова автора?

* Як ставлять розділові знаки при прямій мові?

* Як називається розмова двох або кількох осіб?

* Як називається висловлення кожного із співрозмов­ників?

* Як ставлять розділові знаки при діалозі?

* Чи можна сказати, що діалог є різновидом прямої мови? Поясніть.

Виконайте тестові завдання онлайн


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити