Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 8. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Тлумачний словник

Пригадаймо!

1. З якого словника довідуються про лексичне значення слова?

2. Чим словник іншомовних слів відрізняється від тлумачного словника?

3. Яку роль відіграє тлумачний словник у житті людини?

67. 1. Вставте у вірш Д. Білоуса замість крапок доречне слово з дужок.

Буває, що (склад, слово, речення)

відоме давно,

а знає не кожен,

що значить (він, вона, воно).

І тут у пригоді стає визначник

скарбів наших мовних —

(орфографічний, тлумачний, перекладний) словник.

2. Доберіть з тлумачного словничка (див. Додаток 4) два слова: однозначне та багатозначне. Складіть з ними речення. Запишіть лексичні значення дібраних слів.

Запам'ятаймо!

В українській мові більшість слів мають кілька лексичних значень.

Наприклад, слово земля має такі значення: 1. Назва планети Земля. 2 Верхній шар земної кори. 3. Ґрунт. 4. Суша. 5. Країна, край, держава. Отже, це слово — багатозначне.

У багатозначних словах одне із значень — первинне, перше. Його називають прямим значенням слова. Інші значення — вторинні, образні. їх називають переносними.

68. 1. Прочитайте текст із тлумачного словника.

Поле — 1. Безліса рівнина, рівний великий простір. Ішов я полями чистими та широкими — далі набрів діброву густу та красну (Марко Вовчок).

2. Значна площа чи ділянка землі, спеціально відведена під що-небудь. На величезному полі аеродрому було багато літаків (Л. Первомайський).

3. Простір, у межах якого виявляється якась дія або який знаходиться у межах якоїсь дії. Клянусь, що там на полі бою, де я сьогодні ворога побив, я дивний храм воздвигну… (І. Кочерга).

4. Сфера діяльності. Хочу оселитися в Києві. Буду працювати на полі культури (В. Самійленко).

5. Смужка вздовж краю аркуша паперу, яка залишається чистою при писанні або друкуванні. Помилки винесено на поле.

2. Яке з наведених значень слова поле — пряме, а які значення — переносні?

69. Прочитайте словосполучення. Утворіть нові словосполучення, у яких виділені слова вживатимуться в переносному значенні. Запишіть їх.

Холодний день, різкий вітер, лютий звір, сердитий дід, тепла хата, лагідна дівчина, гаряча вода.

70. 1. Випишіть з уривка вірша Д. Білоуса слова, які набули переносного значення. Яке пряме значення цих слів?

А якісь слова обов’язково

тільки змінює життя живе.

Той буває, що відоме слово,

але значення його — нове.

В нашім побуті така новинка

для старих людей звучить невлад:

каблуки — шпильки, вид меблів — стінка,

а портфель квадратний — дипломат.

І якби моя бабуся встали,

здивувались теж би, що двірник —

не людина, як вони вважали,

а на склі машини очисник!

2. Наведіть приклади слів, які ви вживаєте в переносному значенні і які є незвичними для людей старшого віку.

71. Позмагайтеся. Запишіть, які слова в переносному значенні ви вживаєте щодня. Виграє та група, члени якої запишуть найбільше слів і пояснять їхнє лексичне значення.

72. Складіть кілька речень про розваги дітей, використовуючи слова в переносному значенні. Підкресліть ці слова.

73. До кожної пари іменників доберіть із довідки потрібний прикметник. Запишіть утворені словосполучення. Підкресліть ті з них, у яких прикметники вжито в переносному значенні.

Руки, прикраси; осінь, характер; полин, доля; ніж, погляд; спогад, хліб; кімната, настрій.

Довідка: золотий, світлин, свіжий, похмурий, гострий, гіркий.

74. 1. Прочитайте уривок з народної пісні. Які слова, на вашу думку, свідчать про те, що її склали в сиву давнину?

Їдь, Наталю, з нами.

Лучче буде, як у мами.

В нас гори золотії,

В нас трави шовковії,

В нас ріки медовії.

У них гори кам’янії,

У них трави зеленії,

У них ріки водянії.

Ю. Брандт. Козак і дівчина біля криниці

2. Випишіть словосполучення з іменниками гори, трави, ріки. Поясніть вживання прикметників у переносному значенні.

3. Розгляньте репродукцію картини Ю. Брандта. Доберіть за нею слова, які можна вжити в переносному значенні. Визначте, до якої частини мови належить кожне з них.

75. 1. Виконайте тестове завдання.

Установіть відповідність між словами, які вживають комп’ютерники, та їх значенням.

1

аська

А

операційна система Windows

2

вінда

Б

програма ICQ

3

вінт

В

незрозумілий збій у роботі програми

4

глюк

Г

вінчестер, жорсткий диск

5

лінуксоїд

Д

материнська плата

6

клава

Е

електронна пошта (e-mail)

7

мило

Є

користувач операційної системи Linux

8

мама

Ж

клавіатура

2. Запишіть вживані в переносному значенні слова, які ви використовуєте на уроках інформатики.

Повторюємо орфографію

76. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Батьківщ(і, и)на, дух(мя, м’я)ний, (г, ґ)удзик, дз(ьо, о)б, в/день, л(ьа, я)лька, пап(е, і)р, ч(и, е)рнетка.

2. Запишіть слова й поставте наголос.

Метро, горизонт, комбайн, фермер, гардероб, мізинець.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити