Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 9. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

Запам'ятаймо!

Синоніми — це слова, різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за лексичним значенням.

Синоніми вживаються в мові для чіткого й образного висловлення думки або уникнення повторів слів.

У словнику синонімів подані ряди синонімів, що групуються навколо стрижневих (тобто опорних, стилістично нейтральних) слів, розташованих в алфавітному порядку. Два і більше синонімів утворюють синонімічний ряд. Наприклад: стрижневе слово — лікарський (пов’язаний з лікуванням); синонімічний ряд — медичний, лікувальний, цілющий.

77. Прочитайте речення. Знайдіть у них синоніми, випишіть їх.

1. Гармидер, галас, гам у гаї (Т. Шевченко). 2. Забарвлення неба змінюється від сонця. Це й зветься зірницею, світовою зорею, світанком (В. Сухомлинський). 3. Багрянець вечірньої зорі палав, мигтів, палахкотів (М. Бажан). 4. Часом сопілка в горах заплаче, заквилить (Б. Лепкий).

78. Складіть із поданих слів синонімічні ряди. Запишіть їх. Користуйтеся словником.

Дружити, сучасний, дотеперішній, приятелювати, минулий, попередній, колишній, товаришувати, нинішній, сьогоднішній, тодішній, ладити, брататися, пережитий, модерний, найновіший, теперішній.

Це цікаво!

Найбільшу кількість синонімів має слово «бити». Згідно з «Коротким словником синонімів української мови», їх нараховується 45.

79. 1. Спишіть вірш Д. Павличка. Підкресліть синоніми.

Ватра, вогнище, багаття.

А вогонь один? — Та ні.

Різні назви, різні плаття,

Різні лики вогняні.

Срібна, злотна, пурпурова

Грань-жарина спалахне,

Доки вимовиш три слова,

Вибираючи одне.

Звісно, всі три слова добрі,

Але ти своє знайди —

Дух печеної картоплі

В ньому залишив сліди.

Пахне слово те журбою,

Димом осені в полях,

І між матір’ю й тобою

В ньому — найкоротший шлях.

2. Про що, на вашу думку, цей вірш? Доберіть до нього назву.

3. Розгадайте ребус, запишіть відгадку. Це і є авторська назва вірша. Яке це слово — однозначне чи багатозначне. У якій ситуації воно може бути вжите в переносному значенні?

80. 1. Прочитайте тексти. У якому з них, на вашу думку, деякі слова повторюються недоречно? Обґрунтуйте відповідь.

1. Розсипалося сонце пилом квіток. Зеленим духом дихнули смереки, зеленим сміхом засміялися трави, на всьому світі тільки дві барви: у зеленій — земля, у блакитній — небо… (За М. Коцюбинським).

2. Стежкою біжить маленька дівчинка. Маленькі косички смішно підстрибують на її маленьких плечиках. А квіти вклоняються їй своїми маленькими голівками. Вона простягає до них маленькі руки й струшує з маленьких пелюсток маленькі крапельки роси.

2. Виправте тексти, уникаючи зайвих повторів. Запишіть виправлені тексти.

81. Доберіть синоніми до слова видатний. З двома-трьома словами складіть речення. Запишіть речення, підкресліть означення.

82. Спишіть слова, вилучивши з кожного рядка зайве.

1. Сумний, журливий, невеселий, радісний.

2. Горизонт, обрій, круговид, виднокрай, небо.

3. Добре, мабуть, напевно, либонь, очевидно.

4. Сміливий, балакучий, говіркий, лепетливий.

5. Скаржитися, рюмсати, нарікати, жалітися.

6. Обґрунтувати, скасувати, довести, вмотивувати.

83. Прочитайте вірші про зиму. Доберіть зі словника та запишіть синоніми до слова віхола.

***

В небі хмара пролітала,

Білий пух порозсипала.

Це на санях їхала

Хуртовина-Віхола.

***

Завірюха в гай прийшла

Та сестрицю привела.

Сніг кружля, не стелиться.

Звуть сестру Хурделиця.

Л. Вознюк

84. Складіть і запишіть коротке висловлювання-опис про тварину, використовуючи синоніми жвавий, меткий, проворний, прудкий, рухливий, швидкий.

Повторюємо орфографію

85. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Темп(е, и)ратура, справ(и, е)дливість, сімдеся(т, ть), (п’я, пя)тсот, опт(и, е)мізм, напа(мя, м’я)ть, життє/радісний, по/переду.

2. Запишіть слова й поставте наголос, їжак, олівець, цукор, вересень, рюкзак, електричка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити