Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 10. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

86. 1. Прочитайте вірш. Чому виділені слова можна об’єднати в пару?

Очі

Різні очі дано людині,

Та не в тому різниця —

чорні чи сині.

А в чому ж?

А в тому,

як світ вони бачать,

З чого радіють,

за чим вони плачуть.

Одним усе видиться

чорним, потворним,

А другим —

гарним та неповторним,

А третім

усе на світі байдуже.

Найдужче оцих

стережися, мій друже.

І. Муратов

2. Знайдіть у вірші ще одну пару слів із протилежним значенням. Запишіть їх. До кожного з них доберіть по два синоніми. Чи можуть ці слова характеризувати людину? Як саме?

Запам’ятаймо!

Слова з протилежним значенням називають антонімами. Антонімами можуть бути іменники (правда — брехня), прикметники (білий — чорний), дієслова (будувати — руйнувати), прислівники (радісно — сумно).

У словнику антонімів подані пари слів, що відображають протилежність і розташовані в алфавітному порядку. Такі пари слів називають антонімічними парами.

Слова-антоніми зазвичай указують на:

• якість (швидкий — повільний, рідкий — густий);

• кількість (багато — мало, плюс — мінус);

• простір (вперед — назад, тут — там);

• час (зима — літо, день — ніч);

• дію (говорити — мовчати, приїхати — від'їхати);

• стан (стояти — лежати, війна — мир);

• почуття (любов — ненависть);

• стосунки між людьми (друг — ворог).

87. Спишіть речення. Підкресліть антоніми. Визначте, якою частиною мови вони виражені.

1. Збери, сину, всю родину, і близькую, і далекую, і вбогую, і багатую. 2. Порожня бочка гучить, а повна — мовчить. 3. Правда кривду переважить. 4. Згода будує, а незгода руйнує. 5. Добре вперед дивитися, але треба й назад оглядатися. 6. Хто що заслужив: одному шана, іншому зневага (Народна творчість).

88. Доберіть антоніми до поданих іменників. Запишіть пари слів-антонімів.

День, добро, життя, любов, радість, сміх, щастя.

89. 1. Прочитайте вірш. Випишіть з нього незрозумілі для вас слова. З’ясуйте їхнє лексичне значення.

Україні

Коли крізь розпач випнуться надії

і загудуть на вітрі степовім,

я тоді твоїм ім’ям радію і сумую іменем твоїм.

Коли грозує далеч неокрая

у передгроззі диким і німім,

я твоїм ім’ям благословляю,

проклинаю іменем твоїм.

Коли мечами злоба небо крає

і крушить твою вроду вікову,

я тоді з твоїм ім'ям вмираю

і в твоєму імені живу.

В. Симоненко

2. Знайдіть і випишіть три пари слів-антонімів.

Це цікаво!

У словниках до слова очі подано найбільше означень, що називають почуття, психічний стан людини. Це ті самі означення, що й до слова людина. Справді, не випадково кажуть: очі — дзеркало душі людини.

90. 1. Прочитайте слова, що характеризують вдачу, характер людини.

Бадьорий, балакучий, безпорадний, беручкий, боязкий, ввічливий, вдумливий, верткий, веселий, відвертий, впертий, гордий, грубий, заздрісний, злий, лагідний, мовчазний, ніжний, обережний, потайний, працьовитий, сміливий, спокійний, хитрий, щирий.

2. Виберіть із наведених прикметників п'ять пар антонімів. Поясніть лексичне значення слів-антонімів.

3. Складіть із трьома антонімічними парами речення.

91. 1. Утворіть можливі пари словосполучень з антонімами, поєднуючи прикметники з потрібними іменниками, поданими в дужках, за зразком.

Зразок. Ніжний, різкий, грубий (голос, тканина, запах).

Ніжний голос — грубий голос.

Ніжна тканина — груба тканина.

Ніжний запах — різкий запах.

Великий, малий, незначний (місто, дружба, урожай); гострий, тупий, обережний (ніж, критика, язик); свіжий, черствий, старий (вітер, хліб, новини); старий, новий, молодий (чоловік, листя, взуття, календар).

2. Поясніть лексичне значення прикметників з протилежним значенням: старий — молодий, старий — новий.

92. Складіть речення, використовуючи словосполучення твердий ґрунт, м’який ґрунт, твердий характер, м’який характер.

93. 1. Спишіть вірш Олександра Олеся. Підкресліть антоніми. Визначте, якими частинами мови вони виражені.

Сумно і весело! Сльози і сміх!

Зелено, любо, і сіється сніг…

Зимно становиться… Трави й квітки

Хутко вбираються в білі свитки.

2. До виділених слів доберіть антоніми.

94. Позмагайтеся. До наведених дієслів доберіть слова з протилежним значенням. Утворені пари дієслів запишіть. Виграє та група, члени якої запишуть найбільше антонімічних пар і пояснять їхнє лексичне значення.

Будувати, вивозити, випереджати, ворогувати, засинати, забувати, смеркати, закривати, давати, вигравати, купувати, додавати, залазити, всипати, переїдати, прилетіти, розширювати, ледарювати, радіти, піднімати, відставати, запихати, заселяти, сходитися, шифрувати.

95. 1. Утворіть стійкі порівняння, користуючись довідкою.

Білий як … . Чорний як … . Гарна як … . Страшний як … . Дрібний як …. Великий як …. Лякливий як ….

Довідка: сніг, земля, квітка, дідько, мак, слон, заєць.

2. Складіть речення з двома утвореними порівняннями. Запишіть їх.

96. 1. Прочитайте текст. Зверніть увагу на лексику, якою письменник змальовує стан природи та настрій людей.

Вранці виплило ясне сонечко на погідне небо оглянути, що зробила ніч із землею.

Вітер стих, і чистий свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним наметом неба. Земля наче вбралася на Різдво в білу сорочку.

Скоро розвиднилося. Яким пішов до сусіда прохати коней. Він мав їхати шукати Василька. Олена намоглася їхати з ним.

Весело рипіли сани по снігу, весело бігли коні, хоч дорога була трохи забита. Та невесело було на серці в Якима та в Олени. Вони роздивлялись на всі боки, боячись побачити, який слід Василька. Але всюди було рівно, біло; сніг блищав, аж очі боліли глянути на нього. Вони в’їхали в ліс. (За М. Коцюбинським).

2. До виділених слів доберіть антоніми.

97. Виконайте тестове завдання.

Установіть відповідність, об'єднавши слова-антоніми в пари.

1

оптиміст

А

поганий

2

ліворуч

Б

пекло

3

щедрий

В

розгладжувати

4

м’яти

Г

красень

5

кривда

Ґ

правда

6

рай

д

шкідливий

7

якісний

Е

скупий

8

корисний

Є

праворуч

9

потвора

Ж

песиміст

Повторюємо орфографію

98. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Зозул(я, ьа), (Ґ, г)умка, (ж, дж)міль, алфав(і, и)т, д(и, е)ван, дят(е, и)л, н(е, и)діля, прокинувся в/ранці.

2. Запишіть слова й поставте наголос.

Спільнота, п’ятдесят, життєрадісний, держава, врівноваженість, вперед.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити