Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 11. Омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів

Запам’ятаймо!

Слова, однакові за звучанням або написанням, але різні за значенням, називають омонімами.

Наприклад: чайка (морський водоплавний птах) — чайка (бойовий човен запорозьких козаків): коло (замкнена крива, що має форму кільця) — коло (хоровий танець) — коло (прийменник).

Відомості про омоніми (лексичне значення, приклади вживання, поширені словосполучення тощо) містять словники омонімів.

99. Прочитайте вірш. Знайдіть омоніми та поясніть їхнє лексичне значення. Користуйтеся словником омонімів.

Я візьму легенький прут,

Пожену гусят на Прут.

Хоч купатиму не в милі -

Стануть чисті всі та милі.

Ну й охочий мій брат Ігор

до усяких живих ігор.

Де яка у світі гра є -

Залюбки у неї грає.

Гей стрільці, хапайте луки,

Тай біжіть бігом на луки!

Комарня там вельми сита -

Настріляйте зо три сита!

У стоніжок по сто ніжок.

Всі сто милися,

Всі стомилися.

Г. Бойко

100. Прочитайте уривки з віршів. Доберіть до виділених слів омоніми. Введіть їх у речення.

Васильки у полі, васильки у полі,

і у тебе, мила, васильки з-під вій…

В. Сосюра

Вдаримо гучно ми дзвонами, —

всесвіт обійде луна…

В. Чумак

Нічого не треба, нічого не хочу від світу,

лишень аби мати на білому світі жила.

С. Пушик

101. Спишіть пари словосполучень з омонімами. Визначте, якими частинами мови є омоніми.

Веселі діти — нкуди діти; швидкий потяг — потяг до малярства; широкий двір — королівський двір; народні байк — піжама з бйки; тільки не плач — голосний плач.

102. Спишіть речення. Знайдіть і підкресліть омоніми. На яке питання вони відповідають? Які з них є головними членами речення?

1. Виплива на сині ріки ясен місяць іздаля (М. Рильський). Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів (Т. Шевченко). 2. Буває так зажуришся, що люлечка не куриться (Л. Глібов). Шляхом куриться курява (А. Малишко). 3. Було чути, як на річці тріскотів мотор, — то йшов моторний човен (М. Трублаїні), Еней був парубок моторний… (І. Котляревський).

Це цікаво!

Ви гралися коли-небудь у слова? А знаєте, що й слова «граються» між собою? Вони перегукуються, міняються місцями й ніби хизуються: ось які ми подібні! Така гра слів називається каламбуром. Часто основою для створення каламбурів є омоніми й пароніми (про які ви дізнаєтеся в наступному параграфі). Майстром гри в українські слова є Ігор Січовик.

Усміхнімось!

103. Спишіть вірш. Визначте, скільки лексичних значень має дієслово грати.

Грає слово

Грає слово, виграє.

Грає Гриць — м'яча він б’є.

Грає мама роль в кіно.

Грає тато в доміно.

Грає братик на гітарі.

Грає з ним сестра у парі.

Вдома, в класі, на перервах

Граю я усім… на нервах.

І. Січовик

104. Прочитайте каламбур. Випишіть словосполучення з омонімами.

Чом ти, гуско, боягузка?

Бо я - гуска.

Б. Чепурко

Я зробила піну з мила,

Та її водичка змила.

І. Січовик

105. Прочитайте каламбури І. Січовика. Спишіть. Поясніть значення слів рій і вирій.

Запитав у нас Андрій:

— Чи не бачили ви рій?

Відповів дідусь Порфирій:

— Відлетів той рій у вирій.

106. Спишіть каламбури І. Січовика. Підкресліть головні члени в усіх реченнях.

Вовк

В лісі вовк страшний живе,

Поїдає все живе.

Кіт

Я кота шукав уранці

І знайшов його у ранці.

Їжачок

їжачиха сину шила

Чобітки без голки й шила.

Рис

Не любить їсти рис Борис,

Бо рис — це вам не барбарис.

107. Виконайте тестове завдання.

Омоніми вжито в реченні

А Мені потрібне слово, а не слава.

Б Прозелень жовта зліта з літа.

В Зацвіли луги, діброви, повно гомону, розмови.

108. 1. У каламбурах І. Січовика омоніми «загубили» свою пару. Доберіть і вставте замість крапок відповідний омонім.

То пригріло взимку …, чи,

можливо, тільки сон це?

«Росте у лісі …»,—

читає Настя про лісок.

Ледве вгору дід …,

зморшки в діда аж до брів.

Це усе було …,

вчитель научав нас правді.

На вікні стоїть ірис,

на столі є хліб ….

На горі росте … ,

а з гори несе квас Оля.

Я тягнув на гору … ,

а з гори мене він віз.

2. Людей, які вміли складати каламбури, цінували за розум і дотепність. Тож до справи! Складіть власні жартівливі тексти з омонімами: ніс (іменник), ніс (дієслово).

Повторюємо орфографію

109. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

С(е, и)реда, д(е, и)ректор, (о, а)дреса, в/дячний, г(а, о)рмонія, (а, ай)стра, гр(е, и)міти, по/милка.

2. Запишіть слова й поставте наголос.

Електрика, кипіти, кишеня, коридор, пшениця, вісімдесят.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити