Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 12. Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів

Запам’ятаймо!

Пароніми — слова, близькі за звучанням; належать, як правило, до тієї самої частини мови, але різні за значенням, вимовою, написанням. Здебільшого це спільнокореневі слова. Наприклад: Компанія (група людей, товариство) — кампанія (певні заходи, військові дії). Наша торговельна компанія провела успішну рекламну кампанію.

Різниця може бути:

✵ в одній букві — мимохіть (мимоволі, ненароком) і мимохідь (по дорозі, між іншим);

✵ у зміненому префіксі — допускати (дозволяти робити що-небудь, займатися чимось, брати участь у чомусь) і припускати (вважати за можливе, імовірне що-небудь);

✵ у зміненому суфіксі — сердечний (усе що стосується серця —- сердечний біль) і сердешний (який викликає співчуття; бідолашний).

Словники паронімів допомагають практично засвоїти відтінки значення та особливості вживання близьких за звучанням слів.

110. Прочитайте словосполучення. Поясніть відмінності в значенні прикметників. Складіть і запишіть речення з двома запропонованими парами словосполучень (на вибір).

1. Земна куля. Земельна ділянка. 2. Зимові рукавички. Зимна днина. 3. Корислива мета. Корисна порада. 4. Музикальний слух. Музична школа. 5. Людне місце. Людяне ставлення. 6. Вихований учень. Виховний момент.

111. Вставте замість крапок потрібну літеру. Доберіть до слова з пропущеною літерою паронім, складіть із ним словосполучення. Запишіть за поданим зразком.

Зразок. Бойовий орден — ордер на квартиру.

Чайний серві..; лагідна ..смішка; пожежни.. кран; життєвий дос..ід; ..никати зустрічі; палає п..омінь; нафарбований ..іготь; гривн.. у гаманці; лагідна ..дача; ..ступ до поеми; дружн..й жарт; рудий к..т; смачна пас..а; вовча шк..ра; грунтов., дорога.

112. 1. Прочитайте уривок з вірша Б. Олійника. Знайдіть пароніми. Поясніть різницю в їхньому значенні.

Мати сіяла сон

під моїм під вікном,

А вродив соняшник.

І тепер: хоч буран,

хоч бур’ян чи туман,

А мені сонячно.

Ю. Журка. Соняхи

2. Розгляньте репродукцію картини Ю. Журки. Що об’єднує вірш і картину? Запишіть слова й словосполучення з вірша, які можна використати, розповідаючи про картину.

3. Об’єднайтеся у дві групи. Учні першої групи складають опис соняшника за картиною (усно). Учні другої групи доповнюють розповідь однокласників, пригадавши, що їм відомо про соняшники з власного досвіду.

Це цікаво!

Пароніми іноді використовують як заголовки в газетах і журналах. Наприклад: «Ой гіркі ваші огірки», «Навесні на Десні», «Нова кампанія старої компанії».

Не цурається паронімів і народна творчість. «Пройти Крим і Рим і мідні труби» — так кажуть про людину, що багато де побувала, надивилася всякого, зазнала чимало випробувань. Здебільшого цей вислів стосується людей з поганою вдачею, низькою культурою поведінки: Беремо ж сюди [до спецшколи] най труди і цих, тих, що вже пройшли Крим і Рим, — інший і дорослий не бачив такого, що воно вже встигло пережити (О. Гончар).

113. 1. Прослухайте й запишіть вірш. Підкресліть пароніми.

2. Дайте визначення термінам, які згадано у вірші, за зразком (усно).

Зразок. Числівник — це частина мови, яка означає кількість предметів або їх порядок при лічбі.

114. 1. Виконайте тестове завдання.

Установіть відповідність між словами-паронімами та їхнім лексичним значенням.

1

адрес

А

стан, коли кому-небудь чи чому-небудь ніщо не загрожує

2

адреса

Б

доля, життєвий шлях

3

безпека

В

позначення місця проживання чи перебування людини

4

небезпека

Г

який важко зруйнувати, міцний, твердий

5

талант

Д

який довго тривав або триває; довгочасний

6

талан

Е

можливість якогось лиха, нещастя, катастрофи, шкоди

7

тривкий

Є

письмове вітання з нагоди визначної події

8

тривалий

Ж

видатні природні здібності людини

2. До кожного пароніма доберіть із довідки слово, яке ілюструє його зміст.

Наприклад: вітальний адрес, точна адреса.

Довідка: письменницький, перерва, загрожує, вітальний, правила, веселий, крига, точний.

115. Прочитайте тексти в таблиці. Складіть усно міні-розповідь з власного досвіду чи перекажіть уривок з прочитаної книжки, використовуючи одну пару паронімів, поданих у таблиці (на вибір).

Болільник чи вболівальник ?

Слово боліти в сучасній мові означає «відчувати фізичний біль, страждати». Тому навряд чи доцільно утворювати й уживати слово болільник у спортивному значенні.

Вболівальник (уболівальник), утворене від дієслова вболівати (уболівати) — пристрасно переживати за щось, співчувати, піклуватися, дбати. Отже, маємо писати й казати: палкий уболівальник (не болільник!) футболу тощо.

Військовий чи воєнний?

Військовий стосується війська: військова таємниця, військова частина, військовий квиток, військовий лікар, військово-морський, військовослужбовець

Воєнний пов’язаний з війною: воєнні дії, воєнний період, воєнна операція.

Завдання чи задача?

Завдання — наперед визначений обсяг роботи; те, що хочуть здійснити; доручення

Задача — питання (переважно математичного характеру), яке розв’язують шляхом обчислень за певною умовою

Усміхнімось!

116. Прочитайте каламбури, замінивши фото відповідними словами.

117. Пограємося! Складіть власні каламбури з паронімами; гриб, грип; коса, коза; зуб, дуб; слива, злива; лак, рак. Можна також використати для каламбуру дібрані самостійно пари паронімів.

Повторюємо орфографію

118. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Діду(с, съ), і(мя, м’я), (і, ї)жак, на ліній(к, ц)і, вчинити по/новому, оле(нья, ня).

2. Запишіть слова й поставте наголос.

Бабуся, виразно, вірші, ґудзик, допитливий, зозуля.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити